Az ellentéteken túli látásmód

Életszemléletem szerint, amíg az ember főként, vagy kizárólag ellentétekben gondolkodik, addig szenved és élete a saját belső konfliktusait tükrözi vissza. Tapasztalatom szerint nincs olyan spirituális képesség, amellyel felül lehetne emelkedni az ellentéteken. Csakis a látásmód gyökeres és a valósághoz igazodó megváltoztatása, illetve a helyes látásmód kialakítása hozhat megoldást erre a kérdésre. 

Barát és ellenség, igaz és hamis vélemények, hazafiság és internacionalizmus, hívő és hitetlen, gazdag és szegény, fent és lent, kívül és belül, elkövető és áldozat, veszteség és nyereség, enyém-tiéd, igazság és igazságtalanság, múlt és jövő… végtelen sok ellentétpár létezik az elménkben. Sokan azzal magyarázzák ezt, hogy a polaritások világában – mint amilyen a miénk is – ez természetes.

 

Nos, amit a tudati viszonyulásainkat illeti, egyáltalán nem természetes! Az ellentétekben való gondolkodás sajnos az emberi természet legalantasabb részeit mozgósítja: önzővé, gonosszá és vakká teheti az embert.

 

Az ellentétek kiéleződését a különbségek nem intelligencia által történő kezelésével magyarázom. Aki úgy érzi, hogy az ő igazát, vagy érdekeit háttérbe szorítja egy másik ember igaza vagy érdeke, az ellentétekben gondolkodik.

Aki úgy látja, hogy az ő pártja, focicsapata, vallása, terméke… hasznosabb és értékesebb, mint a másiké, az könnyen keveredhet külső, majd belső konfliktusokba. Az ilyen konfliktusokból előbb-utóbb vesztesen kerül ki az ember.

Nem csak energiát és barátokat veszíthet, hanem a jósághoz vezető lehetőségeket is elszalaszthatja.

 

 

A jóság túl van az ellentétek, az „én” és a „te” kategórián, mivel egyensúlyt teremt.

A jóság az összhangban rejlik, s az összefogáson, az egységen, a bizalmon és a tiszteleten alapul.

A jót csak az láthatja meg, aki tiszta, avagy megtisztult, s ezáltal éber. Az ellentéteket csak az oldhatja fel magában, aki nyugodt. Az egységet csak az pillanthatja meg, aki már majdnem Önmaga.

 

Hírdetés

A jó/jóság az az tudat- és lelkiállapot, amiben nincs viszály, nincs kétely, nincs ellenségeskedés, nincs ellenkezés.

Az emberben lévő jóhoz könnyű eljutni: a lényünkben minden állandó dolog jó. (Ez nem jelenti azt, hogy az átmeneti dolgokban ne nyilvánulhatna meg a jó.) A múlandó dolgokkal pedig óvatosan kell bánnunk: egy vélemény, egy információ, egy tanács, egy részigazság és bármi, ami az anyagi világban testet ölt vagy dologiasul, magában hordozza az ellentétességet, s könnyen tévútra csalhatja az embert. Hogyan?

 

Az egyik személy taszíthatja, a másik vonzhatja. Valaki igazat szólhat neki, valaki becsaphatja. Valakitől félhetünk, valakiben feltétel nélkül megbízhatunk.

A titok mindösszesen annyi, hogy mi magunkban hordozzuk annak az okát, ami ezeket a kettősségeket, minősítéseket kiváltja és létrehozza az életünkben.

 

Aki helyes önismerettel rendelkezik, az mentes a kettőségektől, mert mindenben képes meglátni ugyanazt a mindent átható és létrehozó szellemet. Az ilyen ember már nem képzeleg, nem képekben gondolkodik (énkép, ellenségkép), hanem ÉN-ben, mely ÉN a TEREMTŐ TUDAT INTEGRÁNS RÉSZE. Mint ilyen ismeri magát és letisztult látásmóddal, tiszta gondolatokkal és energiákkal olyan csodákat vesz észre az életben, melyeket mások nem, vagy alig-alig képesek látni.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot

The post Az ellentéteken túli látásmód appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »