A végvári ipolysági református gyülekezet őrállóinak fogadalomtétele

A végvári ipolysági református gyülekezet őrállóinak fogadalomtétele

Az ipolysági református egyházközség tavaly megválasztott presbitereinek és gondnokának fogadalomtételére került sor a június 13-ai istentisztelet alkalmával.  

Nt. Izsmán Jónás helyi református lelkipásztor vasárnapi igehirdetésében Pál apostol történetén keresztül a hit megerősítéséről szólt. A kősziklára épített hit erős és megmarad – jelezte többek között az igehirdetésében.

Az istentisztelet végén került sor a tavaly megválasztott presbiterek és a gondnok ünnepélyes fogadalomtételére. „Isten ipolysági népe választott meg benneteket, melyben hisszük Isten jelenlétét” – fogalmazott a fogadalomtétel előtt Izsmán Jónás.

– hangsúlyozta a lelkész.

Hírdetés

Kitért a tisztség fontosságára. Lélekkel, szívvel kell szolgálni a gyülekezeten belül Istent. A bibliai alapokat megtartva példaképként szolgálnak a gyülekezeti testvérek, a gyülekezeti nyáj előtt. „Az Isten útján való járásban váltok példaképpé. Példamutatással járhatok elöl, hogy a Bibliához igazítva éljétek az életeteket” – jegyezte meg a fogadalomtétel előtt a lelkipásztor.

Az ipolysági református egyházközség gondnokává az elkövetkező időszakra Oros Zoltánt választották meg. Oros Zoltán immár sokadik időszakban látja el nagy tisztelettel, odaadással és mély hittel e tisztséget. A gondok mellett a presbitérium hat tagját is megválasztották. A következő időszakban az alábbi gyülekezeti tagok töltik be a presbiteri tisztséget: MuDr. Márton Judit, Soltész Béla, Somogyi Péter, Bakai Péter, Pálinkás Tibor és Števčat István.

A meghitt fogadalomtételt követően a lelkipásztor megköszönte az előző időszak tisztviselőinek szolgálatát.

Az alig száz-százhúsz lélekszámú ipolysági református gyülekezet a Barsi Református Egyházmegye legkeletibb gyülekezete, mely az Ipoly menti palóc katolikus térség végváraként őrzi a kálvinista hitvallást. Isten igéjét szem előtt tartva, hitüket mélyítve építik a közösséget. A templomépítő gyülekezet a 2010-es évek derekán szentelte fel a város Észak lakótelepén épített templomát.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »