A plébániákat csak felülről lehet újjáépíteni – Egyházmegyei látónapot tartottak Székesfehérváron

A plébániákat csak felülről lehet újjáépíteni – Egyházmegyei látónapot tartottak Székesfehérváron

Látónap elnevezéssel egyházmegyei konferenciát rendeztek szeptember 7-én Székesfehérváron. A találkozó témája Michael White és Tom Corcoran Újraépítve című könyve volt, mely a plébániai közösségépítésről szól.

Ugrits Tamás pasztorális helynök azokat a híveket és papokat hívta a konferenciára, akik a könyv tartalmának ismeretében szeretnének tenni egyházukért, plébániájukért. Meghívást kaptak mindazok, akik szívükön viselik egyházközségük sorsát, és akiknek fontos az is, hogy mi lesz az Egyházat elhagyókkal, az „elvesztettekkel”.

A rendezvényt megnyitó szentmisén Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök arról beszélt, nem mindegy, hogy a hívő emberek miként tekintenek az Egyházra. A főpásztor az apostolok és a szentek példáján keresztül hangsúlyozta: aki az Egyházat szereti, Jézust szereti. Az Egyház Krisztus Egyháza, és mi rajta keresztül kerülhetünk közel az Úrhoz. A világnak égető szüksége van Jézus evangéliumára, mert Ő az Egyház révén folytatja küldetését. Az Egyház a feltámadt Krisztus Titokzatos Teste. Ami látható ebből, az a gyenge tag, de a láthatatlan örök Isten teszi erőssé a múlandó, az erőtlen tagot is.

Mi az Egyházat azért kell hogy szeressük, mert az Egyházon keresztül jutunk el Jézus Krisztushoz. Az apostolok, az első század vértanúi is megértették ezt, nekünk is meg kell értenünk.” A főpásztor végül Szent Ferenc és a nap szentjei, a kassai vértanúk példáján keresztül hangsúlyozta, nem kövekből, hanem a lelkekből kell felépíteni az Egyház templomát. Krisztus szavát kell meghallanunk, mert ránk van bízva, mit kezdünk az Ő egyházával.

A szentmise után a látónapra érkező hívek, lelkipásztori munkatársak, hitoktatók, pedagógusok a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Ugrits Tamás vezetésével vettek részt  a lelkinapon, melynek során az Újraépítve első fejezeteit gondolták át közösen, csoportokban megbeszélve. „Egy élő kövekből épült egyházat csak mi magunk tudunk újraépíteni – kezdte beszédét a pasztorális helynök. – Ezen a találkozón egymást segítve, egymást meghallgatva, egymás hitén is épülve kezdjük el áttekinteni az egyházmegye plébániáinak jelenét, és elindítjuk a közös gondolkodást a jövőről. Amilyen úton elindulunk, az az Egyház útja, és nem külön út.”

Hírdetés

A résztvevők három témát dolgoztak fel együtt. Az Újraépítve című könyvből vett bevezető előadás után együtt keresték a hasonlóságokat és különbözőségeket a kiadványban szereplő plébánia élete és saját egyházközségük mindennapjai és ünnepnapjai között. Áttekintették a jelenlegi állapotokat, megvizsgálták a korábbi próbálkozásokat a megújulásra – a sikereket és kudarcokat egyaránt –, és megfogalmazták, hogy kik között, kikkel, kiknek építhetnék újra a plébániát, számba véve az egyházközségben a könyv által fogyasztóknak, tanítványoknak és elvesz(t)etteknek nevezett csoportokat is.

„Mindennek az alapja a belső megújulás, a saját megtérésünk – hangsúlyozta Ugrits Tamás a látónap zárszavában. – A plébániát csak felülről lehet újjáépíteni, abban az értelemben, hogy Krisztus az, akit meg kell hallgatnunk, akit komolyan kell vennünk, és szívünkbe kell fogadnunk, hogy ez a törekvés elinduljon, és eredményt érjen el.”

Az újraépítés útja folytatódik, a következő találkozót november 30-án tartják a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Somogyi Tamás

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »