A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei – 2020

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei – 2020

Dr. Komáromi László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) oktatási rektorhelyettesének tájékoztatását adjuk közre.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) hitéleti képzést folytató Hittudományi Kara (HTK) – eltérően az államilag szervezett központi felvételi eljárástól – saját felvételi eljárásban veszi fel a jelentkezőket képzéseire.

A felvettek végleges létszáma még nem mondható meg, mert van olyan képzés, amelyen a jelentkezési határidő augusztus 20-a. Az azonban most is látható, hogy

valamint a kar a hit- és erkölcs szakirányú továbbképzésre is a tavalyi felvett létszámhoz hasonló eredményt vár. A pótfelvételi révén is be lehet még kerülni ezekre a képzésekre.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) az általános felvételi eljárásban idén összesen 1254 hallgatót vehet fel, amely mintegy 5%-os növekedést jelent a tavalyi létszámhoz képest. A növekedés főként az osztatlan tanárképzésben mutatkozik meg, amely képzést a BTK kiemelt küldetésének tekinti. Jól szerepelt a pszichológia alapszak és az anglisztika is, ahol viszonylag magas ponthatár mellett is elsősorban az e szakokon oktató intézetek kapacitása jelentett csak olyan korlátot, amely miatt még több hallgató felvételére nem nyílt lehetőség.

Esztergomban mind az óvodapedagógia, mind a tanítóképzés várja a felvett és pótfelvételiző hallgatókat nappali és levelező tagozaton egyaránt. Kivételes sikert hozott az első ízben idén meghirdetett dráma- és színházismeret-tanár szak, amely 46 hallgatóval indulhat el szeptemberben. A mesterképzéseken a pszichológia mesterszak iránt mutatkozik továbbra is kiemelkedő érdeklődés. A kar a többi mesterképzés tekintetében továbbra is arra törekszik, hogy az ideális bemeneti létszámot és így a többciklusú képzés kiegyensúlyozott folytatását minden szakon biztosítsa.

Hírdetés

A Jog- és Államtudományi Karon (JÁK) a minőségi követelmények szem előtt tartásával, a rendes felvételi eljárást követően 773 új hallgató kezdheti meg tanulmányait. A jogász nappali képzésen idén a tavalyi 440-hez képest 18 ponttal (idei: 458), a levelező képzésen pedig 31 ponttal (idei: 471) volt magasabb a felvételi ponthatár az államilag támogatott helyeken.

Ezzel az osztatlan jogászképzésre 690 főt vett fel idén a JÁK, amelyen belül 327 fő a nappali, 363 fő pedig a levelező képzési formára felvett hallgató. Az országosan is legmagasabb önköltséges, jogász szakos nappali tagozatos ponthatár azt tükrözi, hogy nagyon jó pontszámokkal választották a JÁK-ot azok, akik az önköltséges helyeket is megjelölték. Az igazságügyi igazgatási alapszakon továbbra is a többi képzési helyhez hasonlóan magas a bejutáshoz szükséges ponthatár, ami az állami ösztöndíjas nappali képzésben 350 pontot jelent.

Az Információs Technológiai és Bionikai Karra (ITK) jelentkezők száma idén is igen magas volt, ami azt mutatja, hogy egyre többen szeretnék tanulmányaikat a PPKE ITK-n folytatni. Ez a tendencia a mérnökinformatikus BSc képzés tekintetében több mint ötszörös túljelentkezést eredményezett. A szak kiemelkedőnek tekinthető 407,16-os pontátlagot ért el. Ugyanez az érték a molekuláris bionika BSc szak tekintetében elérte a különösen is magas 441,2 pontot, ahol a felvételhez szükséges küszöbérték 400 pont volt. A felvett hallgatók létszámának meghatározásakor fontos szempont volt továbbá az új, kisebb csoportlétszámok kialakítása is a távolságtartásos oktatás megvalósíthatósága érdekében. A korábbi évekhez hasonlóan magas ponthatárok mellett 178 új hallgató kezdheti meg BSc vagy MSc szintű tanulmányait az ITK-n.

Tekintetbe véve, hogy országosan mind a felsőoktatásba jelentkezők száma, mind pedig a felvettek száma csökkent a tavalyihoz képest (mintegy 18, illetve 14%-kal),

s így a 2020/2021-es tanévben is még hathatósabban szentelheti magát sajátos küldetésének. Az egyetem kapuján való belépéshez a pótfelvételi eljárás is utat kínál minden érdeklődőnek, aki az igazság keresésének és továbbadásának örömét a katolikus egyetemi közösségben szeretné megélni.

Fotó: PPKE

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »