Az erények és gyarlóságok komplementaritása

Az erények és gyarlóságok komplementaritása

Ősidők óta ismert tény, hogy a dualitás a lét minden összetevőjét áthatja, az atomszerkezetektől a galaxisokig, az élettelen kőzetektől, a számos növény és állatfajon keresztül, a legbonyolultabb ideákig és a legmagasztosabb emberi tapasztalásokig. A valóságról alkotott bármilyen benyomás ellentétpárokon alapszik. A primordiális ellentétpár a van-nincs, minden másik már a van-on belül van. A nincs a nemlét, a homogén, a változatlan, a szinguláris. A van a lét, a heterogén, a változó, a kettősség. A két szubsztancia, melyek változó arányú keveredése képezi a létezés minden síkjának alapanyagát már a nyugati köznyelvben is rendszeresen használt kínai jövevény-szópár: a jin-jang. Habár a jó-rossz az egyik legismertebb ellentétpár, az előbbi és közte csak indirekt megfeleltetés létezik, ahol a jin-jang egyensúlya jelentené a jót, valamint ennek hiánya a rosszat.

Vizsgáljuk most meg a férfi-nő oppozíciót az archetípusok szintjén.

A kínaiak a férfit a jang, a nőt a jin princípiummal asszociálják. Ugyanakkor úgy vélik, hogy mindegyikben ott van a másik csírája is, kisebb-nagyobb mértékben, másképp lehetetlen lenne az anyagi formába való leképződésük. A praktikusság kedvéért tekinthetjük a két nemet ezen szubsztanciák “hordozó edényeinek”. A jang az aktív, dinamikus, forró, erős, világos, a jin meg a a passzív, statikus, hideg, lágy, sötét. De hogy néz ki a kettő viszonya a jó-rossz függvényében?

Manapság a nyugati kultúrkörben egyre kiélezettebbé válik a nemek közti konfliktus, egyre inkább mélyül az inkompatibilitás szakadéka. Mindkettő a saját nemét tartja jobbnak, a másikat meg inkább csak megtűri, de sokszor már démonizálja is. A nő a férfit gonosznak, a férfi a nőt becstelennek tartja. Itt álljunk meg egy percre. Talán ott lenne a kulcs a megértéshez, hogy észrevegyük: nem épp ugyanazt érti a férfi és a nő a rossz fogalma alatt. Ez a nem épp ugyanaz meg teljesen más-sá evolvál, ha egy nagyon maszkulín és egy nagyon feminín egyént hasonlítunk össze. Azonban ez a “teljesen más” nem akármilyen, tetszőlegesen behelyettesíthető nonszensz, hanem nagyon is koherens és a jin-jang dinamika szabályai szerint történik.

Hírdetés

A tipikus férfi erények a becsületesség, egyenesség, bátorság, rendszeresség, kitartás, jellemző karakterhibái pedig a kegyetlenség, türelmetlenség, intolerancia, szélsőségesség. A férfi monomániája a szögletes nagybetűkkel márványba vésett, aranykeretbe foglalt IGAZSÁG, amit tűzön-vizen át, akár saját élete kockáztatásával is kész keresni, megvalósítani, védelmezni. Amit meg legjobban megvet az a hamisság.

Az alapvető női erények a kedvesség, receptivitás, elfogadás, gondoskodás, jellemző gyengeségei pedig a hamisság, felszínesség, szertelenség, gyávaság, lustaság. A nő vesszőparipája a virágos rét fölött lebegő, gömbölyded, színes lufikból konstruált BÉKE, aminek érdekében akár a legnagyobb megaláztatásokat is képes eltűrni. Amitől meg legjobban viszolyog az az erőszak.

Észrevehetjük, hogy a férfi (jang) erények, ideálok antonímái a női gyarlóságok és félelmek, és viceversa a női (jin) erények antonímái a férfi gyarlóságok és félelmek. Tehát a nemek viszonylatában a komplementaritás “átlósan” valósul meg: a férfi pozitívumok a női negatívumokkal, a női pozitívumok meg a férfi negatívumokkal képeznek ellentétpárokat.

Vagyis két jó és két rossz létezik. Mindkét jó nélkülözhetetlen a világ harmonikus működéséhez és mindkét rossz az előbbiek elkerülhetetlen velejárója, mellékhatása. Krízishelyzetben, nagy nyomás alatt mindkét nem saját árnyoldalába fordul: a férfi erőszakos és fanatikus lesz, a nő hazug és hisztis. A háború a jang, a regresszió a jin hipertrófia következménye. Előbbi diktatúrát, utóbbi anarchiát okoz. A jang zsarnok a szadista, pszichopata hóhér, a jin zsarnok a manipulatív, szélhámos pióca. Kívülről és felszínesen nézve nagyon különböző létformák, viszont közös ismertetőjelük, hogy mindketten embertársaik véréből táplálkoznak. A morális ellenoldalon találhatóak a nemek kiforrott, bölcs képviselői: a nőies zen és a férfias bushido.
Szerencsés kölcsönhatás esetében alakul ki az egyensúlyi állapot, amikor a férfi erények feloldják a női gyarlóságokat, a női erények pedig megszelidítik a férfi gyarlóságokat. És a mérleg két oldala kiegyenlítődik.

IGAZSÁG és BÉKE koalíciója. Ez lehetne az emberi létezés jövője.


Forrás:ferfihang.hu
Tovább a cikkre »