Áder János: Az embernek a saját természetével kell megküzdenie

Áder János köztársasági elnök legjobban tenné, ha a saját természetén változtatna, a reális zöldek véleménye szerint.

Áder János köztársasági elnök a féligazságok székelyek körében terjesztése helyett, jobban tette volna, ha a székelyek védelmében lép fel!

From: Juhos Laszlo [mailto:[email protected]]
Sent: Saturday, June 08, 2019 7:21 AM
To: ‘[email protected]
Cc: ‘István Héjjas’
Subject: Áder János: Az embernek a saját természetével kell megküzdenie | hirado.hu

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

Tisztelt Csíkszeredai Kar!

A Reális Zöldek Klub civil szervezet képviseletében jelentkezem. A civil szervezet bemutatása elérhető a www.realzold.hu honlapon.

Kedves figyelmükbe ajánlom Áder János köztársasági elnöknek a Karon megtartott előadásáról szóló reális zöldek szakértő által jegyzet írást.

Áder János: Az embernek a saját természetével kell megküzdenie | hirado.hu

A hirado.hu honlapon 2019.06.06. dátummal olvasható Áder János államelnökünk nyilatkozata a klímaváltozásról, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) csíkszeredai karán tartott előadásából.

Az államelnök úr idézte Gábor Dénes Nobel-díjas tudósunk véleményét, amely szerint eddig az ember a természettel küzdött, most azonban már a saját természetével kell megküzdenie.

Az államelnök úrnak igaza van abban, hogy a modern világ egyik legnagyobb problémája a túlnépesedett emberiség biztonságos ivóvíz ellátása, amit súlyosbít a melegedő éghajlat miatt az ivóvízkészletek egy részének elapadása.

Téved azonban az államelnök úr abban, hogy Föld hőmérséklete az emberi beavatkozás miatt növekszik, és abban is, hogy az évmilliók óta rendszeresen ismétlődő szélsőséges természeti jelenségek oka is ebben keresendő.

Sajnálatos, hogy az államelnök úr is beáll azok sorába, akik a támogatják a politikai célból terjesztett világméretű klímahisztériát, elősegítve ezzel egyfajta globális „zöld diktatúra” kialakulását, amelynek előjelei már a legutóbbi EP választás eredményeiben is felismerhetők.

Igaza van ugyanakkor az államelnök úrnak abban, hogy a jelenlegi világgazdasági modell sokáig nem tartható fenn, ezért kulcskérdés a környezetszennyezés és az energia pazarlás megfékezése, a föld termőképességének megőrzése, valamint a felelős erdőgazdálkodás.

Igaza van az államelnök úrnak abban is, hogy számos folyó – így a Duna vízszintje is – folyamatosan csökken, és ez együtt jár a fokozódó vízhiánnyal.

Hírdetés

Nem beszélt ugyanakkor az államelnök úr arról, hogy a folyók vízszint csökkenését egyetlen módon lehet kiküszöbölni, úgy, hogy a folyókon duzzasztóműveket építünk, amint tették ezt már hat évezreddel ezelőtt Mezopotámiában a sumérok, és tették ezt a nálunk bölcsebb nemzetek, például az osztrákok és a németek, akik tucat számra építették fel a Dunán és más folyókon is a duzzasztóműveket, lehetővé téve a termőföldek öntözését és a biztonságos hajózást.

Nálunk azonban folyók duzzasztása a mai napig politikai tabubak számít, amit említeni sem illendő.

Közben pedig a Duna folyamatos vízszint csökkenése miatt a Duna-Tisza közi Homokhátságon folyamatosan csökken a talajvíz szintje, és ez a kb. 10 ezer négyzetkilométer területű, kb. egy millió lakosú régió előbb-utóbb lakhatatlan homok sivataggá válhat.

A duzzasztóművek elleni politikai hisztéria keltés a rendszerváltás előtti időkre nyúlik vissza, amikor a mesterségesen felturbózott Bős-Nagymaros ügy tette lehetővé „helyzetbe hozni” azokat az erre kijelölt „demokratikus rendszerváltó” politikai erőket, akik majd közreműködhetnek a nemzeti vagyon „újraelosztásában”.

Kockázat pedig nem volt, hiszen a „beavatottak” tudták, hogy szuperhatalmak már megállapodtak a fejünk felett a kelet-közép-európai rendszerváltásokról, ezért könnyen el lehetett hitetni az emberekkel, hogy a rendszerváltást ők okozták a vízlépcső elleni mozgalmak megszervezésével, és ezért meg is érdemlik a jutalmat, amit a mai napig háborítatlanul élveznek.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy nem lehet minden hazugságot korlátlan ideig fenntartani, sem a klímahisztériával, sem pedig a vízlépcsőkkel kapcsolatban.

Mind a kettő olyan, mint a Pomádé király új ruhája. Előbb-utóbb valaki majd hangosan kimondja, hogy a király meztelen.

dr. H.I

A szakértőnk véleményéhez teszem hozzá, hogy május 26-án szavazati jogommal Csíkszerdán éltem.

Voksom leadása után csíkszeredai barátaim (SEBI DOKTOR, Dr. Szatmáry Sebestyén és kedves barátai) ebédre láttak vendégül.

Áder János első ciklusában nem tartotta tiszteletben az ALAPTÖRVÉNYT!

Alaptörvényhez hű leszek! Mondta esküjében Áder János, az Országgyűlés előtt 2017. május 8-án második ciklusának kezdetén.

Az ALAPTÖRVÉNY szerint tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

Áder János köztársasági elnök első ciklusának idején több alkalommal más- más helyen értékelte a klímaváltozás tudományos kutatásokat a hallgatóságának.

Áder János köztársasági elnök nem csak kampányt folytatott Al Gore,

amerikai politikus, üzletember, környezetvédelmi aktivista által képviselt eszmeiség mellett, hanem a Demokrata Párt tagjának USA alelnökének klíma ügyében képviselt álláspontját tudományos módon oktatta hallgatóságának.

Azt az ideológiát, klímavédelmet oktatta Áder János köztársasági elnök, amelynek érvényesüléséhez 2008-tól Soros György tíz éven át évi tízmillió dollárral támogatást nyújt.

Áder János köztársasági elnök kérésére a Magyar Országgyűlés a Párizsi Klíma Csúcs (COP21) zárónyilatkozatát elsőként ratifikálta.

Kevesebb, mint 100 nap múlva USA kilép az COP21 egyezményből.

Véleményem szerint Áder János köztársasági elnök féligazságok terjesztése helyet, jobban tette volna uzi székelyek védelmében fellépnie.

Tisztelettel: Juhos László, reális zöldek elnöke


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »