Az év legjobb pedagógusait jutalmazták Komáromban

Az év legjobb pedagógusait jutalmazták Komáromban

Szép hagyomány Komáromban, hogy a város vezetői a pedagógusnap alkalmából minden évben megjutalmazzák a helyi magyar és szlovák nevelési, illetve oktatási nyelvű óvodák és alapiskolák, valamint a művészeti alapiskola, a szabadidőközpont és újabban a speciális alapiskola arra leginkább érdemes pedagógusait. A koronavírus-járvány miatt  június 29-re időzítették Az év pedagógusa kitüntetés átadását, amelyben összesen 13-an részesültek a Klapka-étteremben megtartott ünnepségen.

Az alábbiakban részleteket közlünk a 7 kitüntetett magyar pedagógus méltatásából:

Szlanicska Kornélia, az Eötvös Utcai MTNY Alapiskola pedagógusának tevékenységét mindig az a cél vezérelte, hogy diákjai a lehető legjobb eredményeket érjék el, felkeltse bennük az érdeklődést a matematika rejtelmei iránt.

Tehetséggondozó munkájának eredményeképp számos diákja jutott el különböző matematika-versenyekre, olimpiákra, valamint a Katedra országos matematikaversenyre, s tért haza szép eredményekkel nemcsak a járási, kerületi fordulókról, hanem az országos megmérettetésekről is.

Legnagyobb sikerének azt tekinti, hogy a keze alatt felcseperedő tanítványai közül ketten: Simon Mária és Szűcs Patrícia matematikatanár lettek…

Varga Tamás, a Jókai Mór Alapiskola pedagógusa elkötelezettségével, folyamatos kíváncsiságával és tenni akarásával igazi innovatív, modern, 21. századi pedagógusnak számít. Számtalan tanulóval igyekszik megszerettetni a földrajzot és a magyar nyelvet. Folyamatosan készíti fel diákjait a különböző nyelvi és földrajzi vetélkedőkre. Tevékenysége oly´ annyira sikeres volt, hogy az elmúlt két évben az ő tanulói hozták el a járási földrajz olimpia 1. helyezését, s a kerületi vetélkedőn is eredményesen szerepeltek. Precíz és kitartó munkájának köszönhetően olyan munkáltató feladatlapokat dolgozott ki, amelyek segítségével fejleszti a tanulók szociális kompetenciáit. Az oktatási módszerek terén szintén folyamatosan innovál.

Számos publikációjával bizonyította, hogy a játék és egyéb modern oktatási módszerek kombinációjával az oktatást lehetséges úgy átalakítani, hogy az megfeleljen a jelenkor kihívásainak.

Forró Tímea, a Munka Utcai Alapiskola matematika-biológia szakos pedagógusa, egyik osztályfőnöke és az osztályfőnöki módszertani bizottság vezetője.

Eredményessége a matematika iránti elkötelezettségében és a jó osztályközösség kialakításában rejlik. A szakköri foglalkozásokon a logikus gondolkodásra neveli őket.

Az elmúlt években tanítványai különféle matematikaversenyeken vettek részt, kitűnően szerepeltek a járási, kerületi, sőt, az országos fordulókon. Tanítványai 1. helyen végeztek a Katedra matematikaverseny országos fordulóján és a matematika olimpia kerületi fordulóján.

Balázs Béla, a Komáromi Művészeti Alapiskola hegedűtanára, aki hegedülni szülővárosában, Érsekújvárban kezdett, majd tanulmányait a zsolnai konzervatóriumban folytatta. Mesterfokú diplomát szerzett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának zenepedagógia szakán.

Hírdetés

Kiváló érzékkel találja meg a gyermek tehetségének és adottságainak maximális kiaknázásához vezető utat.

Lelkes, pontos és nagyon következetes pedagógiai munkájában. Sok kitűnő hegedűst nevelt már fel. Diákjaival kamarazenekart alapított, amellyel gyakran szerepelnek az iskola nyilvános rendezvényein.

Slávik Éva, a komáromi Szabadidőközpont sport és turisztikai részlegének pedagógusaként a gyerekek egészséges fejlődését segíti elő, 3 hónapos koruktól a felnőtté válásukig. Egyaránt közkedveltek a közös anya-gyermek-tornaórái, az ovisokkal tartott speciális órái, az aerobik és sportolók erőnlétét fejlesztő foglalkozásai.

Minden korosztályt a mozgáskészségeik fejlesztésére és az egészséges életstílus elsajátítására sarkall.

A sikeres innovatív módszereit időnként az általa szervezett nyilvános rendezvényeken is bemutatja. Nem csak tanítványai testét, hanem a lelküket és a világnézetüket is formálja.

Tóth Gábor a Marianum Egyházi Iskolaközpont matematika–fizika szakos pedagógusa. Szakmailag folyamatosan képezi magát, a modern pedagógiai módszerek lelkes és eredményes művelője.

Tanítványait új ismeretek megszerzésére, nyitottságra, őszinteségre ösztönzi. Kitűnő pedagógiai erényekkel rendelkezik, szakmai elhivatottságával, rátermettségével követendő például szolgál, szakmai körökben irányadó a tevékenysége.

Tanítványai rendszeresen kimagasló sikereket érnek el a különféle matematikai versenyeken. Az intézmény MEG+ színjátszó csoportjának alapítója és egyben vezetője is. Azzal rendszeres résztvevője a Jókai Napoknak, az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválnak, s a külföldi turnéin is Komárom hírnevét öregbíti.

Fekete Ildikó, a Speciális Alapiskola komáromi születésű gyógypedagógusa Selmecbányán érettségizett 1977-ben, majd a Szentpétervári Állami Egyetemen szerzett filozófia-pedagógia doktorátust. Gyógypedagógiai szakképesítését 1995-ben a Pozsonyi Comenius Egyetem pedagógiai karán szerezte meg. Az egészségkárosult, értelmileg akadályozott tanulók oktatása, nevelése a célja. E munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy odaadással és becsülettel végzi, erről diákjainak sikerei is tanúskodnak.

Rengeteg olyan tanuló került ki a keze alól, akik megállták a helyüket a nagybetűs életben is, illetve sok szavaló-, rajz- és sportversenyen értek el eredményeket.

A fiatal kollégáinak mindig szívesen és szakmailag magas szinten tud irányt és példát mutatni.

Ez alkalommal a helyi magyar óvodák pedagógusai közül senkit sem jutalmaztak. A szlovák, illetve vegyes nyelvű oktatási intézmények következő munkatársai vehették át Az év pedagógusa kitüntetést: Marta Dombiová (Eötvös u. 64. szám alatti óvoda), Erika Končalová (Hajó utca 1. sz. alatti óvoda), Anikó Fülöpová (Béke utca 16. sz. alatti óvoda), Katarína Vajkai (Határőr utcai Alapiskola), Monika Töltésyová (Komenský utcai AI) és Marek Tóth (Rozmaring utcai AI).

Minden kitüntetettnek olvasóink nevében is gratulálunk!


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »