A Világiak, a Család, az Élet Kongregációja közgyűlésének tagjait fogadta Ferenc pápa

A Világiak, a Család, az Élet Kongregációja közgyűlésének tagjait fogadta Ferenc pápa

Ferenc pápa november 16-án, szombaton délelőtt fogadta a Világiak, a Család és az Élet Kongregációjának plenáris ülését, melyet az elmúlt héten tartottak a Vatikánban, Kevin Farrel bíboros prefektus vezetésével. A nyolcvanfős közgyűlés tagjaitól a pápa beszédében két fontos dolgot kért: munkájuk során érezzenek az Egyház szívével, és igazi testvéri tekintettel nézzenek egymásra és főként másokra.

A Szentatya arra kérte a dikasztérium tagjait és tanácsnokait, hogy működjenek együtt az alig két éve született vatikáni intézmény vezetésében. Tegyék ezt leginkább azáltal, hogy az Egyház szívével éreznek: ez azt jelenti, hogy kilépnek magukból és belépnek egy új, szokatlan távlatba. A helyi látásból át kell lépni egy egyetemes távlatba – hangsúlyozta a pápa. – Az Egyház nem azonosul egy egyházmegye, egy teológiai iskola, egy lelkiségi hagyomány világával, mert ez bezárkózás.

Az Egyház katolikus, egyetemes, sokkal tágasabb és nagylelkűbb minden egyéni látásmódnál. Az Egyház anya, ennélfogva anyaként szemléli a valóságot, ami mindig továbblépést igényel. Az Egyház szívével való érzületnek egyik legfőbb sajátossága a tagjai közötti egység, nem az előnyben részesítés – szögezte le Ferenc pápa. Arra kérte a kongregáció tagjait, hogy mindig pozitív modellekkel lépjenek elő a világiak, a papok és szerzetesek, a pásztorok és hívek közötti együttműködés terén. Az Egyház igazi anyaként megőrzi a család történelmét és élő hagyományát, vagyis képes arra, hogy egybetartsa a múltat a jelen kihívásaival és a jövővel. Múlt és jövő, emlékezet és reménység feszültségében él az Egyház – fogalmazott a Szentatya.

Ferenc pápa arra buzdította a közgyűlés tagjait, hogy a világi hívek képzését tekintsék feladatuknak, erősítsék meg az identitásukat és a küldetésüket. Ennek módja legyen az a tekintet, mely embertársára testvérként néz.

Hírdetés

A világiaknak a hitben testvérként kell működniük, mindig szem előtt tartva, hogy a hit az Istennel való személyes találkozásból ered és az Egyház szentségeiből táplálkozik. A világiak képzése nemcsak tevékenységet jelent, hanem imádságot is – tette hozzá a pápa. – A világiak nyugodtan elvállalhatják más világi testvéreik lelki kísérését is. A világi híveknek nem az a feladatuk, hogy az egyházi struktúrákba illeszkedjenek, hanem növekedjenek annak tudatosításában, hogy Krisztus tanúságtevői legyenek a magánéletben és a társadalomban. Mindennek alapja a keresztség szentsége, amit először meg kell élniük a saját életükben, majd testvéri tekintettel kell mások felé fordulniuk.

A Szentatya óva intett attól a veszélytől, hogy klerikalizálják a világaikat. Az ő feladatuk nem az, hogy a papság alatt, de többi hívő fölött legyenek, hanem hogy a világban tanúskodjak Krisztusról. E küldetésben Ferenc pápa nagyon fontosnak tartja a nők sajátos szerepét, amit – mint mondta – erősíteni kell a gyakorlatban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »