Átadták a zselízi Mózeskosár Református Bölcsődét

Ünnepélyes keretek közt áldották meg szeptember 8-án a zselízi Mózeskosár Református Bölcsődét. Az egykori magyar gimnázium épületét a magyar kormány hathatós támogatásának köszönhetően alakították át. Egy megújult épületnek, egy most induló intézménynek és egy új otthonra talált intézménynek örvendeztek az ünnepi alkalmon.

„Az elmúlt három évben rengeteg kihívással kellett megküzdenünk a számos öröm mellett. Hatalmas dolog, hogy ma itt vagyunk és ünnepelhetünk. A kisgyülekezetünk hatalmas ajándékot kapott a Mindenhatótól” – jegyezte meg az ünnepi áhítatban Nt. Révész Csilla, zselízi református lelkész. Mint elmondta:

Csenger Tibor, a Zselízi Református Gyülekezet presbitere, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke köszöntőjében röviden felvázolta az elmúlt évek történetét. A város óvodája halmozódó problémákkal küzdött. A város saját költségvetéséből nem tudta megoldani a helyzetet.

– fogalmazott.

Az épületben 2011-ig gimnázium működött, ám ekkor gazdasági okok miatt el kellett hagyniuk azt. Már 2014-ben megfogalmazódott a helyszűkében lévő magyar óvoda átköltöztetése. A református egyház patronálása alatt a magyar kormány hathatós támogatásával indultak el 2018 őszén a munkálatok.

Nt. Révész Tibor, zselízi református lelkipásztor rávilágított arra is, hogy a református egyház által alapított Mózeskosár Bölcsőde és az önkormányzati fenntartású Cimbora Óvoda egy épületbe történő költöztetése rendkívülinek tekinthető a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretei között. A város támogatásával jött létre ez a fúzió.

Az átalakítási munkálatokat követően egy tizenkét férőhelyes bölcsődét illetve háromcsoportos, hetvenöt összlétszámú óvodát alakítottak ki az egykori gimnázium épületében. Mindamellett kiszolgáló helyiségeket valamint tornaszobát is kiépítettek benne.

– hangsúlyozta a lelkész.

Hírdetés

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program során a Felvidéken közel húsz református fenntartású óvoda és hat bölcsőde létesült, illetve újul meg – mondta Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Keresztyén Egyház püspöke. Ezekben az óvodákban és bölcsődékben mintegy ezer gyermekkel foglalkoznak a nevelők, bölcsődei dajkák és lelkészek.

– hangsúlyozta beszédében a püspök úr.

Zselíz város polgármestere, Juhász András kifejtette: öröm a mai nap minden zselízi számára. Kezünk által épül és szépül a világunk – e gondolattal adta át jókívánságait a most induló intézménynek valamint az átköltöző óvodának.

„A közösség összekovácsoló és összetartó ereje teremtette azt az óvodát és bölcsődét, amit ma átadunk” – emelte ki Dr. Szili Katalin, miniszteri megbízott. Hozzátette, az összefogás a magyarság, a magyar kultúra és a magyar nyelv megőrzését célozza meg.

– jelezte a miniszteri megbízott. Mint elmondta: európai színvonalú, és a nemzetet szolgáló intézményt adnak át, mely nem csupán a gyermekeket óvja és neveli, hanem a közösség gyarapítását is szolgálja.

Az ünnepi beszédeket és köszöntőket követően Nt. Kassai Gyula, a Barsi Egyházmegye esperese áldotta meg az átalakított épületet és az új intézményt.

A Mózeskosár Református Bölcsőde már elfoglalta az épület alsó szintjének helyiségeit. Mint már említettük tizenkét gyermeket tudnak befogadni, még vannak szabad helyek, várják a szülők jelentkezését. Az épület felső szintjeit foglalja el a Cimbora Óvoda, a közeljövőben történik az intézmény átköltöztetése.

Így tehát egy oktatási központ, egy magyar közösségi központ alakul ki a város szívében. Hiszen a vasárnap átadott felújított épület a zselízi magyar alapiskolával közös épületkomplexum része. Ezzel a zselízi magyar gyermekek a bölcsődétől az alapiskola befejezéséig egy épületbe járhatnak.

Hamarosan az ünnepi alkalomról képriporttal is jelenzkezünk!


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »