Az áhítat szertartása

Istentiszteletünk részét képezi egy olyan szertartás, amely nem csupán egy fohász vagy áldás, hanem egy, a Napisten mibenlétének hirtelen felismeréséből fakadó áhítat kifejezése. Nem idézem szó szerint, csak tartalmilag azért, mert így talán sok félreértést, téveszmét eloszlat és sok mindent megmagyaráz a napvallással kapcsolatban.

 

A Napra a napvallás követőiként úgy tekintünk, mint ami egy magasabb isteni intelligencia, vagyis isteni lény megnyilvánulására, kifejeződésére. A napvallás a Földre is úgy tekint, mint egy intelligens élőlényre, akinek szelleme van – Őt hívjuk Földanyának. A Nap és a Föld lényéhez, vagyis a Napistenhez és Földanyához hasonlóan a Holdra, a különféle bolygókra és a csillagokra is lelkes lényekként tekintünk. Vagyis úgy hisszük, hogy az égitestek látható, anyagi mivolta csupán töredéknyi megnyilvánulásai, kifejeződései bizonyos isteni erőknek, intelligenciáknak és lényeknek.

 

A Napban a Teremtőt tiszteljük. Kifejtem, hogy is értjük ezt.

 

A Fényben Élő, vagyis a napvallás követője, elismeri a Nap fényét, mivel tudja, hogy e fény nélkül nem alakulhatott volna ki az élet a Földön, nem jöhetett volna létre az emberi létforma, és konkrétan ő sem nyilvánulhatott volna meg ezen a bolygón fizikai testben.

Mivel ezt tudja és átérzni minden ember, aki csak egy picit is jártas a fény és az élet összefügéseiben, ezért valamit viszonzásképpen adni óhajtunk neki.

Természetesen először nem tudjuk pontosan, hogy mit is adhatnánk hálánk jeléül. Kissé talán zavarba jöhetünk, amikor ki akarjuk fejezni az Isten iránt érzett hálánkat. De amikor meglátjuk a Nap tündöklését és a fény forrását, akkor megfogalmazódhatnak bennünk olyan érzések, gondolatok és szándékok, melyek a maguk egyszerűségében és tisztaságában fejezik ki a hálánkat.

 

A napvallás követője az életben lét csodájáért cserébe a szeretet jeléül egy szál virágot nyújthat át a szívében a Napistennek, aki az év minden napján és életének minden nappalán ragyogó tündökléssel ajándékozza meg az embereket külön-külön és együttvéve is.

A szívünkben születő jó érzések mosolyt csalnak az arcunkra és békét teremtenek a lelkivilágunkban. Így a fény, mely már nem is a fizikailag látható fény, tovább hatol lényünk mélyebb rétegeibe, s betölti a benső világunkat arra emlékeztetve minket, hogy aki a Napot, a Holdat és a csillagokat alkotta, ő teremtett minket is. Ezért a Napra, a Holdra és a csillagokra testvéreinkként is tekinthetünk.

 

Hírdetés

 

Végül, az áhítat befejezéseképpen fennhangon, közösen hálát adunk a Napistennek és rajta keresztül mindenkinek azért, hogy életünket segítik kerek e világon.

 

Az áhítat szertartása során a Naphoz szólunk. A Napisten mibenlétének hirtelen felismerését, illetve lényegbeli megragadását egyfajta epifániának vagy epiphániának is hívhatjuk. (Amúgy epifániának nevezzük az istenség látható vagy hallható megjelenését is, de nem csak azt. Mert epifániának számít az is, amikor tevékenységeinkkel isteni erőket valósítunk meg.)

A napvallás számos egyéni epifániából és egyéni revelációból (döbbenetes hatású felismerésből és kinyilatkoztatásból) áll, amelyek mindenki számára érzékelhető létélmények.

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Az áhítat szertartása appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »