A népszavazásnak meg – a Schengen 2.0 akcióterv után – semmi értelme!

NIF: Mielőtt egyáltalán neki fogunk az Orbán-féle ránk vándorlókkal kapcsolatos, Kohl papa ölelése után kialakult  állásfoglalásaira, és radikálisan megváltozott véleményének olvasására, ne feledjünk egy agyonhallgatott, de annál fontosabb dolgot: Kohl papa, kancellársága idején kapta meg a Coudenhove-Kallergi díjat!!!

Itt a piros! Hol a piros? Orbán módra.

Orbán Viktor nyilatkozott a Bildnek:

„Magyarország kiáll Berlin mellett, és további kezdeményezésekkel támogatja Angela Merkel kancellárt.”„… erről a helyről is szeretném legjobb kívánságaimat küldeni Angela Merkel kancellárnak.”

Kohl – Orbán közös közlemény (MTI):

Helmut Kohl és Orbán Viktor a sajtó beszámolóival szemben nem lát ellentétet nézeteik és Angela Merkel német kancellár törekvései között, és a célokat tekintve teljes mértékben egyetértenek vele.

Mi van? Melyik merkellel ért egyet Orbán?

Azzal a merkellel, aki megnyittatta Európa kapuit az illegális – főként – muszlim hitű kontinensfoglalók előtt?Azzal a merkellel aki a törökökkel olyan megállapodást kötött, mely szerint az illegális bevándorlást legálissá kívánja átalakítani egyelőre úgy, hogy ugyanannyi szíriai „menekültet” vesznek át Törökországból, mint amennyi migránst a törökök Görögországból visszafogadnak, majd teljesen legalizálni szándékozik a ránk vándorlást, a török vízumkényszer eltörlésével? Azokkal a törökökkel, akik azóta is szó szerint zsarolják az EU-t?Azzal a merkellel aki az uniós tagállamok között szét kívánja osztani – az általa népvándorlásra ösztönzött – eddigi, majd a jövőben is érkező csőcseléket?Esetleg azzal a merkellel, aki a „menekült” bevándorlás-, majd a beilleszkedés többletköltségeinek okán, Németországra nehezedő anyagi terheket (és annak jó nagy haszonnal növelt értékét, természetesen kamatostól) szétosztani szándékozik az EU többi tagországai között?Talán azzal a merkellel aki előbb-utóbb a Németországból majdan kiutasított migránsokat Hazánkba fogja visszaküldeni, mint teszik ezt jelenleg az osztrákok is?

Szerintem mindegyik merkellel egyetért! Akkor viszont miért hülyít minket holmi kvóta ellenes népszavazással és Schengen 2.0 –nak nevezett akciótervvel?  (Amelyet itt alabb közzéteszünk:

Orbán Viktor 10 pontos akcióterve a bevándorlás megfékezésére

Orbán Viktor a CDI lisszaboni tanácskozásán ismertette 10 pontos javaslatát a bevándorlási válság kezelésére. Ez a magyar miniszterelnök válaszreakciója az Európai Unió elhibázott javaslatára.

1. Határok

Biztosítani kell a külső határok, valamint az EU-s állampolgárok rendszeres ellenőrzésére vonatkozó, már meglévő EU-s és schengeni jogszabályok (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)  tényleges érvényesülését. Ennek továbbra is tagállami jogkörnek kell maradnia, de amennyiben valamely tagállam nem tudja teljesíteni ezen kötelességét, úgy az Európai Határvédelmi Ügynökségnek kell beavatkoznia az érintett tagállammal történt megállapodás szerint. Megállapodás hiányában a tagállam schengeni tagsága felfüggesztésre kerülhet.

2. Azonosítás

A külső határvédelem továbbfejlesztése elsősorban az EU-s határregisztrációs rendszeren keresztül, valamint a külső határokon átlépő személyek biometrikus azonosítási adatainak kötelező rögzítése által.

3. Korrekciók

A közös európai menekültügyi rendszer korrigálása, ideértve a megfelelően működő dublini rendszer visszaállítását, valamint annak teljes körű érvényesítését Görögországban. A menekültügyi jogokkal való visszaélés ellen súlyosabb, nemzetállami szinten alkalmazott szankciókkal kell fellépni.

4. Az Európai Unión kívül

A menekültügyi eljárásokat az EU területén kívül, zárt és őrzött hotspotokon kell lefolytatni, az EU területére történő első belépés előtt. Az EU-nak pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania a megfelelő tartózkodási körülmények és a biztonságos hotspotok kialakításához.

5. Megállapodások

A visszafogadásra és visszatérésre vonatkozó megállapodásokat a származási és tranzitországokkal kell megkötni, és velük együttműködve kell érvényre juttatni.

6. Visszatérés

Az illegális migránsokat vissza kell küldeni a biztonságos származási vagy tranzitországokba.

7. Feltételesség

Az EU kül- és biztonságpolitikájának, valamint fejlesztési és vízumpolitikájának biztosítania kell az uniós migrációs politika céljainak teljesülését. Az uniós politikák alakulását a harmadik országok együttműködési készségétől kell függővé tenni.

8. Segítségnyújtás

Az uniós migrációs politika megvalósítására irányuló erőfeszítéseket a szükséges pénzügyi és egyéb támogatás biztosításával kell elősegíteni az elsődleges célországokban, valamint a nyugat-balkáni országokban.

9. Biztonságos országok

Létre kell hozni egy közös európai listát a biztonságos harmadik országokról, és ezt alkalmazni kell a hotspotok kialakításakor is. Figyelembe kell venni, hogy számos biztonságos ország átszelése után a menedékkérők nem állnak konkrét fenyegetettség alatt.

10. Önkéntesség

A demográfiai és munkaerő-piaci kihívásokra adandó válaszoknak szuverén tagállami döntéseknek kell lenniük. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke (2) bekezdése értelmében nemzeti kompetencia kell, hogy maradjon az arról való döntés, hogy a tagállam nemzeti, vagy EU-n belüli forrásokra és politikákra, vagy az EU-n kívülről érkező bevándorlókra hagyatkozva kíván válaszokat adni a kihívásokra. Semmilyen kötelező és automatikus mechanizmus ne kerüljön bevezetésre. Az ügy kiemelkedő politikai fontossága miatt az Európai Tanácsnak folyamatos iránymutatást kellene biztosítania a jogalkotási folyamatok tekintetében.

források: kormany.hu, 888.hu Bertha László, 2016 április 15.

Válaszaim a fenti pontokhoz, röviden:

Határok, 2. Azonosítás

Magyarország sem biztosítja kellőként a déli határok védelmét! Ha ezt valóban teljes körűen megtenné, akkor nem fognának el az osztrákok a magyar határ közelében migránsokat, és nem toloncolnák vissza azokat hozzánk! Mégis: ők miként kerülnek át a labancokhoz, ha állítólag nem léptek országunk területére, de közelmúltban mégis azon utaztak át? Az osztrákokon kívül kik és hol azonosították őket itthon?

NIF: Az osztrákok azonosították-e őket? N Hol vannak a biometrikus adataik? A Schengeni tagállamoknak hozzáférésük kellene ezekhez legyen!

Az Európai Unión kívül

„A menekültügyi eljárásokat az EU területén kívül, zárt és őrzött hotspotokon kell lefolytatni, az EU területére történő első belépés előtt.” Mi van? A Magyarországra illegálisan belépő, kerítést átvágó csürhét sem zárt táborokban őrzik! (Vagy legalábbis erről én nem tudok.) Ha csak egy hétvégén 200-300 illegális határátlépőt fognak el, és ez így megy, hetek- hónapok óta, hol vannak a feltartóztatott emberek és mennyi a számuk? Soha sehol nem kommunikálta ezt le senki a kormány részéről. Hol is vannak azok a „zárt és őrzött” pontok Hazánkban? Ha viszont majd az Orbán javaslat hatására ténylegesen zártra épülnek ki, arra jók lesznek, hogy a migránsokat Hazánkba tartsák! Tarthatjuk el őket mi, mert dolgozni, a már régóta velünk lévő élősködőkkel együtt, ugyan már miért akarnának?

Megállapodások, 6. Visszatérés

A honfoglalókat kibocsátó országok örülnek annak, ha kevesebb éhes szájat kell eltartaniuk, így esély sincs arra, hogy visszafogadnák őket! Ez csak akkor menne, ha iszonyatos összegeket invesztálna az EU, a helyben maradás feltételeinek biztosítására! Munkahely és ott adott szinten elvárható jövedelem, oktatás, egészségügy, szociális védőháló kiépítése, stb. Ebbe a teljes unió beledöglene! Gondoljunk bele: ezekre itthon sem fordítanak az állítólagos pénzhiány miatt kellő gondot! Kevesebbe kerülne, ha azt tennék, ami a magyar parlament felügyelete alatt folyik: korrupció! Megvenni az adott országok vezetőit! Igen ám, de akkor azok a baksisért egyre többet fognak ránk küldeni saját fajtájukból, azokat is újfent, akik egyszer már megtették az utat Európába! És a csúszópénz csak nő, csak nő… Amúgy meg hol van az a biztonságosnak mondott tranzitország, akivel meg lehet állapodni egy teljesen bizonytalan létszámú, idegen kultúrájú és identitású, vegyes, agresszív embertömeg – akár ideiglenes – befogadása kapcsán? A mesében… Vagy a Holdon?

NIF: Azt se felejtsük el, hogy a ránkvándorlók nagy többsége hamis iratokkal, illetve papírok nélkül érkeztek! Ezeket hova küldd vissza? A jövőre nézve Európa népeinek szempontjából csak egy megoldás lehetséges: senkit be nem engedni, akinek nincs vizumja! Ahogy az ausztrálok teszik: a tengeren visszafordítani őket!!!

Feltételesség

Itt tulajdonképpen a merkel – török megállapodás újradimenzionálása történik. Vagyis a kancellárasszony török vízummentességgel kapcsolatos elképzelését támogatja a miniszterelnök. Számomra: nevetséges nyelvcsapás merkel altestének irányába!

NIF: A törökökkel való megegyezés nem egyéb, mint a ránkvándorlás legalizálása!!!

Segítségnyújtás

Itt Orbán pont arról beszél amire merkel vágyik: sok-sok pénzt Németországnak, mint elsődleges célországnak, azaz a leendő németalföldi kalifátusnak! (Lásd fent: 4. pont.) Ezzel Orbán egy új EU-s adónem kivetését kezdeményezi minden magyar polgárra! Talán a neve is megvan már: szolidaritási adó! Németországnak, Svédországnak, Dániának, mert ők a szegények, mi meg a béka feneke alól is ki tudjuk nyögni…

9. Biztonságos országok (NIF)

Hotspotok kialakítása: 11 hotspot (forró felület; geológiából átvett fogalom!) alakítandó ki Olaszországban és Görögországban. Ezekből néhány már (piros) működik: lásd képet.

Ezekre a hotspotokra milliárd eurók kellenek. Kinek a pénzéből? Az EU-ban 2007 óta tart és mélyül a gazdasági válság? meddig akarnak bennünket süllyeszteni az EU és a nemzetállamok vezetői?

Önkéntesség

Itt arról van szó, hogy kvóta alapján nem veszünk át migránst, elég nekünk az az évente néhány tízezer, akit illegális határátlépés miatt feltartóztatunk, illetve várjuk még hozzá a nyugat-európai országokból kiutasítottak tömegeit, akik rajtunk keresztül jutottak el oda! Magyarul: mi is fogadunk az említett módokon majd migránsokat, csak nem kvóta alapján! Az élősködők legalja nekünk jó lesz…

Tehát a „magyar” miniszterelnök, mint bevezetőben is idéztem, „… kiáll Berlin mellett, és további kezdeményezésekkel támogatja Angela Merkel kancellárt.” Ezek a kezdeményezések csak merkelnek jók! Nekünk – a magyarországi oligarchákon kívül – nem! Jobban tette volna Orbán, ha hallgat!

A miniszterelnök akcióterve és a Kohl –Orbán közös nyilatkozat egyaránt kimondja: Orbán Viktor miniszterelnökként nem fekszik keresztbe a háttérhatalom- és német helytartója azon tervének, hogy Európát muszlimizálja! „…a célokat tekintve teljes mértékben egyetértenek vele.”

Meglehet miniszterelnökünk már látta a jövőt: „Engem itt Budapesten felakasztanának egy lámpavasra…” Még nem! Ám ha így folytatja egyre nagyobb rá az esély, és úgy tűnik igény is lesz arra előbb-utóbb! Vélhetően ennek megelőzésére épülnek a stadionok, hiszen néző a magyar focira ott elvétve akad! Viszont a stadionokat más célra, hotspotnak is lehet használni: pl. a politikájával elégedetlenkedők elhallgattatására! Lásd az alábbi fotón: Pinochet rezsim Chile 1973.

Madarász László, magaspart.hu, 2016 04. 20.

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Értelmezés, cion-diktatúra, CIONIZMUS, EU, Európai Egyesült Államok, Magyarország Cionista Gyarmat! Tagged: A Cionista Gyarmatokról, cionista helytartók, Pinochet rezsim, ránközönlő muzulmán hordák, ránkvándorló kvóta, Schengen 2, ős-ránkvándorlók


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »