A Szentatya meglátogatta a diplomatának készülő fiatal papokat

A Szentatya meglátogatta a diplomatának készülő fiatal papokat

Ferenc pápa május 12-én este magánlátogatást tett a Pápai Egyházi Akadémián, a Szentszék diplomáciai-államigazgatási posztgraduális intézetében.

A mindenkori bíboros államtitkár védnöksége alatt álló intézménynek a Palazzo Severoli épülete ad otthont Róma központjában, a Pantheon mellett. A Szentszék diplomáciai-államigazgatási posztgraduális intézetében a hallgatók kétéves kurzus során a nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia tárgykörében szereznek alapvető jártasságot.  Jelenleg 33 felszentelt pap az akadémia növendéke, akik 12 különféle országból származnak.

Ferenc pápa csütörtökön egész estét betöltő magánlátogatást tett az akadémián, megérkezése követően részt vett az akadémia kápolnájában a közös esti imádságon. Ezután egyenként köszöntötte a hallgatókat, név szerint ismerkedve velük, pár személyes kérdésen keresztül,. Az intézet dísztermében nem is tartott hivatalos beszédet, hanem szabad beszélgetést kezdeményezett és válaszolt a számos kérdésre.

A Szentszék diplomáciai szolgálatával kapcsolatban hangsúlyozta annak szépségét és hasznosságát az egyház élete számára, de nem feledkezett meg az ezzel járó nehézségekről és kihívásokról sem. Biztosította az akadémiai hallgatókat, hogy Péter utódaként nagyra értékeli azok munkáját, akik  részt vesznek ebben a küldetésben, melyet csak áldozatok árán és imádsággal lehet folytatni. A Szentszék külképviseletein dolgozóktól a pápa három dolgot vár el főként. Egyrészt a diplomáciát az intelligencia művészetével és szeretetével folytassák, mely hidakat épít a kultúrák és társadalmak között, miközben jelenvalóvá teszik az egyházat és hangot adnak az evangéliumnak. Másodszor a szolgálatuknak hangsúlyos a lelkipásztori jellege, mely az Isten hívő népével ápolt élő és konkrét kapcsolatból ered, és amely a papi élet nagylelkű tanúságtételén keresztül a bizalom légkörét tudja megteremteni. Végül arra kérte a szentszéki diplomáciai pályára készülőket, hogy ajánljanak fel valamit az Úrnak penitenciaképpen, lemondásból, mert ez olyan erény, mely segít megerősíteni a vele való kapcsolatot. 

A fiatal diplomatajelöltek papokhoz szólva a pápa kiemelte a személyes és az egyházi reform szükségességét, mely a lelkiségből indul ki és áthatja az egész életet. Ez különösen fontos a lelkipásztorok számára a mai körülmények között, melyet áthat a kényelmesség, a világiasság és a langyosság. A pápa a látogatás végén együtt fogyasztotta el a közösséggel a vacsorát, mielőtt visszatért volna a Vatikánba.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »