Az ötödik mező és határtalan tulajdonságainak felfedezése

Az elektromágneses, a gravitációs, az erős és a gyenge nukleáris mezőt, illetve erőt már többé-kevésbé ismeri a fizika, ugyanakkor a sok, továbbra is tapasztalható ellentmondás és megmagyarázhatatlan jelenség feloldására újabb és újabb elméletekkel rukkoltak elő a kutatók. Végeredményben, ezt a törekvést úgy foglalhatnánk össze, hogy még keresnek egy vagy több hiányzó mezőt, amely tulajdonságait tekintve eltér az eddig ismert négytől, egyszersmind valamilyen módon összeköti azokat.

Az első fő kérdés – mint mindig, úgy ezúttal is – az ismeretlenre vonatkozik. Vajon mit nem ismer a fizika? Térről, időről, anyagról és energiáról már sokszor hallottunk és sok mindent tudunk, de az eredetükről, a hajtóerejükről, a céljukról, az élet kialakulásáról és az univerzum fejlődéséről igazából nem rendelkezünk minden ismerettel. Sőt, nyugodtan fogalmazhatunk szerényebben: keveset tudunk róluk, s azokban sem vagyunk egészen biztosak, mert túl sok az ismeretlen.

Sok fizikus még a kérdések felvetésével sem feltétlenül ért egyet, mondván, ez nem a fizika tárgykörébe tartozik, hanem filozófiai, vallási, vagy ontológiai kérdés. A magam részéről én sem ostromolnék ilyen nagy kérdéseket, de egyre több jel mutat a felé, hogy az általunk ismert négy mező mögött egy ötödik is „megbújik”, amelynek szerfelett izgalmas tulajdonságai vannak. Például az, hogy képes az információkat eltárolni magában és a fénynél is sokkal gyorsabban továbbítani azokat. Ez csak megér egy misét egy valódi igazságkereső számára?

 

Ez a mező a fizikusok szerint egy mindent felölető, elképesztően gyenge, könnyű, finom, ámbátor ezekkel az imént felsorolt jelzőkkel szemben hatásos és jelentős mező lehet. Éppen a könnyedsége, lágysága tette eddig láthatatlanná a fizikusok műszerei és elméi előtt. E tulajdonsága miatt hívta Tiller finomenergia-mezőnek. Nem véletlen, hogy az ezoterikus tanításokban is hasonló névvel és tulajdonságokkal illetik ezt a mezőt. De most vissza a fizikához!

 

 

Laurence Beynam kutató vette a fáradságot és áttanulmányozta ennek az ötödik mezőnek a szakirodalmát. Az alábbiakban az ő felismeréseiből és meglátásaiból idéznék néhány olyan megállapítást, amelyek alapjaiban változtathatják meg a világképünket:

 

Az ötödik erő (mert nem csak mezőnek, hanem erőnek is hívhatjuk) megfigyelhető a hőben, a fényben, az elektromosságban, a mágnesességben és a kémiai reakciókban, mégis különbözik ezek mindegyikétől.

 

Minden teret kitölt, mindenen áthatol és mindent átjár, ugyanakkor a sűrűbb anyagok jobban és gyorsabban vezetik, a fémek megtörik, míg a szerves anyagok megkötik azt.

 

Alapvetően szinergisztikus és a nagyobb egész, a teljesség irányába mozdít előre. Alapvetően a rendezettségre irányuló (negatív entrópiát szervez), formatív és szervező hatás, még hőmérséklet növekedés esetén is, valamint szemben áll az entrópiával, következésképpen megsérti a termodinamika második törvényét.

 

Az ebben az energiában bekövetkező változások megelőzik a fizikai, megfigyelhető változásokat, ennek következtében ez egy alkotóerő.

 

Hírdetés

Az összes magasan szervezett struktúrában – mint amilyenek a kristályok, a növények és az ember is – egy sor olyan mértani pont/hely található, amelyeken az energia jóval koncentráltabb. (Ez összefüggésben áll a csakrákkal és az akupunktúrás pontokkal is.)

 

Az energia megfeleltethető bizonyos színeknek, amelyek érzékelhetők a pszichikus képességű emberek számára.

 

Ez az energia az egyik tárgytól a másikig áramlik. A Huna tradíció szerint azért „kényes”, mert a láthatatlan energiaáram örökre összeköti azt a két tárgyat, amelyek valamilyen módon kapcsolatba kerültek egymással a múltban (ez a szimpátia-mágia alapja). Az energia ki van téve az exponenciális bomlásnak, az idő folyamán kifelé sugároz… Az energia sűrűsége fordítottan arányos a távolsággal, ami megkülönbözteti azt az elektromágneses és a gravitációs törvényektől. (Tehát annál erősebb, minél messzebb vannak egymástól az általa összekötött tárgyak.)

 

Az energia különféleképpen figyelhető meg: elszigetelt pulzáló pontokként, spirálokként, a testet körbeölelő auraként, ragyogásként, finom vezetékek hálózataként.

 

 

Úgy vélem, az ötödik mező felfedezése és tulajdonságai az egész életszemléletünkre jelentős hatással lesz. Felhasználhatósága éppen olyan határtalan, mint amilyen maga az ötödik mező, így az érzékeken túli érzékeléstől a gyógyításig, az egyének és a közösségek felelősségvállalásától a holisztikus életszemlélet kialakításáig megannyi pozitív változás motorja lehet.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Aurafejlesztő és Meditációs KlubjainkonHétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Az ötödik mező és határtalan tulajdonságainak felfedezése appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »