Az inka napkultusz nyomában

Két világ határán állunk jelen pillanatban. Mondhatjuk, hogy az egyik az óvilág, a másik az újvilág. A történelemtudomány is ismer ilyen terminusokat. Ez a diszciplína Újvilágnak az amerikai kontinenst és az azt körülvevő szigeteket nevezi a 16. század közepe óta. Miért? Mert akkoriban a tudósok úgy hitték (érdekes megfogalmazás ez), hogy a teljes világ az általuk ismert Európából, Afrikából és Ázsiából áll, amit gyűjtőnéven Óvilágnak neveztek, miután felfedezték az amerikai földrészeket. 

(Public Domain)

 

Az amerikai földrészek közül pedig a délre esőn egy szuperkultúra nyomaira bukkanunk, amely a jelenlegi elképzelések szerint az inkáké volt, s a nagyjából a mai Peru felföldjeire koncentrálódott. Valójában egy óriási birodalom alakult ki a mai Peru, Ecuador, Bolívia és Chile térségében. Ez volt az Inka Birodalom. Észak-déli hosszúsága megközelítette az 5000 kilométert! Kitűnő úthálózattal és hírszolgálattal rendelkezett.

 

Elméletileg a 12. század előtt ez a vidék az aimara indiánok fennhatósága alatt állhatott, majd idővel uralom alá hajtották az inkák, illetve a kecsua uralkodók. Az Inka Birodalom megalapítója Manco Cápac volt, akit a napisten fiának tartottak. Utódaiból lettek később az inkák. Legjobb tudomásunk szerint minden uralkodójuk magát a Nap Fiának vallotta. Következésképpen a Nap-kultusz éltette az egész országot. Úgy gondolták, hogy személyesen maga a napisten a fián (Manco Cápac) és a lányán (Mama Ocllo) keresztül adta át a civilizáció kellékeit az emberiségnek, minthogy nem tetszett neki az emberi vadság és fejletlenség. Így indította útjára a napisten az inka kultúrát.

 

(CC BY NC SA)

 

Bepillantva az inka mitológiába és legendákba, megtudhatjuk, hogy Virakocsa (Huiracocha) isten gyermekeinek tartotta magát az egész inka nép. Virakocsa tehát az emberek teremtője, ezen felül pedig a föld, az ég, az égitestet, sőt az istenek teremtője volt. De hogyan jelenik meg az inkáknál is a Nap-mítoszt, a Naptól való leszármazási vonal?

 

Virakocsa volt a Mindenség Teremtője, azaz a Legfelső isten, míg felesége Mama Cocha (később a tenger istennője) volt, kettejük fia pedig Inti, a napisten lett.

Imígyen a Mindenség Teremtőjének fia volt a napisten, akinek neve tehát Inti volt.

Inti felesége volt a Hold, míg gyermekeik voltak a csillagok. Az inkák napvallása ismerte és tisztelte a szellemeket, így többek között a hegyek, a folyók, a növények, az állatok stb. szellemeit is. Ebből kifolyólag szentként tisztelték az előbb említett természeti és természetfeletti megnyilvánulásokat.

Az inka hagyományok abszolút mértékben élők voltak, egész életüket áthatotta a hit.

 

 

Érdekességképpen megjegyzem, hogy Virakocsának Intin kívül volt még két másik gyermeke is: Pachamama és Mama Quilla. Előbbi a Föld istennője, utóbbi a Hold istennője volt. Eltekintve attól, hogy egyébként Inti húga volt, Mama Quillát tartották a mindenkori inka feleségének. (Ez nem vérfertőzés akart lenni, hanem a Nap és a Hold isteni minőségeinek az alászállása és emberekre való átruházása jelent meg ilyeténképpen. A Nap és a Hold ebben az esetben közel áll a kínai Yang és Yin erő-nemekhez.) Ez az isteni kettősség a kiegyensúlyozottságra utal, ugyanakkor az inkák is ismerték a szentháromságot.

 

Hírdetés

Az inkák egyébként hármas tagolású világot képzeltek el, melyet lentről felfelé haladva a kígyóval, a pumával és a kondorkeselyűvel jelenítettek meg. Érdekességképpen felhozható, hogy Cuzco nevű fővárosukat puma alakúra, míg a felhők feletti napvárosukat kondorkeselyű formájúra alakították ki, ahol nap-papok és nap-papnők teljesített szolgálatot.

A szent kolostorok falai között Nap-szüzeket neveltek, vagyis olyan fiatal lányokat, akik idővel szakrális feladatokat láttak el a napkultuszban, vagy az államot igazgató tisztségviselők mellett töltöttek be különféle szerepeket.

 

(Public Domain)

 

Jegyezzük meg, hogy az inkák a halhatatlan Naphoz (értve ez alatt a napistent) imádkoztak, akit Intiként személyesítettek meg a nyelvükön. Mindenkori uralkodójuk az inka volt, amely név származására utal, ti. a Nap Fia (Sapa Inca). Feltétel nélküli tisztelet övezte, amit jól példáz az az aktus, hogy saruban senki sem járulhatott színe elé és senki sem nézhetett az arcára.

 

A mindenkori inka a tökéletesség csaknem minden vonását magán viselte: a csatában hősként viselkedett, a kormányzásban erélyes, ugyanakkor bölcs és megértő volt. Számunkra furcsa lehet, de többnejűség volt szokásban az inka uralkodóknál, ugyanakkor csupán egyetlen főfeleségük volt, aki velük majdnem egyenrangú beavatott lehetett. Fogalmazzunk úgy, hogy az inka párja hasonlóan Nap-jegyeket viselt magán, ami azt jelenti, hogy szinte emberfeletti tudatszinttel rendelkezett.

 

 

Az inkák napvallása és naptudománya olyan fejlett volt, hogy

ismerték a napévet és a holdévetigyekeztek összehangolni a nap- és a holdév ciklusaitszámon tartották és ünnepelték a napfordulókat és a napéjegyenlőségeket (ez a Föld déli féltekén a fordítottja a miénknek: náluk a téli napforduló június 21-re esett)csillagászati megfigyelőállomásokat létesítettek, hogy megmérjék a Nap, a Hold és a különböző közeli és távoli égitestek mozgását és egymáshoz való viszonyátfejlett naptáruk volt, ennek megfelelően ünnepelték a Nap-fesztiválokata téli napfordulós ünnep inka neve Inti Raymi voltnaptemplomaikban a papok rendszeresen tartották a tradicionális nap-szertartásokat, melyek révén naperőből töltődtek és a Naphoz kapcsolódó beavatásokat végezték eluralkodóikat mumifikálták (ez is egy utalás az örökéletre és valamiféle lélekképzet létezésére)naptemplomaikban rengeteg aranyat és drágakövet használtak fel a szent terek művészi kialakításához, s ez nem csak az épületekre, hanem a kertekre és a környezetre is vonatkozotta napfogyatkozásoktól különösen tartottak, ezért vallási rítussal igyekezett lecsillapítani Inti nemtetszését fia, az uralkodóaz aranyat a Nap verejtékcseppjének tartották

 

Az Inka Birodalom fővárosában állt a napistennek szentelt egyik legfontosabb inka szentély, a Coricancha Templom. A szó jelentése a Nap Háza. Pachacuti Inca Yupanqui, a kilencedik inka alatt épült fel a Nap Háza és Villac Umu nevű Nap-főpap vezetése alatt zajlottak akkoriban a szertartások.

Fő naptemplomukban a nyugati falon kialakítottak egy hatalmas, sugarait szóró arany napot, melyet úgy tájoltak, hogy a téli napforduló napfelkeltéjekor a visszaverődő napsugarak az egész templomot beragyogják. Amúgy az egész templom falait arannyal borították. Említhetnék más hasonlóan nevezetes naptemplomokat is, így például Pisac, Ingapirca vagy a Titicaca-tó Nap-szigetének szentélyét.

A főtemplomot a konkvisztádorok rombolták le és köveiből keresztény templomot emeltek. No comment!

 

Szomorú, de igaz, hogy a Pizzaro vezetésével érkező spanyolok felbecsülhetetlen, minden képzeletünket felülmúló mennyiségű aranyat raboltak el és tettek magukévá.

 

Cikkemben szólhattam volna Tiahuanacu-ról, ahol Nap-kapu őrzi az egykori napváros emlékét, vagy az inka megalitikus – több tíz- és száztonnás faragott kövekből álló – építészet remekeiről, melyek a mai napig bizonyítják e nép nagyságát és technikai tudását, továbbá a Machu Picchuról és a Nazca-vonalakról, de ezeket más cikkekben java részt már megtettem, így ehelyütt nem térek ki rá. Bár élelmezési és gasztronómiai szempontból sem elhanyagolható tény, hogy a burgonyát az inkáktól kaptuk.

 

Az elmúlt évezredekre visszatekintve megannyi indián kultúrával találkozunk az inka területeken. Mindegyikben közös vonás a napkultusz, aminek emlékét a hódítók nem tisztelték. Erre fosztogatásaikból, rablásaikból, gyalázatos térítő tevékenységeikből egyértelműen következtethetünk. Így vélhetően sok történeti dokumentumot, melyek az ősi dél-amerikai indián kultúrák szoláris kultuszainak részleteit tartalmazták, megsemmisítettek, illetve galád módon eltüntettek.

 

Napnál világosabb azonban, hogy a naptisztelő napvallás közös nevezője volt/lehetett nem csak a dél-amerikai, hanem a közép-amerikai fejlett műveltségeknek. Sőt…

Manapság két dél-amerikai ország – Argentína és Uruguay – zászlaja is tartalmazza a tündöklő napot, emlékezvén az ősi napvallásra!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Az inka napkultusz nyomában appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »