Áldozatot vállalni és nem áldozattá válni!

László Attila MÖM országos vezető húsvéti üzenete

Krisztus tanúságtétele és az emberiségért meghozott áldozatvállalása, majd ezt követő feltámadása a Keresztény Európa legrégebbi és legjelentősebb eseménye és ünnepe is egyben. Üzenete évről-évre válik számomra is egyre kézzelfoghatóbbá és aktualizálódik a mindennapokban.

Magyar Menedék - Sitchin

Talán most ebben az évben érezhetjük hosszú idő óta először, illetve az én korosztályom talán soha nem is érezhette azt, hogy beköszönthet egy olyan korszak az életünkbe, amikor bizony következetesen kell majd kiállnunk a keresztény kultúránk és hagyományaink megvédése mentén.
Az a fondorlatos és folyamatos támadás sorozat, amely a liberális szabadelvűség hamisságába burkolódzva, egyfajta szellemi és erkölcsi leigázásaként irányult keresztény nemzeti értékrendünk ellen, nem érte el a célját. Sőt nálunk a Kárpát-medencében éppen az ellenkező hatást érte el és az ősi hitvallásunk és nemzeti értékeink mentén, egy újjászületés vette kezdetét.

Talán ennek tudható be, hogy a gonosz bizony türelmetlenné vált és szinte egyik napról a másikra indította meg az újabb támadás irányunkba, amely most már nyíltan és egyértelműen Európa, ősi keresztény értékrendje ellen irányul.
Amit eddig csak képeken, vagy filmeken látunk az mára számunkra is valósággá és a hétköznapjaink részévé vált.
Mihály és Gábriel harca, amit a végső ütközetként szimbolizálnak, nagy valószínűséggel Európában fog lezajlani. De ahhoz, hogy ezt a háborút túl tudjuk majd élni és ne váljunk annak áldozatává, bizony komoly áldozatokat kell hoznunk.
Nekünk keresztény nemzeti értékek mentén gondolkodó és cselekvő magyaroknak kell majd példát mutatnunk egész Európának.
Mint ahogy Jézus áldozatvállalása mutatja a követendő utat a mai napig is minden ember számára, hogy a dicsőséget és örök életet csak úgy nyerhetjük el, hogyha meghozzuk az éppen szükséges áldozatot, ha kell, a legnagyobb áldozatot is.

Krisztus a legnagyobb áldozatot hozta meg és cserébe a legnagyobb ajándékot kapta Istentől. Az örök életet!

Ha Jézus hitében nem lett volna mindennél és mindenkinél erősebb és nem hozza meg a létező legnagyobb áldozatot értünk, akkor nincs feltámadás. Akkor bizonyára nem indul el a világban egy olyan hitvallás, nevezetesen a kereszténység, amely minden ellentétes szándék, üldöztetés, terrorhadjárat, népirtás ellenére a mai napig is a világ legelterjedtebb vallása és első számú tartóoszlopa Európának is. Felülírja a mindenkori rendszereket, ideológiákat és évezredek óta megingathatatlan értékmérője az európai emberek cselekedeteinek.

Hiszem, hogy a mi áldozatvállalásunknak a keresztény értékrendünk melletti következetes, harcos kiállásban, annak továbbadásában és embertársaink hitben történő megerősítésében kell elsősorban megnyilvánulnia.
Az utolsó harcot megvívni és túlélni csak annak lesz lehetősége, aki az Istenbe vetett hitében mindvégig erős és eltántoríthatatlan marad!

Áldozatot vállalni és nem áldozattá válni, számomra ezt jelenti 2016-ban Húsvét üzenete!

Ezúton is Kívánok valamennyi Honfitársamnak, Áldott és Boldog Húsvéti Ünnepet!

László Attila


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »