Arsenie Boca, a román Nostradamus szakrális csodái

Erdélyi zarándoklatunk során 2016-ban első ízben kerestük fel Arsenie Boca, egy szent életű szerzetes végső nyughelyét. Spirituális töltődéseink sorában örökre emlékezetes marad ez a lelki találkozás.

Kiemelt kép: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StanijaHD2013_(47)_(cropped).JPG

 

Arsenie Boca neve egyre többször kerül terítékre manapság. Tegyük hozzá, teljes joggal. Hiszen a neki tulajdonított próféciák szerint alakul a világ sorsa.

Bár sírját évente több százezren keresik fel – lévén, valódi zarándokhellyé vált –, ő maga életében teljes mértékben kerülte a feltűnést – alapvetően egy visszafogott, visszahúzódó, hallgatag, már-már remete életet élt.

Ma leginkább ortodox keresztény szerzetesként tekintenek rá, aki futurisztikus freskókat készített. Talán előre látta a jövőt?

 

Nos, nem csupán a jövőt, hanem a múltat és a jelent is sajátos módon láthatta, mivel sokan teljes bizonyossággal állítják róla, hogy igazi látnok volt. Hiába zárták börtönbe, hiába vetették alá kínvallatásnak, misztikus képességei és emberszeretete sohasem hagyott alá.

 

Idővel egész legendakör szövődött a neve köré: képes volt megmondani például, melyik asszony férje fog hazatérni a frontról a II. világháború után, s kié nem.

Sokszor tette tanúbizonyságát annak, hogy belelát az emberek fejébe: olvasott az emberek gondolataiban és nyugalomra, fegyelemre intette őket. Ő maga nem sokat mosolygott életében.

 

Arsenie Boca lelki vezető volt, akinek az egész életében a szent szolgálat öltött testet. Prófétai kvalitásai miatt a „román Nostradamusnak” nevezik őt. Persze messziről jött ember azt mond, amit akar. Ámbátor, amikor a csodálatosan felújított és valódi turistaparadicsommá váló sírjánál jártunk, magunk is meggyőződhettünk Arsenie Boca természetfeletti jelenlétéről.

 

 

A hegyoldalban szinte néma csendben órákon át kígyózó-araszoló sorokban van ideje elmélyedni az embernek. A festői környezetből valósággal süt a nyugalom, árad a szentség. Nem csak Boca sírjánál, hanem már magának a tájnak egyes szegleteiből-zugaiból is sugárzódik valami tiszta, szubtilis erő.

Apácák porhüvelyei leltek örök nyugalomra a szerzetes fedett csodatevő hellyé tett sírjának tőszomszédságában. S most is egy apáca terelgeti tovább az imájukba belefeledkezett zarándokokat, hogy mielőbb átadhassák a kegyeletüket lerovó soron következőknek a helyet. Mert, kell-e mondanom, mindenki igyekszik minél több időt eltölteni a szerzetes lelkével.

 

Amikor végre ránk kerül a sor – kettesével járulhattunk a liliomillattól teli sírhant elé –, teljessé válik a belső élmény. Szívünket valami földöntúli szeretet ejti rabul, könny szökik az elmélyülő zarándok amúgy lehunyt szemébe, amit csak legördülése után vesz észre. Ott megáll az idő. Lélek a lélekre hangolódik. Arsenie Boca lelkének egy darabkája és a messziről jött vándor lelke ott találkozik egymással és „elbeszélgetnek”.

Hírdetés

Ilyenkor van idő kérdezni és segítséget kérni, ha szeretnénk. Ilyenkor van idő feltöltődni a tiszta hit erejéből.

A csontig hatoló bizsergés, a háton és karokon felfelé meredő szőrszálak már csak halvány következményei a lélek belső alkimista műhelyében zajló izzásnak, melyet a szentség táplál.

 

Egy perc és már át kell adnunk helyünket az utánunk érkezőknek. Megdelejezve, kissé indiszponáltan odébb oldalgunk. Hál’ Istennek, nem kell 10-20 lépésnél több tennünk – nem is biztos, hogy képesek volnánk –, s már ülhetünk is le a tisztes távolságra és mégis közel, a hegyoldalban elhelyezett padok egyikére, hogy feldolgozhassuk, megemészthessük a történteket.

Percek múltán, a tudatunk kitisztul, az önérzetünk visszatér, de a zsibbadt, ernyedt és puha lelki öröm érzete még órákon át megmarad. Mi történt?

 

Arsenie Boca nem egy szokványos halandó volt, nem egy tömegember, aki csak papírról ismerte az Istennel való kapcsolatot. Ő egy valódi szent, aki testi távozása után is részben jelen van Erdélyben.

Állítólag Boca sírjának közelében egy kis faluban könnyezni kezdett az őt ábrázoló freskó. Minekután a hír bejárta a környéket, az ortodox egyház vizsgálatot indított az eset kiderítésére és a képet elvitte.

 

Arsenie Boca csodái a mai napig velünk vannak. Annak ellenére, hogy minden bizonnyal nem természetes halállal távozott el és könnyező freskóját is elkobozták, szent energiái érintetlenül várják a gyógyulni és lelkileg tisztulni vágyó embereket. Tőle bármikor lehet kérni, ha jó szándék vezérel és a hit útját járod.

 

Életében Arsenie Boca sok csalás és hamisság ellen küzdött a maga módján. Végezetül, álljon itt egy neki tulajdonított gondolat örök tanulságul arra, hogy a jót nem elég akarni:

 

„Napjainkban sokan vannak, akik a Szentírással a kezükbe haladnak a pokol felé.”

 

Fogadjuk meg Arsenie Boca tanácsát és belül építsünk ki kapcsolatot Istennek!

 

Ha azonosulni tudsz ezzel a gondolkodásmóddal, ha egyetértesz ezzel az életszemlélettel, ha hasonló gondolkodású emberekkel szeretnél tanulni, akkor figyelmedbe ajánlom programjainkat.

 

Részt vehetsz programjainkon:

Önfejlesztő Műhelyeinken (beszélgetős előadásainkon)Hétvégi töltődéseinken (és Istentiszteleteinken)Bel- és Külföldi zarándoklatainkona Naptemplomunkban és a Pálos kolostorokban tartott IstentiszteleteinkenSzer-napjainkon (szent ünnepnapjainkon)Főnix programunkonÉbresztő Táborunkban

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül! Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához.

 

Bővebb információ:

[email protected]

 

Száraz György

Boldog napot!

The post Arsenie Boca, a román Nostradamus szakrális csodái appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »