Az ördög tanúságtétele_Évközi 4. vasárnap “B” év (2018)

Takarodj!

Mi közünk egymáshoz Jézus?

Kafarneum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: Mi közünk egymáshoz Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom ki vagy, az Isten Szentje! Jézus ráparancsolt: Hallgass el és menj ki belőle! A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán egy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki! El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Mk 1,21-28

 

Mottó: Mi közünk egymáshoz Jézus?

Exorcizmus

Hírdetés

Jó kérdés! Valóban, mi köze lehet a tisztátalan léleknek és Jézusnak egymáshoz? Ezt nem csak a gonosz kérdezheti, hanem mi is töprenghetünk ezen. Mert a zsinagógában lezajló jelenet sok kérdést vet fel: Először is mit keres a tisztátalan lélek a zsinagógában? Miért vállalta a kockázatot, hogy megütközzön Jézussal? Hisz kérdéséből, „Hogy azért jöttél, hogy elpusztíts minket?” – sejthetjük, hogy tisztában volt azzal, ki az ellenfele, és milyen hatalmas! Valóban azt hitte, hogy tudása, a mágia, hogy tudta a nevét, tudta kilétét, elég egyfajta fordított exorcizmusra? Az ördög Istenűzésre vállalkozott volna?

 

Istenűzés

A fordulat, hogy a Jézus parancsolhatott neki, és egyetlen szavával kiűzhette, hatalmas benyomást keltett a jelenlevő tanúkban. Van azonban egy rejtett, ironikus többlet is a történetben: A tisztátalan lélek lesz az első, aki nem csak felismeri, ki Jézus, és helyesen ismeri fel, hanem mindjárt tanúságot is tesz róla:” Tudom ki vagy, az Isten Szentje!”

JANUÁR 28. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP – „B” ÉV Mk 1, 21-28

 


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »