Az egómentesítés nem más, mint egótisztítás és lélekerősítés

Mit jelent és mit nem jelenet az egómentesítés? Kinek ajánlott és kinek nem javallott belekezdenie? Miért idéz fel félelmeket és rémképeket az emberekben az, ha megszabadulhatnak az egós bilincseiktől? Csak röviden válaszolnék ezekre a roppant aktuális kérdésekre.

Az egómentesítés helyes megértéséhez, mindenekelőtt azt fogadd el, hogy mit értünk ego alatt.

Az ego a személyiségünknek csupán egy része. Nem mondanám, hogy kicsi vagy nagy, mert sokfélével találkozunk manapság. Legfőbb jellemzője, hogy az anyagi világhoz köt és az abban való boldoguláshoz szükséges. Ebből következik, hogy vannak hasznos funkciói, de ha túl gyenge az éppen úgy bajt okozhat, mintha túl erős. Előbbi esetben kishitű, elnyomható, kihasználható lesz a személyiség (az ember), utóbbi esetben zsarnok, elnyomó, uralkodó típus, főnökösködő, akarnok, makacs, fafejű, öntelt stb.

Így talán érthető, hogy miért kell néhol erősíteni, néhol pedig szelídíteni az egót. Az egómentesedés tehát az egó túlkapásainak, túlburjánzásának a kiküszöbölésére hivatott. Olyan ez, mint amikor megmetszünk egy bonszájt vagy egy rózsát. Csak ebben az esetben önmegismeréssel, belátással, megértéssel és önmagunkon végzett fokozatos belső munkával érjük el az átalakulást, a tökéletesedést. Erről szól az egómentesítő kurzus egy része.

 

Az ego alapvetően csupán bizonyos funkciókban üdvös és hasznos. Ilyen területek az önérvényesítés vagy a személyiség védelme. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az egó hajlamos a végletességre és a kibillenésre, ezért sokszor túlzásokba, végletekbe esik. Itt nyeri el értelmét az egómentesítő kurzus harmonizáló része, amely az egészséges ego kifejlesztésén túl az egyensúlyra – tehát a labilitás megszüntetésére – helyezi a legnagyobb hangsúlyt.

 

 

Itt vetődhet fel, hogy mi minden közötti egyensúlyról van szól! Ez a legérzékenyebb kérdés, mert sokan tévesen az eddig megismert szerepeikkel és személyiségükkel azonosítják önmagukat, holott minden ember test, lélek és szellem egységéből áll. Az egó csupán a szellemünk kicsiny, meglehetősen torz vetülete. Ezért fontos integrálni őt az ember lényébe.

Tehát az egó hasznos, amíg a megfelelő mértékben ellátja a feladatait, de haszontalan, amikor kibillenti az embert a harmóniájából, kételyeket ébreszt, félelmeket gerjeszt, megtorpedózza a jó lehetőségeket az életben stb. Az ember messze több mint pusztán az egója, hiszen lényében olyan magasabb intelligencia található, akivel kapcsolatba lehet lépni, rá lehet hangolódni. Aki erre képes, az egyensúlyi állapotot teremthet lénye magasabb rendű (lelki) és alacsonyabb rendű (anyagi) részei között. Vagyis nem nyomja el egyik a másikat, hanem minden szinten az az én-központunk munkálkodhat, amely arra hivatott.

 

Az egó, de fogalmazhatnék úgy is, hogy az egós ember retteg még annak a puszta gondolatától is, hogy őt bárki megváltoztathatná. Az ilyen ember hátán feláll a szőr, ha valaki rá akarná bizonyítani, hogy ő valamiben tévedett. Pedig tiszta szívvel és fejjel könnyű belátni, hogy saját diszharmóniánkért aligha okolhatunk másokat.

 

Hírdetés

Az egó mindenben ellentmondást fog találni. Ha pedig nincs ellentmondás, akkor létrehoz egyet. A nagy viszályszító, az emberi konfliktusok nagy intrikusa, a jóság megvétózója az egó! Ezért ajánlott megtisztítani, megszabadítani magunkat a lehúzó rossz tulajdonságainktól.

 

Dönthetünk másként is. Minden maradhat a régiben. A tudatlanság vagy épp a sok hasonló tudatlanságban szenvedő ember társaságának keresése szüli a birkaszellemet. Így legalább több egós ember könnyen elhitetheti egymással, hogy ők a normálisok az élet egyirányú utcájában még akkor is, ha szembe mennek a forgalommal. Az egó a nyájban „erős”, mert akkor megoszlik a felelősség, ráadásul önmagát is meggyőzheti arról, hogy mennyire helyesen cselekszik.

 

Remélhetőleg, ebből a gondolatmenetből kiderült, hogy az egómentesítő kurzus alapvetően egótisztítás, amelyek révén megszabadulhatunk a fejünkben lévő tévképzetektől, hamis hiedelmektől, rossz beidegződésektől és tulajdonságoktól, alaptalan félelmektől, a görcsösségtől, a gyámoltalanságtól, ugyanakkor a harcra ingerlő hisztérikusságtól, az igazságnak álcázott bosszúszomjtól és az (ön)romboló érzelmektől is. Helyettük marad az őszinteség, a tolerancia, az elfogadás, az önkritika, az életvidámság, a jóság, a béke, a bizalom, az összefogás és a szeretet. Ez egy ilyen út. Akit ez érdekel, annak ajánlott az egómentesítő (egótisztító, lélekerősítő) kurzuson való részvételt. Aki elborzad mindezektől, azoknak további jó igazságkeresést kívánok!

 

Aki pedig sikeresen elvégzi ezt a kurzust – mert mindenkit az élet fog levizsgáztatni és elbírálni, tehát nem én –, azokat onnan ismerhetitek majd meg, hogy sugározni fogják magukból a fent említett erényeket. Akik pedig már leszerepeltek az ilyen életszerű vizsgákon…, hát, azokat talán már most is megismeritek! J A sanda nézésükről, a szava-járásukról, a kiábrándultságaikról és a meg nem értettségükről.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Aurafejlesztő és Meditációs KlubjainkonHétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Az egómentesítés nem más, mint egótisztítás és lélekerősítés appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »