A sárkányok világa: a meséktől az emberfeletti világokig

Kétségkívül az egyik leghíresebb és legelterjedtebb mitikus állat a sárkány. A sárkány-mítoszokat szinte a világ valamennyi kultúrájában megtaláljuk – így a magyar hagyományban is. Vajon milyen képzet szülte meg a sárkányokat? Létezik-e metafizikai alapja ennek a lénynek? Mi a céljuk és szerepük a teremtésben? Csupán mesefigurák vagy magasabb dimenziók lakói?

Európában éppen úgy találkozunk sárkányokkal – gondoljunk a görög mondákra –, mint ahogyan Japánban vagy Kínában. A sárkány fogalmától elválaszthatatlan az erő, a legyőzhetetlenség, a védelem/őrzés, a ragyogás/fénylés, no és persze a tűz. Lásd: tűzokádó sárkányok. Vajon itt a tűz elem egyik lénytípusával van dolgunk?

 

A bibliai sárkány-fogalom inkább sötét és sátáni tartalommal telített, mint fénnyel. Itt a sárkány lényegében kígyó és elsősorban a gonosz tulajdonságok hordozója.

 

De vajon hol laknak a sárkányok? Tartja magát az a képzet, miszerint a sárkányok eldugott, szinte megközelíthetetlen helyeken laknak: barlangokban, föld alatti vermekben, mocsarakban, kutakban, lyukakban, gödrökben, egyszóval valamilyen sötét helyen, ahol vagy egyedül, vagy áldozatukkal, vagy valamilyen kinccsel élnek együtt.

 

A magyar néphit szerint a sárkány halból vagy kígyóból lesz meglehetősen bizarr módokon.

Ettől érdekesebb számunkra, hogy a sárkány egy előhívható lény. A garabonciás képes bűbája segítségével előhívni a sárkányt, majd megnyergeli és a levegőben szárnyalni vele olyan sebességgel, mint a gondolat. A sárkány segítségével tud a garabonciás szelet vetni, jégesőt zúdítni a világra és vihart gerjeszteni vagy más egyéb természetvarázslatot végrehajtani.

Ha innen közelítünk a sárkány felé, akkor ez inkább hasonlít egy őserőre, mint egy mitikus teremtményre. S miért is ne lehetne a sárkány egy emberben szunnyadó mágikus erőnek az egyik kifejeződése?

 

A sárkány egy mesefigura és mégis a tudatalatti számára sokkalta több. Tüzes alakja és szikrát hányó farka nem csak a roppant energiáira utal, hanem a csillagokkal való kapcsolatára is. Ezért is féltek a garabonciásoktól – a mágustanoncoktól –, akik még nem minden esetben tudták megzabolázni hihetetlen erejüket, a sárkányukat. Így sokszor – mérgükben – pusztításra használták ezeket az erőket.

 

Magyarországon is találunk Sárkány likat, vagy lyukat. Itt valóban különleges energiák szoktak megnyilvánulni, s mi többed magunkkal Horváth Zoltán vezetésével már többször megfordultunk effajta helyen bizonyos jeles alkalmakkor, különleges együttállásokkor.

Hírdetés

Azt sem érdemes elfelejteni, hogy bizonyos energiaösvényeket nem véletlenül hívnak a kínaiak sárkányvonalaknak vagy sárkányösvényeknek. Itt ismét a földből előtörő energiaáramokról van szó!

 

Vannak egzotikusabb sárkányképzetek: ezek jobbára szárnyakkal rendelkeznek, testük kígyóéra emlékeztet, bőrük szinte áthatolhatatlan és pikkelyekkel borított, körmeik hosszúak és pengeélesek, fogaik minden ketté tudnak roppantani, farkukkal könnyedén tudnak épületeket, tornyokat, hidakat ledönteni. Sőt, hogy még fokozzuk, szájukon keresztül olyan tüzet okádhatnak, mely bármit elhamvaszt. S még ez sem volna elég, lehet három, vagy hét, vagy akár több fejük is.

A sárkány itt a nyers erő szimbóluma, amelynek számos kifejeződési módja (fej) van. A zabolázatlan formája miatt ördögi és ellenállhatatlan. De a táltos, a sámán és a garabonciás diák éppen ezekkel a lényében tomboló erőkkel küzd meg. A belső erői felett nyer uralmat és a képességei révén tanulja meg azokat irányítani.

 

Így jutunk el a sárkányok által őrzött kincsekig. Hiszen attól a pillanattól kezdve, hogy valaki legyőzi a sárkányát – lényének alacsonyabb rendű, avagy tudattalan erőit –, máris hozzáfér az ezüst- és aranykincshez: a szelleméhez és a lelkéhez. Ez a hős útja. Ez a beavatás útja. Ez csakis bátorság, okosság és fortélyosság révén érhető el. Itt csalni nem lehet.

 

A sárkány tehát az emberi természet sárkánya is. A próbatételek sorozata.

Mit nyer vele, aki legyőzi a saját sárkányát. Természetesen önuralmat! A sárkány külön tulajdonsága az érzékenysége. Szinte nem lehet becsapni, mindent kiszagol és roppant éber. Pontosan így működnek az ember magasabb rendű képességei.

 

 

A magyar hagyományban létezik egy Sárkány Lovagrend is, melynek alapítását egyesek Zsigmond, mások IV. Béla király idejére teszik, de itt a hagyomány bizony ingatag alapokon nyugszik, s meglehet, hogy sokkal ősibb múltra tekint vissza, mint képzelnénk. De ezzel a kérdéssel majd egy másik alkalommal fogok foglalkozni.

 

Még egy megközelítési mód érdemel szót az előbbieken túl. Ez pedig az, hogy magasabb rendű lények, istenségek is képes lehettek „sárkányalakot” magukra ölteni. Ez már egyértelműen az emberi rációt meghaladó szint, amikor az átlagember a mondák világába száműzi a sárkányokat, holott az ősi asztronauták teóriája megengedi, hogy akár különös repülő szerkezeteket is nevezhettek „repülő sárkányoknak” azok a laikusok, akik tudás híján kívánták szóval illetni ezt az égi tüneményt. Ha egy mai vadászrepülőgép suhanna át egy őskori ember, vagy egy ókori görög, esetleg egy római ember feje felett, akkor vajon minek nevezné azt? Sárkánynak? Izgalmas, továbbgondolásra alkalmas kérdések ezek…

 

Száraz György

 

Boldog napot!

The post A sárkányok világa: a meséktől az emberfeletti világokig appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »