Az NVB 98/2019. számú határozata

98per2019_NVB_hatarozat by on Scribd

Nemzeti Választási Bizottság
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Panaszbejelentés.

Bepanaszolt intézmény: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (1038 Budapest, Bojtár u. 41-47.

Panaszbejelentés tárgya: EU képviselő jelölt népszerűsítését szolgáló és támogatására ösztönző, internetes sajtótermék.

Az internetes sajtótermék:

EP2019-LMP
EP-választás – LMP: ez az utolsó lehetőség, hogy megállítsuk a klímaváltozást

Budapest, 2019. május 3., péntek (MTI) – Az idei az utolsó európai parlamenti (EP-) választás, amelynek eredményeként megállítható a klímaváltozás vagy a paksi bővítés – mondta az LMP listavezetője pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten.
“Nem lehet többet totojázni, a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót” – jelentette ki Vágó Gábor.
Amíg globálisan 1 Celsius-fokkal nőtt az átlaghőmérséklet, addig Magyarországon másféllel – hangsúlyozta az ország fokozott érintettségét az ellenzéki politikus, aki szerint ennek következményét érzékeljük az idei aszályban és a másfél-kétszeresükre növekedett zöldségárakban.
Most még van döntési lehetőség – jelentette ki Paks II. kapcsán is, hozzátéve: ha az Európai Parlamentben elegen lesznek az ellenzők, megálljt lehet parancsolni a beruházásnak.
A “klímabűnözőkkel” is fel kell venni a harcot, a legnagyobb vállalatokkal, amelyek a klímaváltozást okozó gázok mintegy kétharmadát bocsátják ki – közölte Vágó Gábor, hangsúlyozva: nem háríthatók tovább az emberekre azok a terhek, amelyeket a nagyvállalatoknak kell viselniük.
Bas Eickhout, az Európai Zöldek (EGP) “csúcsjelöltje” a sajtótájékoztatón azt mondta: azért látogatott már másodízben Magyarországra az európai választási kampányban, mert fontosnak tartja, hogy a zöldpolitika Magyarországon is egyre nagyobb teret nyerjen.
Közölte: számos európai tagállam kíván egyre többet tenni a klímaváltozás megfékezéséért, azonban a jelenlegi magyar kormány rendre meggátolta a közös cselekvést.
A holland politikus változást szorgalmaz a mezőgazdasági termelésben, a közlekedésben, de az energiarendszerben is. Hangsúlyosan szólt a megújuló energiaforrások használatának szükségességéről, mert az csökkentené a függőséget mind pénzügyi, mind technológiai szempontból.
(FOTÓ)

MTI 2019. május 3., péntek 16:51

http://mti.hu/img/spacer.gif

Az MTI által kiadott közlemény hírértéket adott az EU jelölt véleményének a klímáról és Paks bővítéséről, valamint az EU jelölt politikus vendégének a hazai zöld politizálásról, a kormány teendőiről.
A véleményalkotás mindenki számára alkotmányos alapjog, ahhoz a tényeket sem kötelező csatolni.
Az EU jelölt és vendége véleményének a közzétételére az MTI-OS szolgáltatása lehetőséget ad.

Az EU jelölt és vendége véleményének az MTI Belpolitikai Szerkesztősége nem adott volna hírértéket, ha az első médiatörvény hatálybalépését követően a közszolgálati médiaszolgáltatók
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a klímáról és a nukleáris energia felhasználásának a fontosságáról sokoldalúan tájékoztatták volna a hallgatót/nézőt.

Az Országgyűlés az atomenergia alkalmazásáról szóló törvényben felismerte, hogy az atomenergia békés célú alkalmazása az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy és a tudományos kutatások számos területén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását. (1996.évi CXVI. törvény)

Hírdetés

2010. december 20-án az Országgyűlés által kétharmados többséggel elfogadott médiatörvények, az egy szervezeti egységbe foglalták a közszolgálati médiaszolgáltatókat.
A Törvényhozói akarat szélesen kitárta lehetőséget a műsorkészítés legfontosabb szempontjának az érvényesülésére, amelyet a közszolgálati médiaszolgáltató felül ír.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályozásáról szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban:Smtv.) 13. §-a értelmében „A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni. E kötelezettség részletes szabályait törvény az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményének megfelelően állapítja meg.”

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (1) bekezdése szerint „Az Smtv. 13. §-ában és e törvény 12. § (2) meghatározott kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése esetén a kifejezésre nem juttatott álláspont képviselője, illetve bármely néző vagy hallgató (a (2)-(6) alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) hatósági eljárást kezdeményezhet. (…) a hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően a kérelmező köteles kifogásával a médiaszolgáltatóhoz fordulni. (…) hetvenkét órán belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont – megfelelő, a kifogásolt tájékoztatás közzétételéhez hasonló körülmények közötti – közzétételét, amelynek közzétételére a kiegyensúlyozott tájékoztatás szükséges.

Az 1996. évi CXVI. törvény 4§ (11) bekezdése szerint:
„Az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és egyéb ismereteket – a kockázatokra is kiterjedően – oktatni, valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell.”

Az Országgyűlés által 1996-ban kötelezővé tett jogszabályi elvárás nem teljesül, sem az oktatás, sem a közszolgálati médiaszolgáltatás műsorszolgáltatása területén.

Az a polgártársunk, aki 1996-ban kezdte meg az iskolát, az ma 31 éves, aki a középiskolát, ő 38, aki felsőfokút, több mint 40 éves.
Sajnos a negyven év alatti polgártársaink a közép- vagy a felsőfokú képzésben, de még alapismeretekben sem részesültek az atomenergia nemzetünk számára meghatározó felhasználásának a fontosságáról, amely széndioxid kibocsátás nélkül fejlesztet villamos energiát.

A reális zöldek civil szervezete a klímáról és Paks bővítéséről az álláspontját a MÉDIATANÁCS által nyilvántartásba vett „Reális Zöld Valóság” című 2007-ben elindított sajtótermékben teszi közzé.
www.realzold.hu és annak állandó rovatában a www.klimareélista.hu
honlapon.
A reális zöldek civil szervezet 2011 óta 150 alkalommal kérte álláspontjának a megjelenítését a közszolgálatai médiaszolgáltató műsorszolgáltatásában, 150 alkalommal elutasításra került, amellyel szembeni jogorvoslati kérelmet a MÉDITANÁCS elutasított.

Az ellenzék 2014, 2018-ban Paks bővítéséből kampány témát generált.
Kampány témát generálhatott, mert a közszolgálati médiaszolgáltató
műsorszolgáltatásában nem került kifejezésre:

Mit mondott Molnár Csaba, (MSZP) miniszter Paksról?
EnergiaA lakosság háromnegyed része (73 %) támogatja Paksot! Az atomerőműben termelt villamos energia ára kiszámítható és fajlagosan igen alacsony!
Paks bővítése kiemelt érdekünk!

Dr. Molnár Csaba 2008. november 30 – 2009. április 20 között a második Gyurcsány kormány, közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztere szerint a magyar társadalom pozitívan ítéli meg az atomerőművet, a magyar lakosság mintegy háromnegyed része (73 %) egyetért azzal, hogy Magyarországon atomerőmű működik.

A miniszter szerint új atomerőművi blokk(ok) megépítése hazánk számára számos gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és szakmai előnnyel járna.

Majd így folytatta Molnár Csaba, miniszter a nukleáris energia felhasználásról szóló vélekedését:
Az atomerőművi blokk(ok) a gázfüggőség növekedésének csökkentésével kedvező hatást gyakorolnak az ország ellátás –biztonságára, a magyar villamosenergia-rendszer forrásszerkezetére, az üzemanyag –ellátás hosszútávon, több piacról is biztosítható, krízishelyzetekre a tartalékolhatóság miatt nem érzékeny, a Paksi atomerőmű jelenleg is kétéves fűtőelem tartalékkal rendelkezik.

A hazai villamosenergia- termelés részarányának növelése kiemelt érdekünk – a fogyasztói kereslet hosszú távon nő, régi erőművek állnak le.

Az atomerőműben termelt villamos energia ára kiszámítható, stabil fajlagosan igen alacsony – a nukleáris fűtőelem költsége a villamosenergia teljes költségének mintegy 10-15 %-át teszi ki – és nincs kitéve az olaj-és gázárak hektikus ingadozásának.

A közszolgálati médiaszolgáltatónak a nemzet egészét kell szolgálnia a hírekkel kapcsolatos döntéseit a legmagasabb szakértelem hassa át.

Budapest, 2019. május 4.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »