Adalék a Vízgyûjtõ-gazdálkodási Terv VGT3 vitaanyagához

A Tisza hajózhatóságának, árvíz-védelmének biztosítása? Kormányprogram alapján indul a Tiszán a “Nyaralóhajózás”!

Adalék a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv VGT3 vitaanyagához. A Tisza hajózhatóságának, árvíz-védelmének biztosítása? Kormányprogram alapján indul a Tiszán a “Nyaralóhajózás”!

 

Tájékoztatásul, ill. a VGT3 vitaanyagával kapcsolatos észrevételeink és jobbítószándékú javaslataink (lásd: http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1838  ) kiegészítéseként, mellékelten küldöm a Tiszán, a Bodrogon és a Keleti-főcsatornán, I. majd II. ütemben – kiemelt kormányprogramként – beinduló, a francia “Nicols”-cég hajóival történő,  “Nyaraló-, Lakó-, Üdülő-hajózásra”  vonatkozó, legfrissebb híreket, információkat, abban a reményben, hogy elhárulnak azok az akadályok (Tiszalöki hajózsilip rekonstrukciójának, ill. a későbbiekben a Csongrádi Vízlépcső – korszerűsített formában – történő befejezése, a Felső-Tiszáról érkező uszadékok, PET-palackos szennyezések, a part-menti területek rendbe tétele, a kikötési lehetőségek kulturált feltételek melletti biztosítása, a folyók-menti kerékpárút-hálózatok (EuroVelo EV-11. sz. és kapcsolódó szakaszok kialakítása, stb.) és eloszlanak azok az aggályok, amelyek a Tisza szeszélyes, ingadozó vízjárásával, valamint a hajóvezetői jogosítványok és helyismeret-nélküli hajóvezetéssel függnek össze!

Ezeknek az aggályoknak az előzménye a  “CroisiEurope francia folyam-, és tengerhajózási cég legkisebb, és csak 70 cm merülési mélységű (!!!),  Victor Hugo szállodahajójának 2004. évi próbaútja (Robert Weinberger kapitány!) – Budapestről a Dunán, majd Titeltől Tokajig a Tiszán oda és vissza, 9-9 napos program, on-line foglalással – már annak idején felhívta a figyelmet a dunai-,és a  tiszai hajózás, a zsilipelés, és a kikötés nehézségeire, a vízi-, és vízparti infrastruktúra hiányosságaira, a Csongrádi Vízlépcső hiányára, a Tiszalöki hajózsilip meghibásodására, stb.! (lásd: http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=293, stb.)  Ez utóbbi problémára előzetesen – még a 2004. évi próbaút előtt – írásban felhívtuk, az akkor még létező Országos Idegenforgalmi Hivatal / OIH nevében, az illetékes minisztérium figyelmét, ill. kértük a miniszterelnök személyes segítségét is, a téma nemzetközi jelentőségére való tekintettel! Nem sok sikerrel!
De az elmúlt évektől kezdve, mintha – szép csendben, a médiától nem zavartatva (!) – elindult volna néhány pozitív kezdeményezés a Rába, a Szigetköz, a Duna és a Tisza-, valamint a Körösök-, és a Sió-mentén, stb.  is, a vízügyek területén! (Kisvízerőművek, hallépcsők/ halutak, árvízvédelmi rekonstrukciók, Mosoni-Duna torkolati műtárgyai, Tassi-zsilip, Tiszalöki hajózsilip rekonstrukciója, a Felső-Tiszáról érkező uszadék-szennyezés elleni védekezés, stb.) Vannak azonban sajnos, olyan területei is a vízügynek, ahol évtizedek óta csak “helyben-járás” tapasztalható. Nevezetesen:

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája EUDRS keretében ismét felmerült a Tisza nemzetközi vízi-úttá nyilvánításának, és az ICPDR-tól független, önálló, Nemzetközi Tisza Bizottság létrehozásának – Szolnoki székhellyel történő – szükségessége! Az előbbire korábban jóváhagyott kormányprogram is volt, az utóbbival kapcsolatban több hazai és nemzetközi konferenciára, nyilatkozatra (lásd: 2010.02.16. Bécs, ICPDR-ITRBMP-5 Tisza-menti ország, 2011.3.30. Szolnok, “Tisza Nyilatkozat”) is sor került, de időközben – mindkettő a feledés homályába merült!

2004-től mostanáig – kellő politikai akarat, és támogatás mellett – bőven lett volna idő a felkészülésre!
Remélhetőleg most, a VGT3 keretében a fentiekben jelzett – tipikusan több ágazatot, alágazatot érintő – és integrált tervezést igénylő, komplex fejlesztést és többcélú hasznosítást biztosító – problémák javasolt, és nemzetgazdasági szempontból leggazdaságosabb megoldási lehetőségei nem kerülik el, sem a politikai döntéshozók, de főleg nem a döntés-előkészítők figyelmét!

Hírdetés

Küldi:

 

Baráti üdvözlettel:


Péteri László

 

 

Az alábbi képre kattintva a mellékleteket le kell tölteni és kibontani!


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »