Az ördög ügyvédje – A Római Katolikus Egyházhoz vezető ősi kifejezés

A modern időkben az ördög ügyvédje az egyik leggyakrabban használt angol idióma. Sokan hallhattuk már, illetve alkalomadtán még akár használjuk is ezt az ismerős kifejezést, de vajon tudjuk-e, hogy ez a frázis a Római Katolikus Egyházhoz is elvezethet, amelynek hosszú időn keresztül volt egy olyan hivatala, amit az ördög ügyvédjének nevezett alkalmazott töltött be.  Az ördög ügyvédje egy ősi kifejezés, ami hosszú időre tekint vissza.

 

 

Manapság gyakorta mondogatjuk, hogy „eljátssza az ördög ügyvédjének szerepét” vagy „ő az ördög ügyvédje”. A kifejezés olyasvalakit ír le, aki egy igazság ellen érvel azért, hogy próbára tegye az érvek hibáit vagy gyengeségeit. Alapvetően az ördög ügyvédje olyan tényeket sorakoztat fel, amelyek kedvezőtlenek a jelölt számára. Valaki, aki az ördög ügyvédjeként viselkedik, nem szükségképpen kell, hogy eltérő véleményen legyen. Ő – legyen akár férfi, akár nő – egyszerűen az ellenérvelés egy olyan koncepcióját vonultatja fel, amelyek során nem feltétlenül köteleződik el az ellentétes nézet iránt.

 

A Római Katolikus Egyház arra jelölte ki az ördög ügyvédjét, hogy egy jelölt szentté avatása (kanonizációja) ellen sorakoztasson fel érveket.

 

A latinul Advocatus Diaboli-nak nevezett ördög ügyvédje voltaképpen a Promoter Fidei, vagyis a Hit Előmozdítójának/Támogatójának/Hirdetőjének a hivatalos neve, amit 1587-ben hoztak létre V. Szixtusz pápa regnálása alatt. Az Advocatus Diaboli szerepének első betöltőjéről elsőként St. Lawrence Justinian (1381-1456) boldoggá avatásának előkészítése kapcsán a bevezető munkában tesznek említést.

 

A szentté avatási folyamat során a Római Katolikus Egyház által felfogadott ördög ügyvédjét arra jelölték ki, hogy a kiválasztott személy kanonizációja ellen hozzon fel érveket. Feladata abban állt, hogy senki se részesülhessen gondatlanul és sebtében a szentség adományában. Minden lehetséges gyengeséget vagy kifogást a szentek kanonizációja ellen felhoztak és kiértékeltek azt biztosítandó, hogy csak azok emelkedhessenek fel az oltárok méltóságáig, akik valóban kiérdemelték azt.

 

Valójában az ördög ügyvédjének vétójoga volt, s elvárták tőle, hogy felkutassa és felderítse mindazokat a kifogásokat, amelyek miatt egy személyt ne lehetne szentté nyilvánítani.

 

Az 1913-as Katolikus Enciklopédia szerint az ő szerepe abban állt, hogy „elejét vegyék bárminemű elhamarkodott döntésnek, ami az oltári tiszteletadásra jelölt személy csodáira és erényeire vonatkozott. A boldoggá és a szentté avatás valamennyi dokumentumát az ő vizsgálatának kellett alávetni, az erényekre és a csodákra vonatkozó, általa felvetett problémákat, valamint kétségeket a kongregáció elé kellett terjeszteni minden következő lépés előtt, amelyre az eljárások keretében sor kerülhetett volna, s azokat kielégítően meg kellett válaszolni.

 

 

Kötelessége volt, hogy természetes magyarázatokkal szolgáljon az állítólagos csodákra, sőt még olyan emberi és önző indítékokkal is elő kellett hozakodnia a tetteket illetően, amelyeket hősi erényeknek tekinthettek volna.

Kötelessége megkívánta tőle, hogy írásban minden lehetséges érvet előkészítsen – még akkor is, ha látszólag gyengécske – az ellen, aki az oltároknak kijáró tiszteladásban kíván részesülni. Az Egyház érdeke és megbecsülése érintett volt a tekintetben, hogy megakadályozza, hogy bárki tiszteletadásban részesülhessen, akiknek halála jogilag nem bizonyult „becsesnek az Úr szemében.”

 

Az ördög ügyvédje továbbra is a Római Katolikus Egyháznál dolgozik mint a Hit Hirdetője.

 

1983-ban II. János Pál csökkentette a ráruházott hatalmát és megváltoztatta a hivatal szerepét. Sok ember úgy véli, hogy ez az ördög ügyvédje pozíció megszüntetését jelenti, azonban többé nincs szükség olyasvalakire, aki meghatározza a szent mivolt követelményét.

Hírdetés

 

Valójában az történt, hogy II. János Pál nagy változásokat vitt véghez, ugyanakkor az ördög ügyvédje továbbra is megmaradt az egyházon belül. Csak jelenleg a neve a Hit Hirdetője.

 

Ez egyszerűen egy új titulus és megfogalmazás az ördög ügyvédjére. A Hit Védelmezője vagy Hirdetője nem rendelkezik vétójoggal, és az ördög ügyvédjétől eltérően nem nyújt be listát a kifogásokról és panaszokról a szentté avatandók ellen. Ehelyett egy beszámolót készít a kiértékelésre szánt megállapításairól.

 

 

Az ördög ügyvédje jogainak megszüntetésének a kanonizáció folyamata egy tárgyalásból egy olyan értekezletté alakult át, amelynek során az egyház képviselői megvitatják, hogy egy személyből szent lehet-e vagy sem.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: http://www.ancientpages.com/2018/11/19/devils-advocate-ancient-phrase-traced-to-the-roman-catholic-church/

 

A cikket fordította és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

The post Az ördög ügyvédje – A Római Katolikus Egyházhoz vezető ősi kifejezés appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »