Az ősi rend Isten és az ember között

 Az ember eredetéről több mítosz is megemlékezik a Biblia előtti időkből, de most nem is ezekre fókuszálnék ezúttal, hanem sokkal inkább arra a rendre, amely a Teremtő, az isteni hatalommal felruházott lények és az emberré lett lelkek között az ősidőkben fennállt.

Az archaikus ember tisztában volt vele – mert megtanították rá, – hogy az ember és a Teremtő között van közös rész, amelyben osztoznak! Ebből pedig az következik, hogy a Teremtő mindig jelen van és részének tekinti az embert.

Az ember teremtésének a célja sokrétű. Részben saját megtapasztalásainak gyűjtése, részben a Teremtő élményekkel való gazdagítása. A hangsúlyt tehetjük ide vagy oda, ki nem bújhatunk e kötelességeink alól.

 

Az emberi lények az ősi vallások szerint nem rabszolgák, hanem szabad akarattal rendelkező lények, akiknek viszonylag nagy mozgásterük van.

Az isteni rend szerint az emberek társteremtők, a teremtést vezénylő isteni lények (istenek) munkatársai. Ezért kapnak időről-időre isteni utasításokat, törvényeket, kinyilatkoztatásokat, parancsokat, rituálékat és kultuszokat, tudományokat és minden egyebet a fejlődésükhöz és a kiteljesedésükhöz.

 

A Teremtő jelenléte és hatalma immanens, vagyis benne rejlik a teremtésében és a teremtményeiben. Gondoljuk csak meg, hogy az élet merről merre hat: belülről kifelé! Az önismeretnél vajon nem befelé tekintünk? Az emberi lélek hol keresendő? Belül, nemde?

Ha valamit megismerünk, akkor azt önmagában ismerjük meg, vagy a hozzánk való viszonyában? Természetesen az utóbbi, tehát immanens módon. Aki pedig képes átlépni az immanencia szabta határokat, vagyis nyitott Istenre, az bepillanthat a transzcendens valóságba.

 

 

A Teremtő tehát azért adott vallást az emberiségnek, hogy közölje vele, hogyan kell élnie a mindennapokban és az ünnepnapokon egyaránt. Az Isten-ember szövetség alapja a kölcsönös tisztelet volt eredetileg.

Aki betartotta ezeket az isteni közlések nyomán érkezett iránymutatásokat, az összhangba került a léttel, az élettel és az igazsággal. Így nem is beszélhetünk bűnről, büntetésről és bűnhődésről.

 

Az ember akkor jár el helyesen, ha részt vesz az istenek munkájában, s a Legfelső Urat szolgálja. E szolgálat közben teljesedhet ki, míg e szolgálattól való elfordulás, automatikusan a világrend megsértését, a világrendből való látszólagos kipottyanást, kitaszítottságot eredményezheti.

 

Tévedni emberi dolog. – mondhatnánk. Ezt Isten is tudja, ezért bocsát különféle tisztító és a rendet helyreállító szertartásokat az emberek rendelkezésére.

Hírdetés

Az ember tehát tökéletlen, tudatlan, formálódó, érlelődő tudata azért nincs kitaszítva a teremtésből, mert hibázik. Nyilvánvalóan, akik teremttették, azok előre tudták és látták, hogy reálisan mit várhatnak el tőle és mit nem. Nem vall fejlett erkölcsiségre, ha olyanért büntetnek valakit, amit még nem kellene tudnia. Erre az emberiség is világkorszakokat kapott az éretté váláshoz.

 

A Teremtő könyörületes és sok esélyt ad az embereknek a hozzá való visszatérésre: ezek az eredeti vallások. Ehhez Istenhez – az isteni mintához – kell hasonlóvá válni.

Ezt a célt szolgálják a templomok, amely a világ tükörképei minden szent eszközükkel együtt, amelyek a világrendet szolgálják. A templom tökéletesen kialakított, szent tér arra, hogy a világrendet helyreállító rituális cselekményeket végrehajthassuk.

 

A suméreknél például az istenek jelölik ki azokat a tiszta helyeket, ahová a városokat kellett építeni. A városok, a templomok és a szent helyek, továbbá az egyes intézmények modelljeit, terveit az isteni lények mindenkoron közlik a kiválasztottakkal. Ebből az is következik, hogy az ősi műveltségek életszemlélete és vallásossága égi tervek szerint jött létre. Talán erre mondhatjuk, hogy minden az „égből származott”, vagy az „égből jött le”.

Az elvárás régen sem volt nagy, ma sem teljesíthetetlen: az isteni lények példáit követve, foglaljuk el a minket megillető helyünket a világrendben és valósítsuk meg azokat az égi szándékokat és terveket, amelyeket ránk szabtak és nekünk rendeltek.

 

Most pedig következzen a gyakran feltett kérdésünk: Vajon milyen lénycsoportoktól kapták meg az emberek ezeket a kultúraalapító információkat? Mikor? Hogyan? Hányszor? Ezekre korábbi cikkeimben adtam válaszokat.

 

Azt gondolom, hogy azért is jó tisztázni a Teremtő-isteni lények-emberiség kapcsolat, a vallásosság és az égi kinyilatkoztatások alapvetéseit, mert akkor talán könnyebben eligazodhatunk az elménket ostromló, kaotikussá váló és összekuszálódott ideológiák és hiedelmek között.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Az ősi rend Isten és az ember között appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »