Agárdy Gábor: Egy népszámlálás világraszóló eseménye

A világtörténelem talán egyik legjelentősebb eseményének a megünneplése lesz az idén karácsonykor. Tavaly is az volt, jövőre is az lesz, csak az eseménytől számított idő hosszabbodik az idő múlásának fizikai törvénye szerint…

Az esemény pedig nem más, mint az az akkoriban nagy jelentőséggel bíró, a római császár szerint mintegy 2017 évvel ezelőtt elrendelt népszámlálás. Rómában, az akkori világhatalom központjában a császár tudni akarta, hogy mennyi birodalma alattvalója, mennyi a hadra fogható férfi most, meg majd pl. tíz év múlva is.

Ezért kiadta a parancsot, hogy mindenki menjen származási helyére, ahol majd „megnépszámlálják“.

Így tett József és jegyese Mária is, akik – mivel onnan származtak – Betlehembe mentek. Mivel a népszámlálás felért egy kisebb népvándorlással, nem nagyon volt szabad szállás a településen, így József és az áldott állapotban lévő asszony egy istállóban húzták meg magukat.

A történet ezek után nagyon is ismerős, mert egy éjjel megszületett Jézus, Dávid király utóda, akit megjövendöltek az ószövetségi próféták. A pontos napot nem tudjuk, de a szájhagyomány és a korabeli feljegyzések szerint a mai karácsonyi napok tájékán lehetett, amit égi csillagjelek is kísértek.

Így teljesítette be ígéretét Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, hogy elküldi a megváltót a Földre, hogy megmentse azokat a teremtményeket, akiket önkezével hozott létre sok millió évvel ezelőtt. Így beteljesedett az egyiptomi Mózesnek és az izraelita Dávid királynak tett ígérete: megsokasítom népeteket.

Hírdetés

A jövendölések az is megírták, hogy a megszületett Megváltó szelíd lesz és mégis hatalmas: a megroppantott nádat nem töri el, de megalázza a hatalmasokat és meggyógyítja a betegeket.

Ezen a napon ünnepeljük a megszületett Jézust – a szelídség és szeretet bibliai megtestesítőjét, a keresztények hite szerint a Megváltót, a második isteni személyt.

Legyen számunkra is ez a nap a szeretet ünnepe és beteljesülése a prófétai jövendöléseknek. Ugyanis: ha mindezt hisszük vagy sem, a dolgok így történtek és így is fognak a jövőben történni – mert nem mi irányítjuk a teremtés történelmi folyamának sarokköveit.

A magam nevében, hívőknek és (még) nemhívőknek egyaránt, kívánok minden olvasónknak boldog és meghitt karácsonyt, békés családi ünnepeket! Gloria in excelsis Deo!

Agárdy Gábor


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »