A nacionalizmus erősödik, nem a fasizmus

A nacionalizmus erősödik, nem a fasizmus

A utóbbi időben számos cikk és nyilatkozat jelent meg, amelyek azt állítják, hogy Európában nő fasizmus és Donald Trump az amerikai fasizmus terjedésének példája. Ez egy nagyon is valós jelenség megtévesztő tálalása.

 

A nemzetállam újra-megerősítése a politika élet velejárója. A multinacionális intézmények, mint amilyen az Európai Unió és a többoldalú kereskedelmi egyezmények természetesen ellenzik, mivel ők, egyesek szerint, nem képezik a nemzetállamok érdekeinek részét.

 

A fasizmus felemelkedésének vádja jelentésének mélyen gyökerező félreértelmezéséből származik. Ez a vád is egy kísérlet arra, hogy lejárassa az újjáéledő nacionalizmust és megvédje azokat a multinacionális rendszereket, amelyek a második világháború óta uralják a Nyugatot.

 

Nemzetek feletti önkény vs nemzeti önrendelkezés

 

A nacionalizmus a felvilágosodás liberális demokráciájának magja. Azt vallja, hogy a nemzetek feletti dinasztiák önkényesen uralkodtak, semmibe véve az alapvető emberi jogokat. Ezek között a jogok között szerepelt a nemzeti önrendelkezés joga, miszerint polgárok dönthetik el, mi áll nemzeti érdekükben.

 

A felvilágosodás nem fért meg a zsarnoksággal, és annak lényegét abban látta, hogy a nemzetek feletti birodalmak uralták Európát. Legyőzésükhöz nemzetállamokkal helyettesítették őket. Az amerikai és a francia forradalmak mind nemzeti felkelések voltak, ahogy az Európán 1848-ban végigsöprő forradalmak is. Ezeket a forradalmakat  azért nevezték nacionalistának, mert a multinacionális birodalmak ellen robbantak ki.

 

A fasizmus támadás a nemzetek önrendelkezése ellen

 

A fasizmus két fontos dologban eltér a nacionalizmustól. Egyrészt, a fasiszták szerint az önrendelkezés joga nem egyetemes jog. Adolf Hitler, Benito Mussolini és Franco, a leghírhedtebb fasiszták csak három ország számára engedték meg a nacionalizmus eszméit, Németország, Olaszország és Spanyolország számára. (…)

 

Bizonyos értelemben Hitler és Mussolini hitt a multinacionalizmusban, jóllehet, más nemzetek önrendelkezésének rovására. A fasizmus (…) támadás volt a nemzetek önrendelkezési joga ellen, és a fasiszta nemzetek elsőbbségét a felsőbbrendűséggel és az ítélkezés jogával indokolták.

 

A nemzetállamok felemelkedése az EU kudarcaiból nyeri erejét

 

Az állítani, hogy az EU tagállamának lenni nem brit érdek, hogy a NATO hasznossága túlértékelt, hogy a protekcionista és migránsellenes intézkedések szükségszerűek, nem fasizmus. Ezek a gondolatok köszönőviszonyban sincsenek a fasizmussal. Ezek a kijelentések sokkal inkább a liberális demokráciával hozhatók szoros összefüggésbe (…), ami pedig a nemzetállamok önrendelkezését jelenti. (…)

 

A liberális demokrácia nem írja elő, hogy részt kell venni a multinacionális szervezetben, nem fogadtat el kényszerűen egy szabadkereskedelmi egyezményt vagy egy protekcionista intézkedést. Ezeket a döntéseket az embereknek kell meghozni – vagy pontosabban, az emberek által választott képviselőknek. A döntés lehet bölcs, kevésbé bölcs vagy igazságtalan, de akárhogy is, egy liberális demokráciában a választás joga a polgárok kezében van.

 

Amit mi most láthatunk, az a nemzetállamok felemelkedése a multinacionális szervezetekkel és egyezményekkel szemben. Komoly kérdések merültek fel az EU- és NATO-tagsággal kapcsolatban, a kereskedelmi egyezményekkel és a határellenőrzésekkel kapcsolatban. (…) A nacionalizmus jelenlegi előretörése Európában az európai intézmények nem túl hatékony működésének eredménye.

 

Nyolc évvel a 2008-as válság után Európa még mindig nem oldotta meg a gazdasági problémákat. Egy évvel a menekültek masszív beáramlása után Európában még mindig nem alakult ki koherens és hatékony politika a kérdés kezelésére. Mindezt egybevetve felelőtlenség lenne a polgárok és vezetőik részéről, ha nem tennék fel a kérdést, hogy elhagyják az EU-t, vagy kövessék továbbra is parancsait.

 

Hasonlóképpen,  Donald Trupomnak sincs oka nem megtámadni a NATO-t vagy azt az elképzelést, hogy a szabad kereskedelem mindig előnyös. Még ha kellemetlen stílusban és zavaros előadásban teszi is meg, azokat a kérdéseket veti fel, amelyeket fel kell vetni.

 

Geopoliticalfutures.com, George Friedman: Nationalism Is Rising, Not Fascism


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »