A távoktatás idején a tanulók egy része nem birkózott meg a tananyaggal

A távoktatás idején a tanulók egy része nem birkózott meg a tananyaggal

A járvány negatív hatásai életünk minden területén megmutatkoznak, így az oktatásügyben is. A korábbi adatokhoz képest csaknem ezer tanulóval többnek kellett évet ismételnie az állami iskolákban.

A statisztikai adatok szerint 2021 szeptemberében az állami általános iskolák 11 216 tanulója nem léphetett felsőbb osztályba. Az egyházi iskolákban 201, a magániskolákban 58 gyermeknek kellett évet ismételnie. Az évismétlők közül 6939 az alsóbb évfolyamokba jár, a legtöbben másodikosok és harmadikosok. „Mindez azzal is magyarázható, hogy ezek a tanulók részben halasztott ismétlők voltak a 2019/2020-es tanévből, amikor az országot elérte a járvány első hulláma“ – vélekedett Michal Rehúš, az Oktatási Analízisek Központjának elemzője.

A legtöbb évismétlő Kassa megyében van, számuk eléri 3717-et, míg 2019-ben 3428-an voltak. Eperjes megyében az évismétlők száma a 2019-es 2741-ről 3131-re emelkedett. Besztercebánya megyében 1848  tanulónak kellett évet ismételnie, közel százzal többnek, mint két éve. Svetlana Síthová oktatási államtitkár szerint ezek rendkívül magas számok. Ezért a helyzet javítása érdekében tárca felzárkóztatást támogató projekteket szervezett.

A támogatás azonban nem jut el minden gyermekhez, akinek szüksége lenne rá. Sok hátrányos szociális helyzetben lévő közösség nem kapcsolódott be a „nyári iskola” projektbe, azaz a nyári szünidő alatti felzárkóztató oktatásba. „Az ilyen közösségek iskoláiban sok helyütt két, vagy akár három műszakban folyik az oktatás, így egyszerűen nincs mód a felzárkóztatásra. A minisztérium szándéka a délutáni és esti tanítás felszámolása, melyet azonban megnehezít a terem- és személyi kapacitások hiánya.

„Pozsony megyében ezzel szemben kevesebb gyermek szorult évismétlésre, mint a korábbi években. Ez az eltérés az életszínvonalban mutatkozó regionális különbségeknek tudható be, a hátrányos helyzetű gyermekek számára ugyanis nehezen vagy egyáltalán nem volt elérhető a távoktatás, mivel nem voltak meg hozzá a műszaki feltételeik“ – állítja Rehúš.

Kassa megye ugyancsak negatív értelemben vett vezető helyet foglal el az idő előtti iskolaelhagyás tekintetében, ez vonatkozik az alsó tagozaton tanulókra is. 2021-ben a szünet után 129 alsó tagozatos tanuló nem tért vissza az iskolapadba, a legtöbben az Iglói és a Nagymihályi járásban.

Síthová szerint Kelet-Szlovákiában sok iskola tanulói számára nem adatik meg az otthoni támogató háttér. „Ha valami nem megy nekik a tananyaggal kapcsolatban, a szülők nem tudnak segíteni. A marginalizált közösségekben sok olyan gyermek van, akik otthon nem használják az oktatási nyelvet, vagy nem jártak óvodába és nem sajátították el azokat a szükséges alapismereteket“ – magyarázta.

Hírdetés

Az ottani iskolák – ahová nagyobb számban járnak roma gyermekek – igazgatói egybehangzóan állítják, hogy egyes tanulóknál nincs más lehetőség, csak az évfolyam ismétlése, főleg azok esetében, akik nem is hajlandóak tanulni. Ott, ahol a tanulók számára nem volt elérhető a távoktatás, de tanulni akartak, segített a kis csoportokban történő (5 tanuló és egy pedagógus) felzárkóztatás és a nyári oktatás.

Ha egymás után többször megbuknak, esetenként már hetedikesként teljesítik a kilencéves iskolakötelezettséget, így nem szereznek alapfokú iskolai végzettséget sem. Ebben az esetben nem tanulhatnak tovább, így semmilyen motivációjuk nem lesz a jövőre nézve.

Lukáš Druso iskolai pszichológus ezzel kapcsolatban a Pravdának nyilatkozva megjegyezte, hogy évismétlés esetén az új kollektíva is negatív hatással lehet a tanulókra, mely gyakran nem fogadja be és gúnyolja őket. Szerinte a bukás oka legtöbbször az, hogy a gyermeket semmi nem ösztönzi a tanulásra, a környezet, a család nem támogatja és motiválja őket kellőképpen.

Ilyen és ehhez hasonló gondokról számolnak be a kassai Luník IX lakótelepen élő roma közösségből érkező tanulókkal kapcsolatban. „Sokuknak nincsenek megfelelő eszközeik a távoktatásba való bekapcsolódáshoz, így csak munkalapokat kaptak, melyekkel nem mindegyikük dolgozott, s aki mégis, gyakran pontatlanul és hibásan. Nem volt visszajelzésünk a tanulóktól, hogy megértették-e a tananyagot“ – ismertette az ottani alapiskola nevében Júlia Tothová. Intézményükben 106 tanulónak, az összlétszám 12 százalékának kell osztályt ismételnie.

Egyes esetekben viszont az osztályismétlés segíthet a tanulónak. A gyermeknek gondjai lehetnek a családban, ez is okozhatja, hogy nem képes a tanulásra összpontosítani. Amennyiben évet ismétel, ismereteit elmélyítheti és a családi problémák megoldása után eredményessé válhat a tanulásban. Másoknak egészségügyi problémáik adódhatnak, ezért nem vehetnek részt az oktatásban. Bizonyos esetekben, amikor a tanuló új helyre költözik, szintén segíthet az évismétlés, hogy beilleszkedhessen és felvehesse a ritmust a társaival. Lényeg, hogy a buktatás soha nem öncélú döntés.

Egy Nagymihályi járásban található iskola igazgatója elmondta, náluk az alsó tagozatosok közül főleg a roma gyerekek szorultak évismétlésre, gyakran elsősök is. Akik a járvány első hulláma idején kerültek iskolába, és rögtön az év elején áttértek a távoktatásra, nem tanulták meg az ábécét sem. Nem sajátították el az alapokat, nem léphettek tovább a második évfolyamba, hiszen ha nem vettek részt a felzárkóztatáson, nem jártak nyári oktatásra, nem maradt más lehetőség, csak az évismétlés.

Az oktatási tárca felmérést készített azon iskolák körében, ahol a legtöbb gyermeknek kellett évet ismételnie. Az évismétlés leggyakoribb okai között az iskolakerülés, az alacsony tudásszint, valamint a tanulás iránti érdektelenség szerepelt. Az iskolák az évismétlést leggyakrabban a szülőkkel és a pedagógiai-pszichológiai szakemberekkel való kommunikációval próbálják elkerülni. Ez utóbbiak módszertani útmutatással (Ako byť v škole úspešnejší, azaz Így lehetünk az iskolában sikeresek címmel) szolgálnak arra vonatkozóan, miként előzhető meg a tanulók iskolai kudarca. Az állami tanfelügyelet az évismétlés indokoltságát is vizsgálni fogja.

(NZS/Felvidék.ma/Pravda)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »