A Szlovák Köztársaság keresztény egyházai képviselőinek nyilatkozata az ún. Isztambuli Egyezmény kapcsán

A Szlovák Köztársaság  keresztény egyházai képviselőinek nyilatkozata az ún. Isztambuli Egyezmény kapcsán

A modern kor, az emberre való nézetekben és az életvitelben történt változások, az individualizmusra fektetett hangsúly, a személyes fejlődés és a személyi érdekek – mindez magával hozza azokat a negatív jelenségeket is, amelyek közé sorolhatók az erőszak különböző megnyilvánulásai, mégpedig a legközelebbiek, tehát a család ellen is.

Mint keresztények valljuk, hogy Isten a méltóságát illetően minden embert egyenértékűeknek teremtett. Minden ember egyedi. Isten olyan családot akar belőlünk, ahol egymást kiegészítjük. Az erőszak sohasem megfelelő út a problémák megoldására. Jó, ha a társadalom tudatosítja ezeket az igazságokat, és ehhez alkalmazkodik a törvényhozásunk is, amit nagyra értékelünk. Az ideálok eléréséhez azonban nagyon fontos, hogy milyen eszközöket használunk. A cél nem szentesíti az eszközt, és nem minden út vezet a kitűzött cél felé.

Ezért nyugtalanító számunkra az a kezdeményezés, amellyel az Európa Tanács egy kétséges egyezmény, az ún. Isztambuli Egyezmény elfogadását követeli.

Az Isztambuli Egyezmény a családban történő erőszak gyökerét a férfiak és a nők „hagyományos” szerepének betöltésében látja. Ezeket „sztereotípiáknak” nevezi, és a probléma megoldásául azt ajánlja, hogy hagyjuk el a férfi és a nő biológiailag adott specifikus vonásait, az ún. faji egyenlőséget. A „faj” megnevezés „azok a társadalmilag kialakult szerepek, viselkedési formák, tevékenységek és jellegzetes tulajdonságok, amelyeket egy adott társadalom a nőkre és a férfiakra nézve megfelelőnek tekint” (12. cikkely, 1. bekezdés). Az Egyezmény azt követeli, hogy az elítélendő „sztereotip női és férfi szerepeket” (12. cikkely, 1. bekezdés), valamint „a sztereotípiamentes nemi szerepeket” (14. cikkely, 1. bekezdés) egy homályosan definiált „szakértői csoport” (66. cikkely, 1. bekezdés) ítélje meg, amely a nemzeti parlamentek feletti testület legyen. Az Egyezmény, amennyiben megvalósul, jelentősen befolyásolja a törvényhozást, a nevelést és az oktatást minden érintett országban, miközben „az Egyezmény egyetlen rendelkezéséhez sem fűzhető fenntartás” (78.cikkely, 1.bekezdés), kivéve néhány jelentéktelen kivételt. Mi azonban nem bízunk abban, hogy a említett szakértők véleménye helytálló lesz és hatékonyan hozzájárul a családi erőszak megelőzéséhez. Félő azonban, hogy elősegíti a gender ideológia terjedését és a család elleni nyilatkozatokat.

A családi erőszak széleskörű hozzáállást igényel. Ugyanis nem csupán a nőket, hanem más sérülékeny személyeket is érinthet. Minden jellegű erőszakot az emberi méltóság iránti tiszteletlenség jellemez, amely, mint Isten ajándéka, érinthetetlen.

A Szlovák Köztársaság területén működő keresztény egyházak a nemek egyenlőségét hangoztatják. Támogatjuk a nők védelmét bármilyen erőszak ellen, azonban nem értünk egyet azokkal az ideológiákkal, amelyek az egyenlőséget mint egyformaságot mutatják be, és tagadják a férfi és a nő közötti különbséget. A férfi és a nő közötti természetes kapcsolat nem konfliktust jelent, hanem harmóniára és a kölcsönös kiegészítésre szóló meghívást az Isten által elrendelt házasságban és családban.

A gyengeség tolerálható, a hazugság azonban nem. Meggyőződésünk, hogy az emberről, a férfi és a nő identitásáról létezik megváltoztathatatlan igazság. Ezt az igazságot nem mi, emberek határozzuk meg, csupán felfedezzük. Egyúttal azt is állítjuk, hogy képesek vagyunk ennek a megismerésére éppen úgy, ahogy képesek vagyunk felismerni az igazságot a házasságról, amely egy férfi és egy nő közössége.

Mi, a keresztény egyházak képviselői, ezzel a nyilatkozattal a Szlovák Köztársaság összes állampolgárához és hazánk polgári képviselőihez szólunk, hogy megerősítsük: határozottan támogatunk az otthoni erőszak hatékony megoldására irányuló minden igyekezetet. Egyúttal kijelentjük, hogy több olyan nézetet, amelyet ezzel kapcsolatban az Isztambuli Egyesség kínál, a gender ideológia negatív megnyilvánulásának tulajdonítunk. Ez okból azt kérjük a Szlovák Köztársaság kormányától, hogy vonja vissza aláírását ezen Egyezmény alól.

Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy megvédjük az erőszak által fenyegetett összes személyt, ugyanakkor támogassuk az egészséges házasságokat és családokat.

Kérjük a Jóistent, adjon erőt helytállni ebben az igyekezetben: bánjanak minden emberrel igazságosan a férfiról és a nőről szóló megmásíthatatlan igazság szerint, akiket Isten a saját képmására teremtett.

Badín, 2018. február 13.

 

Ezt a nyilatkozatot a következő egyházak képviselői látták el kézjegyükkel: Római Katolikus Egyház, Evangélikus Egyház, Görög Katolikus Egyház, Pravoszláv Egyház, Református Egyház, Testvéri Egyház, Metodista Egyház, Baptista Egyház, Ókatolikus Egyház, Szlovákiai Apostoli Egyház, Hetednapi Adventista Egyház.

 

 

 


Forrás:pazmaneum.com
Tovább a cikkre »