A szeretet útján járva – Kápolnával gazdagodott a nyírtelki általános iskola

A szeretet útján járva – Kápolnával gazdagodott a nyírtelki általános iskola

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg szeptember 18-án a nyírtelki Szent Anna Katolikus Általános Iskola Szent Anna-kápolnáját. A korábban tanteremként használt helyiség az elcsöndesedés szigetévé, Kiss Tibor iskolalelkész megfogalmazása szerint „az iskola szívévé-lelkévé” vált.

Az első szentmisét Palánki Ferenc püspök mutatta be az új kápolnában. A főpásztor megáldotta a szent helyet és az iskola közösségét.

Az ünnepen a település görögkatolikus felekezetének képviselőjeként Gánicz Endre biblikus professzor, valamint a polgármester, Szekeres József is jelen volt.

Kiss Tibor köszöntőszavaiban a teremtésre emlékeztetett: Isten a Lelkével adott életet az embernek. „Azzal, hogy két évvel ezelőtt a nyírtelki általános iskola egyházi fenntartásba került, s most kápolnával gazdagodott, a lelkét kapta meg az intézmény; spirituális élettel lett teli, hiszen a kápolna az Eucharisztia jelenlétével egy katolikus iskolának a szívét-lelkét, az életét jelenti” – fogalmazott az iskolalelkész.

A szentmise homíliájában Palánki Ferenc kiemelte, hogy a napi evangélium – „Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták” (vö. Lk 7,31–35) – arra szólít minket, megkeresztelt embereket, hogy az ő bölcsességét életünkkel igazoljuk. Ezt hirdetik a katolikus iskolák is, ahol a diákok istengyermekségben formálódnak azáltal, hogy növekednek korban, kedvességben és bölcsességben Isten és az emberek előtt. A főpásztor rámutatott: mindig voltak és lesznek elégedetlenkedők; vannak, akiknek soha semmi nem jó. Így nem volt elég számukra Keresztelő János sem, aki önmegtagadó életet élt; azt mondták rá, hogy „ördöge van”, megszállottnak tartották. Jézusról pedig, aki együtt étkezett azokkal, akik meghívták őt, s a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta, azt mondták, hogy „falánk, borissza ember”.

Hírdetés

Isten bölcsességét gyermekei igazolják, vagyis nekünk olyan gyermekekké kell lennünk, akiknek minden jó – hangsúlyozta a püspök. – Bármi történik velünk, ha nehézség ér bennünket, kitartunk a jó és az igazság mellett minden áron, megálljuk a helyünket az életben. Képesek leszünk a legnagyobb áldozatot meghozni a szeretteinkért, mert nem magunkban bízunk, hanem Isten bölcsességében, amely szeretetében nyilvánul meg. Hitünk középpontja Jézus Krisztus, aki eljött a világra, közösséget vállalt velünk, végtelen szeretetét bemutatva meghalt értünk a kereszten, és feltámadt. Jézus Krisztus egész életét odaadta, végigjárta a szeretet útját, ezzel példát adott nekünk, hogy mi is járjuk végig ezt az utat. Ha áldozatot vállalunk embertársainkért, ha megtaláljuk hivatásunkat, azt az utat, amit ő jelölt ki számunkra, akkor a szeretet útján fogunk járni – hangzott el Palánki Ferenc szentbeszédében.

A szentmise után Horváth-Bócsi Irén intézményvezető köszönetet mondott a fenntartónak a kápolna kialakításáért és a bútorzatát készítő Béres Ferencnek. „Szolgáljon arra a Szent Anna-iskolakápolna, hogy az iskola közössége a falai között lélekben megerősödve, lelki táplálékkal gazdagodva járja együtt a szeretet útját” – kívánta az igazgatónő.

Az ünnepség szeretetvendégséggel, kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »