Angyali küldetésünk van – Szent Mihály főangyal ünnepe Sopronban

Angyali küldetésünk van – Szent Mihály főangyal ünnepe Sopronban

Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok ünnepén, szeptember 29-én Veres András győri megyéspüspök mutatott be szentmisét a soproni Szent Mihály-templomban. Koncelebrált Horváth Imre városplébános, valamint a Sopronban szolgáló papok és szerzetesek. Az ünnepi szentmisében Szent Mihály oltalmát és segítségét kérve imádkoztak a világ békéjéért is.

A főpásztor homíliájában arra hívta a jelenlévőket, hogy gondolkodjanak együtt arról, mit üzen ez az ünnep, vagyis az angyalok szerepéről és feladatáról az életünkben, és arról, hogy miért ünnepeljük ezt a napot.

Veres András győri megyéspüspök elsőként a Szentírásból vett példákon keresztül mutatta be az angyalok feladatát.

Isten már a teremtés után közvetlenül angyalt állított a Paradicsomkert kapujához, hogy védje az embert és az egész teremtést; az Ószövetségben olvashatunk arról, hogy egy-egy próféta Isten küldöttjeivel beszélte meg szolgálatát; az üdvösségtörténet legjelentősebb eseményeinél szintén egy-egy angyalnak volt feladata. A kinyilatkoztatás pedig arról tanít, hogy az angyalok Isten teremtményei, akik az emberek üdvösségének szolgálatára lettek rendelve – emlékeztetett a szentmise szónoka.

Veres András az angyalok attribútumaival, nevük elemzésével (Isten leghűségesebb szolgálói) és tiszteletük bemutatásával folytatta szentbeszédét, kiemelve Szent Mihály arkangyalt.

Szent Mihályt az ítélet angyalának is szokás nevezni, mivel ábrázolásaiban ő mérlegeli az elhunytak jó, illetve rossz cselekedeteit. Ugyanakkor mint az ember védelmezője a mérlegelésnél is az ember üdvösségét szolgálja. A mennyei seregek vezére elnevezés szintén ismert, ő az, akinek Isten iránti hűsége megingathatatlan. Ezt az angyal neve is jól tükrözi: „Ki olyan, mint az Isten?”

A főangyalok nevükben is hordozzák Isten nevét, ugyanis az „él” héberül Istent jelent – hívta fel a figyelmet homíliájában Veres András püspök. – Keresztény magyar hagyományainkban is több esetben találkozhatunk Szent Mihállyal: a Halotti beszédben is olvashatjuk nevét, de a Szent Koronán is megtaláljuk a főangyal ábrázolását.

Hálásak vagyunk az angyalok mindennapi segítségéért – emelte ki a szónok. – Másrészt ne feledjük, hogy mi, keresztények mindannyian angyali küldetést kaptunk: megkeresztelt emberként Isten nevét hordozzuk, az Ő gyermekei vagyunk. Szolgálatunk pedig ugyanaz, mint az angyaloké: Isten országát építjük, és feladatunk, hogy embertársainkat Isten felé vezessük, üdvösségüket szolgáljuk.

Hírdetés

Amikor ez a feladat nehéz, különösképpen szükségünk van az angyalok példájára és segítségére, hogy Isten rendíthetetlen, hűséges és igaz küldöttei lehessünk az élet minden területén. Ma csak kevesen készek arra a tanúságtételre, amely mindenki kötelessége lenne, hogy Isten létét, nagyságát, gondviselő és irgalmas szeretetét tanúsítsák a világban. Lelke mélyén minden ember keresi azt a megsejtett békét és biztonságot, amelyet egyedül az istengyermeki lét képes megadni, ezért van nagy szükség az erős hitűek útmutatására.

A gonosz tevékenysége ellen nap mint nap fel kell vennünk a harcot. A sátán lázadása abban állt, hogy magát többre tartotta Istennél. Ez a mi emberi viselkedésünkben is tetten érhető, amikor az egyik ember nagyobbra tartja magát a másiknál. Ha észrevennénk a másik emberben Isten teremtményét és megadnánk a neki járó tiszteletet, sokkal nagyobb egyetértés és béke lenne világunkban – szögezte le a főpásztor.

A sátán szándéka ma is az, hogy rosszra vezesse az embert. Az erőszak, a hedonizmus, az emberi természettel ellentétes magatartás propagálása és törvénybe iktatása, mind-mind az ő műve. A gonosz mindig talál követőket. Mivel Jézus legyőzte őt, nincs okunk a félelemre, de vigyázzunk, ne is tegyük ki magunkat a kísértésének.

A keresztény embernek tudnia kell, hogy Isten törvénye az egyedüli, amely boldoggá tehet és üdvösségre vezet. Az evangéliumi igazságban kell élnünk és szeretettel meggyőznünk a bűnöst a rosszról, különben a bűn elpusztítja az emberiséget – hangsúlyozta a győri megyéspüspök. Felidézte: Pannonhalmán, az apátság ebédlőjének falán egy dőlésben lévő festett korinthoszi oszlopon olvasható a következő mondat: „Concidet obliquum!” azaz „Eldől, mert ferde!” Keresztényként nekünk ezt a pusztulást kell megelőznünk – mondta Veres András.

Végül a főpásztor arra kérte a híveket, hogy imádkozzák el együtt a Szent Mihály arkangyalhoz szóló fohászt, melyet XIII. Leó pápa egy látomását követően fogalmazott meg.

A szentmisén a soproni Szent Mihály-templom énekkara és a Goldmark énekegyüttes teljesített zenei szolgálatot; orgonán játszott Bak Tamás Maximilián O.Cist.

A templom újraszentelésén végzett zenei szolgálatért és a liturgikus ünnepeken való közreműködésért Horváth Imre városplébános a Szent Mihály-emlékérem arany fokozatát nyújtotta át a Goldmark énekegyüttesnek.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Városplébánia, Sopron

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »