Afrika Kollégium indul Lakiteleken

Afrika Kollégium indul Lakiteleken

A Lakitelek Népfőiskola 2017. március végén szakmai képzést indít Afrika Kollégium elnevezéssel, melyre február 10-ig lehet jelentkezni.

A kollégium célja a magyar kormány Déli Nyitás stratégiájának részét képező Afrika-politika bemutatása a résztvevők számára, beleértve a stratégia célkitűzéseit és eszközrendszerét, a külgazdasági megfontolásokat, valamint a legfontosabb célországok sajátosságainak megismertetését.

Célcsoport: olyan 35 év alatti egyetemisták, illetve fiatal felnőttek, akik tanulmányaik, munkájuk vagy egyéb szakmai tevékenységük kapcsán érdeklődnek Afrika szubszaharai régiója iránt, illetve akik a későbbiekben szeretnének behatóbban is foglalkozni a déli kontinenssel.

A képzés formája, előadók: a hallgatók a terület neves szakértőinek bevonásával szervezett előadások, prezentációk és kiscsoportos műhelymunka keretében sajátíthatják el a témához tartozó alapismereteket. A meghívott előadók között helyet kapnak az afrikai térségben már tapasztalatot szerzett kutatók, akadémikusok, üzletemberek, továbbá olyan nagykövetek, diplomaták és diplomáciában dolgozó állami vezetők, akik a kormány Déli Nyitás stratégiáját alapozzák meg.

A képzés időtartama: 2017 márciusa és 2019 tavasza között negyedévente egy bentlakásos hétvége, illetve a közbeeső nyáron többnapos szabadegyetem a Lakitelek Népfőiskolán.

A képzés tematikája: – Napjaink nemzetközi gazdasági viszonyai és a magyar gazdaság: a több lábon állás és a szövetségkötések versenye, a magyar gazdaságfejlesztési célok és prioritások. – A Déli Nyitás közvetlen előzményei, indokoltsága és eredményei. – A régió kapcsolata Magyarországgal: a múltban és ma. – A szubszaharai Afrika kulturális, történelmi sokszínűsége, modernizáció. – A gyarmati múlt és az ebből adódó sajátosságok. – A térségben jelen lévő konfliktusok gyökerei, békefenntartás. – Kommunikáció elméletben és gyakorlatban, közösségformáló tevékenységek. – Diplomáciai protokoll, interkulturális eltérések.

A képzés sajátossága és célja: a kollégium tagjai olyan ismeretanyagra tehetnek szert, amely az Afrika-tanulmányok egyetemi akkreditációjának hiányában egyedülállónak számít Magyarországon: a cél egy olyan átfogó gyakorlati és elméleti szaktudás átadása, amely alapot teremthet az érintett térséggel kapcsolatos későbbi tudományos és gyakorlati munka folytatásához. Kiemelten fontosnak tartjuk a résztvevők párbeszédét és bevonását a Déli Nyitás politikájának formálása érdekében, valamint hosszabb távú szakmai kapcsolati háló kialakulását a csoporton belül, illetve a kollégisták és az előadók között.

A képzést vezeti: Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Népfőiskola vezetője

Jelentkezés és további információ: Tőkés Eszter: eszter.tokes@gmail.com

A jelentkezés letölthető: www.nepfoiskola.lakitelek.hu

Jelentkezési határidő: 2017. február 10.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »