A tűz – Egy hatalmas jelkép, amely kulcsszerepet játszott az emberiség történelmében

A tűz – Egy hatalmas jelkép, amely kulcsszerepet játszott az emberiség történelmében

A tűz a történelem hajnala óta fontos szerepet tölt be az ember életében. A tűz általánosságban a végtelenséget, a melegséget, a szeretetet, a spirituális megvilágosodást, a poklot, a büntetést, a gonoszt, a boszorkányságot, a mártíromságot, az üldözést, az otthont, a védelmet, a termékenységet, az isteni energiát, a tisztaságot, valamint az ember és a szellem közötti közelség állapotát fejezi ki.

 

A tűz jelképezi a Nap lángját, ami önmagában a melegség, a fény és a teremtő erő minőségeivel rendelkezik. E kvalitásoknak köszönhetően megfeleltethető az életerővel és a férfias, kreatív erővel, valamint általában az emberben rejlő hihetetlen életerővel. Ez volt az erély, az erősség és a fizikai erő jele.

 

 

Tűz a vallásokban és a mítoszokban

 

A tüzet a vallási rítusok során, illetve a szimbolizmusban használják évszázadok óta; a tűz füstjének fő ábrázolása, hogy a mennyekig terjed. A Nappal összefonódva a tűz tisztít és/vagy pusztít, feltárja a spirituális energiát, következésképpen fontos szerepet játszik a fő rítusokban és vallási szertartásokban világszerte.

 

A hindu hitrendszerben Agni a tűz hatalmas istene, s a tűz az öt szent elem egyike, amely minden élőlényt éltet. A tűz olyan végtelen tanúnak számít, amely nélkülözhetetlen a szent vallási ceremóniákhoz. A kereszténységben a tűz a Szent Szellem jelképe, ugyanakkor gyakran alkalmazzák a Pokol számtalan leírása során.

A zoroasztrizmusban a Teremtő tűzből, vízből és földből, továbbá a mindent tápláló éterből alkotta meg a világot. A tüzet folyamatosan Ahura Mazda, a zoroasztiránusok istenének a megjelenítésére használták, beleérte a Yazda tüzet, ami több mint 2000 éve ég.

 

A tűz jelképisége jut kifejezésre a New York-i Szabadság-szoborban, amelynek koronáját a Nap sugarai díszítik. Egy égő fáklyát tart, ami a biztonság, a biztosíték (bizonyosság) és a remény szimbóluma.

 

Számos ősi kultúra teremtő istenei pontosan ezeket a minőségeket birtokolták, következésképpen kapcsolatban álltak a Nappal.

 

A tűz fontos volt a mezőgazdaság számára, elterjedt volt a tűzhasználat a különféle rítusok során, melyekben fáklyákra, a máglyákra, az izzó parázsra, sőt még a hamura is úgy tekintettek, mint amelyek képesek a búzatáblák növekedését, illetve az emberek és az állatok jólétét ösztönözni.

 

Tűz az alkímiában és az asztrológiában

 

Az alkímiában a tűz a kén kémiai elemmel áll kapcsolatban és egy felfelé mutató háromszög a jele. Az ókori Európában a képzett kémikusok úgy beszéltek a tűzről, mint a „transzmutáció faktoráról”, mivel úgy gondolták, hogy minden a tűzből tör elő és oda is tér vissza. Az alkimistáknak volt egy lényeges tűzzel kapcsolatos elképzelésük, mely szerint „egy olyan elem, ami minden dolog középpontjában munkálkodik”, imígyen egy egyesítő és stabilizáló összetevő.

 

Az egyik legjelentősebb alkímiai jelkép a csodálatos, mitikus tűzmadár, a főnix, ami a tűzön keresztül az újjászületés, az örökélet, a halhatatlanság és a Nap egyik szimbóluma.

 

Paracelsus, aki egy alkimista, orvos, csillagjós és okkultista volt, mutatta ki a párhuzamot a tűz és az élet között: rámutatva arra, hogy mindkettőnek más életeket kell táplálnia azért, hogy élhessen.

Az asztrológiai „szerencsekerékben” a tűzjelek energikusak és erőtől duzzadók.

 

 

A tűz mint a négy elem egyike

 

A tűz a vízzel, a földdel és a levegővel együtt az Arisztotelész, Platón és Epheszoszi Hérakleitosz görög filozófus által meghatározott négy elem egyike.

 

A jelképek lexikonában J. E. Cirlot azt állítja, hogy az egyiptomi hieroglifekben a tűz a láng napjelképiségéhez kapcsolódik, ily módon az élet és az egészség elképzeléseivel együtt a testi hő koncepciójából eredezteti. Kapcsolatban áll ugyanakkor a felsőbbrendűséggel és az irányítással, ami igazolja, hogy a jelkép mostanára a spirituális energia kifejeződésévé vált.

Hírdetés

 

Hérakelitosz rendszerében a kozmoszra az „örökké égő tűzként” hivatkozik. Hérakleitosz azonosnak tekinti a tüzet Zeusszal, az isteni kormányzó renddel mondván: „minden dolgot a villámok irányítanak, ami a tűz közvetlen erejére utal, mely fontos elemként minden dolog eredete, de ugyanakkor ez a leginkább kiszámíthatatlan és a legváltozékonyabb. Hérakleitosz megfigyelte, hogy valamennyi dolog tűzzé változik és a tűz minden dologgá. A tűz vízzé szokott átalakulni, majd földdé; a föld pedig vízzé, ezt követően tűzzé.

 

Tűz a Bibliában

 

A Bibliában a tűz az istenség kinyilatkoztatásának a része.

 

 

Amikor Isten felfedi magát az ember számára, az eseményt tűz kíséri. Amikor lámpát vagy gyertyát gyújtunk halottak napján vagy ima idején, akkor az imádságunk annak a jelképe, hogy beengedjük a halottakat az örökkévalóságba, mivel a tűz a fényt jelképezi.

 

A tűz a megtisztulás jelképe, ami bizonyos kultúrákban a hamvasztás szokásával társul. A tűz lángja állandóan megváltoztatja és kifejezi az életet, ebből kifolyólag a sírkövek állandó eleme akár gyertya, akár fáklya formájában.

 

Szent János Apokalipszisében a büntető tűzben fog minden bűnös elégni. Ő ezt írja 8,5-ben:

Jelenések 8:5 „Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.” (Károli Gáspár fordítása)

 

Tűz a művészetekben

 

A művészek gyakran ábrázolják a tüzet megtisztulásként. John Martin, angol festő egyik 1852-ben készült képének címe: Szodoma és Gomorra elpusztítása (ez látható alább).

 

 

Ez a Bibliában szereplő két városnak, Szodomának és Gomorrának a megsemmisítését jeleníti meg. A rombolást Isten rendelte el, aki kénesőt és mennyei tüzet használt arra, hogy megbüntesse az embereket gyengeségükért és féktelen züllésükért. Ebben az esetben a festő a tüzet alkalmazta a büntetés, az ellenállhatatlan pusztítás és a balszerencse megjelenítésére.

 

Úgy hitték, hogy a tűz az ördög, a boldogtalanság jelképe, mindamellett a tűz fényes lángjai az új gondolatokat, avagy a szenvedélyt és a szexuális vágyakat fejezik ki.

 

Kétségtelen, hogy a tűz régóta az emberek egyik legnagyobb ösztönzője, különösen a művészeké és talán még a bolondoké is.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: http://www.ancientpages.com/2018/10/03/fire-powerful-symbol-that-played-a-key-role-in-history-of-mankind/

 

A cikket fordította és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

The post A tűz – Egy hatalmas jelkép, amely kulcsszerepet játszott az emberiség történelmében appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »