Aláírást gyűjt a CÖF az oktatási problémák szakmai egyeztetéseken történő rendezése mellett

Aláírást gyűjt a CÖF az oktatási problémák szakmai egyeztetéseken történő rendezése mellett

A CÖF-CÖKA nyilatkozat adott ki a kormány azon törekvéseinek támogatására, amelyek az oktatásügy szakmai képviselőivel és a pedagógusok szakszervezeteivel szakmai egyeztetések során alakítják ki a megújított tantervet, és a kapcsolódó intézményi formát. A CÖF-CÖKA kéri azokat, akik egyetértenek szándékával, hogy aláírásukkal erősítsék meg a közös nyilatkozatot.

A CÖF-CÖKA javasolja a pedagógusoknak, hogy iskoláinkban őrizzék meg az ott tanulók mentességét a pártpolitikától. Fotó: forrás: oktatas.ws

“Tisztelt Barátaink!

A CÖF-CÖKA együttműködő partnerei és a Szellemi Honvédelem Mozgalom tagjai naponta fejtik ki álláspontjukat a Magyarországon zajló, oktatást érintő vitákról. Nagyító alá kerülnek a pedagógusok szakszervezetinek követelései és az őket támogató pártok állásfoglalásai. A hozzánk érkező telefonhívások és emailek alapos hátteret biztosítanak a civil vélemények összegzésére.

Nézzük az üzeneteket:

1.      A magyar oktatásügy képviseletére kizárólagos joggal nem tarthat igényt egy sebtében összetákolt közösség, így a Tanítanék Mozgalom sem. A felmérések szerint az iskolák 6%-a támogatja a mozgalmat, a pedagógusok azonban itt is megosztottak annak ellenére, hogy a tiltakozó iskolák igazgatóinak nyomása rájuk nehezedik.

2.      A kormány hivatalos tárgyalásokat folytat a PSZ-szel, a követelések 18 pontjában már egyetértés van, további 7 kérdést a szakszervezet nem tárgyalásos úton, hanem sztrájk fenyegetéssel kíván megoldatni.

3.      A problémák szakmai úton történő feloldására nyitott formában működik a Köznevelési Kerekasztal. Az alternatív Közoktatási Platform a meghívást elutasítja.

4.      Az elmúlt hetekben világossá vált, hogy a Tanítanék Mozgalom az un. baloldali ellenzék liberális érzelmű szervezése alatt működik, és az oktatásügy jobbítása helyett a kormány megdöntését tűzte kockás zászlajára.

5.      Támogatóink elfogadják, hogy a jogos szakmai érvek mentén a Nemzeti Tantervet módosítani kell és azt a társadalmi elvárásoknak megfelelően a valós élethez szükséges igazítani. A megszűnésre ítélt KLIKK feladatai ésszerű szervezeti felépítéssel, decentralizált módon, figyelemmel a szubszidiaritás elveire, megoldhatók.

6.      A diákok leterheltségét autentikus elemzés után optimális szintre kell hozni.

7.      A szakmai egyeztetésekben résztvevő szakszervezetek nyilvánosan határolódjanak el a politikai pártoktól. Elfogadhatatlan az olyan együttműködés is, ahol a politikai babérokra törő személy fenyegetőzését és bocsánatkérésre utasító felszólításait a szakszervezeti mozgalmak magukévá teszik.

8.      A tanulók és szüleik bevonása a pedagógusok munkajogi érdekeinek érvényesítése érdekében nem etikus. A csökkentendő kötelező tanítási óraszám, a béremelés, a tankönyvkiadás kérdésében pedig minimum kérdőjeles a diákok kompetenciája.

Értékelve az előbbieket kérünk mindenkit, aki egyetért az alábbi közös nyilatkozattal, hogy a lenti linken írja alá:

http://goo.gl/forms/YeImRtRb29

Nagy segítség lenne, ha ismerőseik, családtagjaik is támogatnák a társadalmi békességet és a közjót célzó kezdeményezésünket.

Nyilatkozat

Az aláírók értékelik a kormány azon törekvéseit, amelyek az oktatásügy szakmai képviselőivel és a pedagógusok szakszervezeteivel nyitott kapuk mellett folynak.

Kinyilvánítjuk, hogy a tanulók szellemi, testi és lelki érdekeit szem előtt tartó, a társadalom megbecsülését élvező pedagógusok munkáját a jövő zálogának tekintjük.

Kérjük a tárgyaló feleket, a még távollévőket is, hogy szakmai egyeztetések során mielőbb alakítsák ki az ország gazdasági lehetőségeihez igazodó, össztársadalmi érdekeket figyelembe vevő megújított tantervet, és a kapcsolódó intézményi formát.

Javasoljuk a pedagógusoknak, hogy iskoláinkban őrizzék meg az ott tanulók mentességét a pártpolitikától.

CÖF-CÖKA vezetősége”

The post Aláírást gyűjt a CÖF az oktatási problémák szakmai egyeztetéseken történő rendezése mellett appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »