Az EU diktatúra gépezete magasabb fokozatba kapcsolt – a pénzügyi terror fegyverét vetik be tömeges migrációt ellenző tagállamok, így hazánk és a lengyelek ellen

A múlt heti magyarellenes jelentés vitája után (LIBE, Sargentini jelentés) Brüsszelben, az Európai Parlament nemrég kezdődött miniplenáris ülésén éppen most ismerteti a Bizottság a hazánk és Lengyelország ellen 2021-től bevezetendő pénzügyi terror részleteit Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Öttinger biztos. (Juncker nem sokáig ér rá: két nap múlva Marx 200. születésnapja alkalmából szervezett – várhatóan felemelőnek ígérkező -rendezvényen, a kommunista főideológus szülővárosában, Trierben szólal fel… https://euobserver.com/tickers/141717
)

A vita itt követhető élőben: http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html

A teljes vita felvételről itt tekinthető meg: https://goo.gl/1w1Sq3

Dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő, Függetlenek Csoportja nevében elmondott kemény, szembesítő vezérszónoki beszéde itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/morvai.krisztina/posts/10156564493544701

A terv lényegét a Financial Times szivárogtatta ki (https://goo.gl/ttiaVo
, de itt is olvasható: https://goo.gl/FTTnXC
) a múlt héten: 2021-től a következő hét éves költségvetési ciklusban az EU költségvetés jelentős részét kitevő, a regionális, fejlettségi különbségek felszámolását célzó kohéziós pénzekhez való jutás során a jogállami követelményeknek való megfelelés szintje, a migránsok befogadása és integrálása terén elért eredmények szempontjai játszanának szerepelnének. Azaz nyilvánvalóan arra megy ki a terv, hogy miután a választáson totális vereséget szenvedett a hazánkat EU diktátumok alá vetni és a migrációs sorompót feloldani kívánó ellenzék, így most a nekünk és lengyeleknek az EU alapszerződései által garantált feltételek mellett járó kohéziós források elzárásával, vagy legalábbis ezen forrásokhoz való jutást a Soros tervet szolgáló önkényes követelményekhez kössék. A kohéziós költségvetés részletei itt ismerhetők meg:
https://goo.gl/uA9vPU

Hírdetés

Az EP március 14-i határozatában (https://goo.gl/TM1ouH
) még semmi ilyen szempont nem szerepelt. Ezen határozat 89. pontja hangsúlyozza, hogy az összetett társadalmi-gazdasági kihívások kezelése céljából 2020 után is a kohéziós politikának kell az Európai Unió fő beruházási politikájának maradnia, amely felöleli az összes uniós régiót, miközben az erőforrások többségét a legkiszolgáltatottabb régiókra összpontosítja; úgy véli, hogy a Szerződésben rögzített azon célon túl, hogy csökkenteni kell a fejlettségi szintek közötti egyenlőtlenségeket, és javítani kell a konvergenciát, a kohéziós politikának az átfogó uniós politikai célkitűzések elérésére kell összpontosítania, és ezért azt javasolja, hogy a következő többéves pénzügyi keretben a kohéziós politika három alapjának – az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak (ERFA), az Európai Szociális Alapnak (ESZA) és a Kohéziós Alapnak – elsősorban a növekedés és a versenyképesség, a kutatás és az innováció, a digitalizáció, az ipari átalakulás, a kkv-k, a közlekedés, az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a környezeti fenntarthatóság és az igazságos energetikai átmenet, a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, a nemek közötti egyenlőség, a szegénység csökkentése és a demográfiai kihívások támogatására kell összpontosítania.

Az ördögi terv a bevándorlók európai szétterítése és felpörgetése ellen tiltakozó országok elleni pénzügyi terror eszköze kíván lenni, amely ráadásul az EU szabályait is sértené, mivel ilyen változtatásra az EU alapszerződések (EUSZ és EUMSZ) nélkül nincs mód. De mit számítanak nekik a rajtunk tényalapok nélkül számon kért jogállami elvek…

Ez a terv az Európai Bizottság vezetője, George Soros tenyeréből evő Juncker, és brüsszeli fenevadja, a jogállami elvek súlyos sérelmével puccsszerűen kabinetfőnökévé kinevezett Martin Selmayr kísérlete a nemzetállami ellenállás felőrlésére.

De ezek a tervek halálra vannak ítélve, mivel most már EU tagállamok mindegyikében többséget alkotnak az őshonos európai nemzeti közösségek megvédését, a migráció leállítását, az eszeveszett liberalizmussal való szakítást és a brüsszeli Kalergi-Soros zsoldosok elzavarását követelő polgárok. Egy év múlva pedig EP választás: akkor eljön az igazság órája. Ezen új európai nemzeti szabadságküzdelem élharcosa hazánk és Lengyelország, számos olyan új szövetségessel együtt, mint a visegrádi országok, Ausztria, Dánia, Olaszország, balti államok, horvátok, de még a románok és bolgárok is. Természetesen ezen EU diktátumok elleni szövetség nem ad felmentést az elcsatolt magyar közösségek önrendelkezési igényeinek teljesítése és az egyenjogúság jogos követelményének teljesítése alól egy államnak sem.

Kemény csaták előtt állunk, amikor itthon szükség van minden nemzethű hazafira a külső és belső ellenségek elleni küzdelemben. Nemsokára meg kell védenünk a STOP SOROS ! törvénycsomagot, amely a nemzetállamok felszámolásán ügyködő, háttérhatalmi érdekeket szolgáló álcivil szervezetekkel és kiszolgálóikkal szembeni védelmi eszközöket kíván biztosítani a kétharmados felhatalmazottsággal rövidesen felálló nemzeti kormány számára.


Forrás:gaudinagytamas.hu
Tovább a cikkre »