Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 3.

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 3.

Amikor fiatal voltam, ehhez az építő gyulai plébánoshoz imádkoztam. A feleségem falujában, Dunabogdány határában volt egy öreg, már romos kálvária, s Isten szolgálja, Apor Vilmos közbenjárását kértem, hogy épüljön újjá, mivel mindig fájdalommal láttam a kápolna romjait. Kértem, s a kálvária újra felépült. Tudom, ez nem csoda, nekem mégis megerősítette hitemet.

Sokszor elgondolkozom azon, hogy nincsenek jó vagy rossz tulajdonságok, csak hajlamok vannak, amiket az ember jóra vagy rosszra használ fel. Apor Vilmos származásánál és neveltetésénél fogva is úr volt, a szó teljes értelmében. Ha a katonatiszti pályát választja, akkor talán minden pénzét elveszíti kártyán, vagy utolsó filléreit a cigányoknak dobja oda, csak még egy dal, még egy nóta, még egy tánc… De Apor Vilmos a papi hivatást választotta, így ugyanezzel a gesztussal Istennek dobta oda a javait. A sors, a végzet elől azonban nem lehet elfutni: számára a papi pálya is ugyanolyan kemény halált tartogatott, mintha katona lett volna.

1941 márciusa volt, mikor a pápa, XII. Pius kinevezte Győri püspöknek. Ma már tudjuk, hogy ez az év volt a romlás kezdete: Teleki öngyilkossága, a Délvidéki hadjárat, a Szovjetunió megtámadása, a belpolitikában erősödnek a szélsőséges erők. És ebben az évben lett egy vidéki plébános az ország egyik legfontosabb városának püspöke.

Aki már vett át működő szervezetet, tudja, hogy az első lépések a legnehezebbek. Meg kell ismerni az embereket, a szervezeti kultúrát, fel kell térképezni, hogy mi hogyan működik, mit kell megváltoztatni, a legtöbb esetben hónapokat vesz igénybe, hogy minden kialakuljon – de a történelmi idők nem engedték ezt meg Apor Vilmosnak.

Püspöki programját első körlevelében így fogalmazta meg:

,,A lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé. Ebben a magasztos hivatásban kapcsolódik össze a főpásztor és az egyházmegye papsága a szent és meghitt szövetséggé. A szeretet, melynek hirdetői vagyunk, fűzze össze elsősorban a papi szíveket egymással… Kérlek benneteket, Tisztelendő Testvérek, hogy ezt az atyai szeretetet fiúi ragaszkodással, gyermeki bizalommal és férfias őszinteséggel viszonozzátok. A szeretet erényét gyakoroljátok, Tisztelendő Testvéreim, a reátok bizott hívekkel szemben, nemcsak a jókkal, hanem a bűnösökkel szemben is. Legyetek megértők az emberi gyarlóságok iránt, a félrevezetett vagy tudatlanságuk miatt elpártolt lelkeknek pedig atyai szívetek tegye könnyűvé a visszatérést. Egyéniségetek szelídsége, életetek makulátlansága tegye vonzóvá és kívánatossá szent hitünket még a kívülállók számára is.”

Püspökségének első éveiben kísérletet tett a püspöki birtokok terhére katolikus kisbérletesek rendszerét létrehozni, de a korszellem megakadályozta, hogy tervét végrehajtsa.

The post Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 3. appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »