Áldozópapokat és diakónusokat szenteltek egyházmegyéinkben

Áldozópapokat és diakónusokat szenteltek egyházmegyéinkben

Több egyházmegyénkben is ezen a hétvégén, június 17-én, pénteken, és június 18-án, szombaton tartották a pap- és diakónusszenteléseket. Összeállításunkban az ünnepi szentmisékről szóló beszámolókat olvashatják.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Szombathelyi Egyházmegye

Veres András egyházmegyei kormányzó, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Kaszás Csabát diakónussá, Takács Andrást pedig áldozópappá szentelte június 18-án a szombathelyi székesegyházban.

Az ünnepi szentmisén a püspök a szentelendők mellett a jubiláns atyákat is köszöntötte.

Veres András homíliájában kiemelte: Isten minden ember számára személyes életcélt és hivatást ad. Nem mindenki ugyanazt akarja csinálni. De minden élethivatásban van egy közös dolog: Isten országának építése. Mindannyiunkat ez a vágy kell, hogy vezessen, akár egyházi, akár nem egyházi pályán is dolgozunk hívő emberként. Isten országának vagyunk a munkásai, ezt mindig figyelembe kell vennünk.

Nem mindenki kapja meg a hívást a papi, szerzetesi életre. Ehhez nem elég egy fellángolás, például egy megtérés után. Aki személyes és sajátos meghívást kap Jézus követésére, annak egyetlen igazi nagy vágya van, hogy ezt minél teljesebben, minél tökéletesebben, minél odaadottabban tudja tenni – hangsúlyozta a szónok.

Ébredjen szívetekben lelkesedés, vágy, hogy ezt a személyes kiválasztottságot életetek minden napján meg tudjátok hálálni Istennek. Így az egyházmegyének, Isten hívő népének öröme telik majd szolgálatotokban és sokak üdvösségét fogja szolgálni az a lelkipásztori munka, amit végeztek – buzdította Csabát és Andrást a kormányzó püspök.

A szentelési szertartást követően Takács András már mint áldozópap, Kaszás Csaba pedig mint diakónus szolgált a szentmise további részében az oltárnál.

Az ünnepi liturgia végén Veres András a Szent Márton-oltárnál imádkozott a két szentelttel, az 1700 éve született szent püspök közbenjárását kérve szolgálatukra, valamint új papi hivatásokért.

Az egyházmegye papsága nevében Kiss László pákai plébános köszönte meg Veres András püspök tíz éves szombathelyi egyházmegyei szolgálatát és Isten áldását kérte életére és további szolgálatára, melyet a Győri Egyházmegyében teljesít majd.

A szentmise végén Takács András újmisés áldást adott a híveknek.

* * *

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek Bakos Tamás diakónust pappá, Drahos Dávidot, Holló Gábort, Liga Konrádot és Maksó Pétert pedig diakónussá szentelte június 18-án az egri bazilikában. Az ünnepi szentmisén a főegyházmegye papsága, a papnövendékek és a hívők sokasága megtöltötte a bazilikát.

Ma a papi felszentelés révén teljes jogú tagja leszel ennek a presbitériumnak, amelybe a diakónusszenteléskor már inkardinációt nyertél. Ez a papi közösség pedig most befogad téged a kézrátétel ősi gesztusával. Ma bekerülsz Jézus Krisztus legszűkebb barátainak egri körébe. A hatéves felkészülés és próbaidő során Jézus Krisztus egyre inkább életed középpontjába került. Megtanultad tőle, hogy a pap életében semmivel nem helyettesíthető az az időszak, amelyet magányban tölt el, amikor csendben imádkozik, mint a Mester, aki a mai evangélium szavai szerint: „fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék”. Jézus számára is ez az időszak volt lelke lélegzése, a töltekezés, az Atyával való együttlét ideje. A papnak is az imádság és a csend, az Istennel töltött idő adja meg azt a lelki tartást, amelyre hivatása gyakorlásához szüksége van. Innen kap erőforrást a mindennapokhoz, és különösen azokhoz az időszakokhoz, amikor életének vagy közösségének a bárkáját hányják-vetik a hullámok, amikor azt tapasztalja, hogy ellenszél fúj – fordult az érsek homíliájában a papszentelés előtt álló Bakos Tamáshoz.

Ternyák Csaba rámutatott, az ellenszél vagy az árral szemben való úszás nem miattunk, hanem az evangélium miatt van, amelyre Isten Országának törvényei érvényesek. Az akadályok és a nehézségek láttán azonban nem veszítjük el bátorságunkat, sőt azok inkább megacéloznak bennünket.

Ne feledjétek, hogy a szolgálat, amelyre most vállalkoztok, nem szűnik meg a papságban sem – szólt a diakonátus rendjének felvételére készülőkhöz az egri érsek. – Tartsátok mindig szem előtt: „Non ministrari, sed ministrare” („Ne nekem szolgáljanak, hanem én szolgáljak”). Ma is arra van szükség, hogy ez az ideál, minden diakónus és pap szolgálatát jellemezze, ez kell, hogy áthassa mindannyiunk papi életét is. Nem azért küldött ugyanis bennünket az Úr, hogy hatalmaskodjunk és zsarnokoskodjunk, hanem hogy a ránk bízottak üdvösségének szolgálatára legyünk.

Ezután a főpásztor arra kérte a híveket, imádkozzák továbbra is hűségesen azt a papi hivatásokért szóló imádságot, amelyet Szent II. János Pál adott a mexikói püspököknek. (Ezt az imádságot az érsek kérésére végzik el az Egri Főegyházmegyében minden szentmise után.)

Ternyák Csaba köszönetet mondott a szemináriumi vezetőknek, a tanároknak, a papoknak, a szülőknek, családtagoknak, hogy az oltárhoz segítették a szentelendőket.

Ezután következett a diakónus-, majd a papszentelés. A szentséget kiszolgáló érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott áldozópapi hatalmat és küldetést, majd az egyházmegye papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe, végül az újonnan felszenteltet beöltöztették a papi ruhába, a főpásztor pedig megkente kezét krizmával, illatos olajjal, ahogy a kiválasztottak: a királyok, a próféták és a papok esetében ez évszázadok óta szokás.

Az újmisés ezt követően az érsekkel és a jelen lévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét.

Az újonnan felszentelt áldozópap, Bakos Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Forrón nőtt fel. Papi jelmondata: „Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem” (Zsolt 63,9).

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye, Egri Főegyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye, Balogh Ferenc/Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »