A pápa fogadta az Amerikai Bibliatársulat igazgatótanácsát

A pápa fogadta az Amerikai Bibliatársulat igazgatótanácsát

Ferenc pápa október 31-én, szerdán az általános kihallgatás előtt a vatikáni VI. Pál aula kistermében fogadta az amerikai küldöttség 40 tagját.

A pápa Isten szaváról szólt az Amerikai Bibliatársulat vezetőségének, akik éves lelkigyakorlatukra érkeztek Rómába, amelynek témája Isten szavának hatalma. Köszönetet mondott a Társaságnak tevékenységéért, és arra buzdította tagjait, hogy még intenzívebben folytassák szolgálatukat, amelynek célja, hogy átalakítsa az emberek életét Isten szava által. Isten szavának valóban hatalma van az élet átalakításához, mert „Isten szava eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál. […] Ítél a szív gondolatairól és érzületéről” (Zsid 4,12).

Ferenc pápa rámutatott, hogy Isten szava eleven és átható, nem marad el a hatása; beteljesedik az, amiért Isten nekünk adta. Azt kérte, hogy az Amerikai Bibliatársulat tagjai mindig egyre jobban fogadják be a Bibliát. Isten szavát áthatja a Szentlélek, az élet adója, és Jézust hirdeti nekünk, aki az élet (vö. Jn 14,6), és ezáltal termékennyé teszi életünket. Semmilyen más könyvnek nincs ilyen ereje. Szava által ismerjük meg a Lelket, amely ihlette. Valójában csak a Szentlélek által lehet befogadni, megélni és hirdetni azt, mert a Lélek tanít meg minden dolgot nekünk, és emlékeztet arra, amit Jézus mondott (vö. Jn 14,26).

Isten szava éles – folytatta beszédét Ferenc pápa. Olyan, mint a méz, amely az Úr édes vigaszát nyújtja, de kard is, amely egészséges nyugtalanságot éleszt a szívben (vö. ApCsel 10,10). Valóban mélyre hatol, és fényt vet a lélek sötét területeire. Mélyre ás és megtisztít. Ez a kétélű kard fájdalmat is okozhat, de valójában jótékony hatású, mert lemetszi rólunk azt, ami eltávolít minket Istentől és a szeretettől. Annak a reményének adott hangot a pápa, hogy az Amerikai Bibliatársulat tagjai a Biblián keresztül megérzik és megízlelik az Úr gyengéd szeretetét és gyógyító jelenlétét.

Hírdetés

A Szentatya végül kiemelte, hogy Isten szava megkülönbözteti a gondolatokat és az érzelmeket. Az élet Szava egyben az igazság is (vö. Jn 14,6) és igazságot tesz bennünk, eloszlatva a hamisságot és a kétszínűséget. A Szentírás folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy az életünket Isten felé vezessük. Ezáltal váljunk „nyitott könyvvé”, az Ige eleven átláthatóságává, amely üdvözít, valamint Jézus tanúságtevőivé és újdonságának hirdetőivé. Isten szava valójában mindig újdonságot hoz, megállíthatatlan, várakozásainkra rácáfol, és gyakran megtöri rendszereinket – zárta beszédét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »