A Paksi Atomerõmû mûszaki döntéshozatala nélkülözi a szakértelmet!


Az erőmű vezetése biztonsági szabályokra úgy tekint, hogy azok betartása időkényszerben nem annyira fontos.

Hírdetés

A jelenleg folyamatban lévő 2. blokki főjavítást extra rövidre, 20 naposra tervezték, hogy az éves termelési tervüket tudják teljesíteni. A főjavítás közben felmerült problémák miatt azonban már látszik, hogy a 20 napot nehezen tudják tartani, ezért előírás szerint betervezett, de még el nem kezdett munkákat vonnak vissza, vagyis nem végeznek el! Állítják a reális zöldek.
A vélemény nem tényközlő műfaj, ahhoz a tények csatolása nem kötelező.
A tényt illetően a reális zöldek várják az OAH Főigazgatójának Fichtinger Gyula úrnak a válaszát.
Az Paksi Atomerőmű új vezetőjét Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélkül miniszter nevezte ki és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. új vezetőjét is. A Paksi Atomerőmű tulajdonosi jogait az MVM gyakorolja.
A reális zöldek véleménye szerint az MVM berkeiben nem az a baj, hogy hiánycikk a reaktorelmélethez való értés, hanem az, hogy az energetikához is.
Reális Zöldek szerint a civil szervezet véleményét az MVM –ről megerősítette Kaderják Péter államtitkár. Az Államtitkár úr szerint az energiapolitikát újra kell tervezni.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »