A pompázatos Memnón-kolosszusok: a leglenyűgözőbb egyiptomi szobrok

Bár az idő vasfoga kérlelhetetlen nyomot hagyott rajtuk és az emberek sem mindig kímélték, azért közel 3500 éve állnak az ókori Egyiptom fáraót mintázó ikerszobrai, a Memnón-kolosszusok.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colossi-of-Memnon(js).jpg

 

A Memnón-kolosszusok ma inkább  el-Kolosszát vagy esz-Szalámát néven ismeretesek, jóllehet sem a görög, sem az arab nevük nem eredeti, mivel valójában III. Amenhotep fáraónak, a XVIII. dinasztia egyik zsenijének a testét mintázzák. Kvarcithomokkőből készültek, mely alapanyagot El-Gabal el-Ahmar bányáiból szállították a thébai nekropoliszhoz, ahol jelenleg is állnak.

A döbbenetes tény felett azonban nem szabadna elsiklanunk, jelesül, hogy a bánya 675 kilométeres távolságra fekszik Thébától, a monstrumokat pedig egy darabban szállították a helyszínre.

 

Az ókori egyiptomiak vitathatatlan leleményét dicsérik a Memnón-kolosszusok. De itt álljunk is meg, és tegyük fel a kérdést: Miért beszélünk Memnónról, ha egyszer III. Amenhotep dicsőségének állítanak emléket ezek a szobrok?

 

 

Közelítsük meg a kérdést onnan, hogy ki volt Memnón, Ő a trójai háború egyik hőse volt, Etiópia királya, akit Achillesz gyilkolt meg. Egyébként Memnón a hajnal istennőjének, Éósznak volt a fia, aki könnyeivel siratja fiát – ezekből lettek a mítosz szerint harmatcseppek. Memnónt csak amiatt kapcsolták össze a kolosszusokkal, mert az északi szobor hajnalonként állítólag sírásra emlékeztető hangot adott ki. A történet egy másik verziója szerint Memnón énekével köszönti a hajnalt. Akár síró hangként, akár hajnalköszöntő énekként értelmezték az utazók, végül is bekerült a köztudatba a Memnonium az idők folyamán.

 

Kr.e. 14. század óta magasodnak ott a nagy fáraó ülő szobrai a maguk 18 méteres impozáns magasságával szinte örök emléket állítva III. Amenhotepnek, aki – és ez talán fontosabb, mint a görög legendák – a felkelő Napot köszönti, vagyis a Nílus keleti partja felé tekint. Nekem személy szerint a Szfinxet juttatja eszembe.

A kapcsolat kettejük között pedig nem is annyira légből kapott, ha azt vesszük, hogy a két kolosszus anyagát éppen Kairó környékén bányászták ki.

 

A két szobor rendeltetését tekintve hűen őrzi a III. Amenhotep emlékére emelt templomot, amit halotti templomnak is mondanak. Ezt a masszív kultuszközpontot még a fáraó földi életében emelték, mivel megboldogulása előtt és után is istenként tisztelték, tehát isteni inkarnációt láttak benne.

 

Hírdetés

A két szobor hihetetlenül hasonlított egymásra, de ma ezt nem igazán csodálhatjuk meg, mivel a római időkben restaurálásra szorult az egyikük. Történt ugyanis, hogy i.e. 27-ben egy földrengés gyakorlatilag tönkretette az északi szobrot – miként arról Sztrabón és Pauszaniasz (mindkettő görög geográfus és utazó volt) is beszámolt. E megrongálódás miatt kezdte el kiadni hajnalonként a jellegzetes fütyülő hangját.

Pontosabban Sztrabón fütyüléshez, szélzúgáshoz, míg Pauszaniasz egy lant húrjának megpendüléséhez hasonlította a szobor fenoménját. Ez később több római uralkodót arra inspirált, hogy személyesen is fültanújává válhasson e „mirákulumnak”, amit vagy a felmelegedő levegő, vagy a vízpára okozott.

 

I.sz. 199-es rekonstrukciós munkálatoknak köszönhetően III. Amenhotep „hangja” örökre elnémult. Ezzel a helyreállítással szerette volna Septimius Severus császár elnyerni az orkálum kegyét. Merthogy III. Amenhotep temploma a Nap-kultusz egyik centruma volt. Ne felejtsük el, hogy ő maga is a Napistent képviselte és követte. Eredeti nevének 4. és 5. része szerint Nebmaatré, ami annyit tesz AZ IGAZSÁG URA RÉ, illetve Amenhotep Hekauaszet = ÁMON ELÉGEDETT, THÉBA URALKODÓJA.

Ami tetteit illeti, az mindennél beszédesebb, hogy uralkodása alatt, ami i.e. 1391 és i.e. 1353 közé esett – érte el az Újbirodalom hatalmának az egyik csúcspontját, amikor béke, egészség, bőség és üdv uralkodott birodalomszerte. A karnaki és a luxori templomkomplexumok jelentős részét ő építtette.

 

A Memnón-kolosszusok mögötti templomot az utóbbi években kezdték el feltárni, jelenleg ásatási terület. Innen közel száz Szahmet-szobor került elő, illetve a templom szent szkarabeusza jelenleg a karnaki templom szent tava mellett található.

 

III. Amenhotepet nem csak szimbolikusan tartották isten fiának, hanem a szó szoros értelmében a napistennel azonosították. Első jubileumi ünnepségén például a napbárkán hajózó Ré szerepében jelent meg. Ha ez nem lett volna hiteles, akkor szentségtörésnek számított volna, amit a papság előbb-utóbb megtorolt volna. De az ő személyében egy valódi szoláris isten öltött testet. Hozzá csak II. Ramszeszt tudjuk hasonlítani.

Jelentőségét még inkább kidomborítja, hogy III. Amenhotep nyugati parti templomát és a róla szóló feliratokat szisztematikusan eltüntették, lerombolták nehogy a Ragyogó Napkoron titkai a későbbi korokban illetéktelen kezedbe kerüljenek.

A kolosszusok, valamint luxori és a karnaki templomok energiáiból minden egyiptomi zarándoklatunk alkalmával szoktunk töltődni. Így lesz ez 2017-ben is.

 

Amon!

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-program/Egómentesítő Kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsÉbresztő Táborok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=tsBel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

The post A pompázatos Memnón-kolosszusok: a leglenyűgözőbb egyiptomi szobrok appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »