Az égbe emelkedés misztériumai

Az embert mindig is foglalkoztatta, hogy a fizikai pályafutása után milyen sors vár rá, egyáltalán mire számíthat. A különféle létállapotokat és létállapot-változásokat ezért a lehető legprecízebben és legrészletesebben ki kellett fejteni már az ősi kultúrákban is, hogy az ember felkészülhessen a mindennapi tudata számára elmúlást jelentő és visszafordíthatatlan változásokra.

Az ősi hagyományok szerint a túlvilágra több módon lehetett eljutni: tudatosan és eszméletvesztéssel. Előbbi a beavatottak sajátos útja, utóbbi a többséget kitevő, átlagos embereké. De hiba volna azt hinnünk, hogy az átlagember ne készülhetne fel tudatosan az égbe emelkedésre. Nagyon is előkészülhet rá, sőt várhatja is. Végeredményben a születés úgy is felfogható, mint a túlvilágról ebbe a világba történő beköltözés. Míg a halál a lelkek örök hazájába való megtérés, visszatérés. Így a tudati folytonosság megszakadása nem sokkal drámaibb az elalváskor tapasztalható tudatmódosulásnál. Sőt, jobb annál, hiszen az égi újjászületés az örökkévalóságban történik, nem pedig a testhez kötött létezésben.

 

A halál pillanata után feltáruló létformát az élet folytatásának tekinthetjük. Amennyiben képesek vagyunk erre, akkor a transzcendens világok valamelyikébe való belépés már nem is annyira szörnyűséges és borzasztó.

 

Az ősi egyiptomiak és az őshagyományt őrző kultúrák számára a lélek egy csillag, méghozzá fénytermészetét, el nem múló ragyogó mivoltát tekintve. Ebből következik, hogy halhatatlan. Akkor mi az, ami meghalhat az emberben? Csak az, ami elveszíthető! A test például egy örökös változásokon és átalakulásokon keresztülhaladó jármű, ami a felnövekedésből és az öregedésből világosan látszik. Aki ezzel a hústesttel azonosítja önmagát, annak létezik a halál sötét arca. Aki ruhának vagy járműnek tekinti a testet, mely az örökké való tudatosság (a lélek) elveszíthető burka, annak a halál még ha nem is lesz a legkellemesebb határátléptető vámtisztje, mégsem jelenti a végső megsemmisülést.

 

A vallási hagyományok szerint egy Anyaistennő gondoskodik arról, hogy a lélek a földön vagy a felső világok valamelyikében megszülethessen. Ez az Anyaistennő gondját viseli minden léleknek. Hangsúlyozzuk, minden lélek halhatatlan és a Nagy Istennő jóvoltából jön és megy a világok között: születik és meghal, majd újjászületik.

 

 

A csillagok világába távozik el a lélek, miután testét végleg itt hagyta. Ez sokszor egy égi utazás formájában fogalmazódik meg a szent könyvekben. A lélek ekkor madárhoz válik hasonlatossá, mivel képes világokon át szárnyalni.

 

Sem a fáraó, sem a többi lélek nem úszhatja meg a túlvilági próbatételeket. Tulajdonképpen a vallási rítusoknak nagy része éppen arra törekszik a földi létben, hogy ezek a próbatételek sikeresek lehessenek.

Minden istenekhez intézett könyörgés, valamennyi megtisztító rítus, fohász, áldás, ima, szertartás, amit az ember lelkiismeretesen elvégzett a földön, most megtérül. A Halál ugyanis mindennel szembesíti, amit ebben az életében elkövetett, de roppant igazságosan.

Az isteni erők képviselői – angyalok és egyéb lények – kísérik a lelket és biztosítják, hogy olyan elbírálásban részesülhessen, ami méltó a lélekhez és illő az elkövetett tetteihez.

 

A lélek tökéletesen igazhangú, vagyis minden jó és rossz cselekedetét bevallja. Az üdv a szoláris vallásokban – mint amilyen a legtöbb ősi vallás – nem jelent felmentést, vagy mentesülést a következmények alól, hanem az igazságos bánásmódot takarja.

Hírdetés

Olyan ez mintha az egykoron a szívben lakozó lélek  önmaga felett mondana ítéletet: ezt meg ezt tettem, azt meg azt nem tettem. Ezzel kapcsolatban lásd egyik korábbi cikkemet:

A túlvilági bíróság Egyiptomban és más vallásokban

http://boldognapot.hu/blog/tulvilagi-birosag-egyiptomban-es-mas-vallasokban/

 

A tét nem az örök kárhozat vagy az örök boldogság, mint azt sokan beállították, hanem az isteni Igazság érvényesülése. Egyszerűen fogalmazva, lehettél te fáraó vagy rabszolga – bár ez nem volt jellemző mindenhol – az isteni hatalmak a megfelelő odafigyeléssel és körültekintéssel fognak veled bánni odaát, a csillagok örök birodalmában, a magasabb világokban. Ezt zsidó-keresztény terminológiával hívhatjuk Mennyországnak és Pokolnak is, de ezek a kategóriák félrevezetők lehetnek, mivel itt a szellemünk a saját magunk által előkészített létállapotban – saját mennyországunkban vagy saját poklunkban – tölt el több-kevesebb időt, hogy utána ismét bekapcsolódhasson a ciklikusan ismétlődő létformaváltásokba.

 

 

Miután megszületett a lélek feletti ítélet, bebocsátást nyer oda, ahová érdemei szerint való. Vannak, akik jótéteményeik, igaz szívűként kellemesebb körülmények közé kerülnek, míg másokra komolyabb munka vár.

A szellemvilágban való tartózkodás is számos fejlődési lehetőséget rejt magában. Mivel a lélek halhatatlan, számára főként karmája határozza meg egyebek mellett azt, hogy mikor, hova és milyen feltételek mellett – például milyen létformába, milyen lelkek közé – születhet újjá, hogy folytathassa örökké tartó utazását.

 

Ezzel a rövidke leírással, még korántsem merítettük ki az égbe emelkedés misztériumait. Ez ugyanis egy olyan komplex kérdéskör: születés-halál-újjászületés, karma és reinkarnáció stb., hogy a különféle iskolák mást és mást mondanak róla. A Napvallásnak is megvannak az erre vonatkozó értékes tanításai és doktrínái, amelyeket a megfelelő formában, részletesen ki is fogunk fejteni, hogy minden idevágó fontos kérdést kellőképpen megválaszoljunk, kivesézzünk, s minden lelket felkészítsünk arra, hogy az emberi méltóságát megőrizve történjen az égbe emelkedése, amely mindannyiunk számára a legkalandosabb, ugyanakkor elkerülhetetlen metamorfózis az életben.

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Aurafejlesztő és Meditációs KlubjainkonHétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Az égbe emelkedés misztériumai appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »