A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei

A hazai felsőoktatásban stabilan meghatározó helyet betöltő Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) felvételi pontszámai, és az ezek alapján a 2016/2017-es akadémiai évre felvett hallgatók létszáma újra jó eredményt mutat – tájékoztatott Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem., a PPKE rektora.

A tisztán hitéleti képzést folytató patinás Hittudományi Karon (HTK) a felvételi eljárás sajátos jellege miatt még nem alakult ki az új tanévre felvételt nyertek végleges száma. Minden meghirdetett szakon (osztatlan teológus; katolikus közösségszervező BA; katekéta-lelkipásztori munkatárs BA; hittanár-nevelőtanár MA; katolikus kánonjogász MA) pótfelvételivel is felvételt lehet nyerni. A legnagyobb érdeklődés katekéta-lelkipásztori munkatárs és a hittanár-nevelőtanár szak, illetve a hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) a rendes felvételi eljárás keretében felvett 1218 fővel meg tudta tartani a mostanra hagyományosnak mondható magas színvonalat a felvételi ponthatárok megállapításánál. Ez a létszám kevesebb, mint a 2015. évi kiugróan magas eredmény, de megegyezik a szintén kifejezetten eredményes 2014. évi létszámmal. A BTK-n mostani eljárásnak köszönhetően 995 nappali és 223 levelező képzésű új hallgató kezdheti meg tanulmányait. A meghirdetett MA képzésekre felvettek száma ebben az évben 252. A bekerüléshez a legmagasabb pontszámokat a kommunikáció és médiatudomány BA (nappali 479; levelező 482 pont), a nemzetközi tanulmányok BA (470 pont), és a pszichológia BA (435 pont) szakokhoz volt szükséges elérni. Továbbra is a legnépszerűbbnek bizonyult az anglisztika BA; a pszichológia BA; a szociológia BA; a szabad bölcsészet BA; politológia BA, valamint a szociálpedagógia BA. A mesterképzés területén a pszichológia, a régészet, a Kelet-Ázsia tanulmányok, és a történelem szak irányában mutatkozott a legnagyobb érdeklődés. A BTK klasszikus bölcsész szakjai (magyar, történelem) – az anglisztikával együtt – alkotják az osztatlan tanárképzés gerincét. Ezek esetében érzékelhető az alapképzésre (BA) felvett létszám csökkenésével párhuzamosan jelentkező növekedés, az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók tekintetében.

A Jog- és Államtudományi Karon (JÁK) – a minőségi követelmények szem előtt tartásával – a ponthatárokat az intézmény tovább tudta emelni. Jogász nappali képzésen így idén jelentősen, 460 (önköltséges formában 370) pontra nőtt a bejutási küszöb az elmúlt kétévi ponthatárhoz képest. A felvett hallgatók száma nem változott. Levelező képzési formában az országosan legmagasabb 361 ponthatár mellett a tavalyinál hetvennel több hallgatót vettünk fel. Az utóbbi eredmény jól közvetíti a JÁK azon törekvését, amely minden képzését egyenlően fontosnak tekinti. Ezt erősíti az is, hogy 300 pont alatti eredménnyel az igazságügyi igazgatás alapszakra sem lehetett bejutni. Összességében megállapítható, hogy a JÁK-on – az elmúlt évek tendenciáihoz hasonlóan – a magasra emelt követelmények mellett is számottevően nőtt a jelentkezők száma.

Az Információs Technológiai és Bionikai Karnak (ITK) az idei rendes felvételi eljárás során elért eredménye egyszerre teljesíti az elvárt minőségi kritériumokat és a magasabb létszámú beiskolázás feltételeit. A mérnökinformatikus BSc szakon a tavaly is kiemelkedőnek tekinthető 347 pontátlaggal szemben idén 385-re emelkedett a felvett hallgatók pontátlaga. Ugyanez az érték a molekuláris bionika BSc szak tekintetében 398-ról 448-ra emelkedett. A pontátlag jelentős emelkedésével együtt növekedett a felvett hallgatók száma is az ITK valamennyi alapszakán és mesterszakán. Így összességében a tavalyi 180 hallgatóval szemben a következő tanévre 219 hallgatót veszünk fel, ami több mint 20% növekedést jelent. Az ITK a jövőben is fontosnak tartja mindkét szempont egyidejű érvényesítését, mert a pontszámokkal kifejezett minőség mellett feladatunknak tekintjük minél több hallgatónak átadni a katolikus egyetem által képviselt értékeket, a kiemelkedő szakmai felkészítéssel együtt. Mindehhez olyan szakmai környezetet és képzési programot biztosítunk, melyek megalapozzák hallgatóink hosszútávú szakmai pályáját és karrierjét.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által 2016. július 26-án felvett hallgatók összlétszáma 2289 fő. A PPKE mindezek tükrében, sikeresnek tartja az ez évi rendes felvételi eljárást, mind a minőségi kritériumoknak az egyes szakok ponthatáraiban történő jelentős emelése, mind a magas hallgatói létszám szempontjából. Ezek egyértelműen jelzik a katolikus egyetem pozíciójának stabilitását, valamint – méretarányos összehasonlítás alapján – kiemelkedő népszerűségét a hazai felsőoktatásba jelentkezők körében. A PPKE így bizakodóan tekint a meghirdetésre kerülő pótfelvételi hasonló eredményessége felé, és inspirál mindenkit, hogy az intézményt választó jelentkezők éljenek ezzel a lehetőséggel.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »