A mi papunkat nevezte ki a Szentatya – Beer Miklós a váci püspöki székváltásról és új otthonáról

A mi papunkat nevezte ki a Szentatya – Beer Miklós a váci püspöki székváltásról és új otthonáról

Beer Miklós nyugdíjba vonuló váci megyéspüspök főpásztori szolgálatának 16 évéről és a püspöki székváltás körülményeiről nyilatkozott a Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió július 16-án közzétett videójában.

A főpásztor arról beszélt, hogy már jóval több mint egy éve betöltötte a 75. születésnapját, amikor – a szokásoknak megfelelően – benyújtotta életkorára hivatkozva benyújtotta lemondását a pápának, és már tépelődött is, hogy elfeledkeztek-e róla, hogyan tervezze a következő heteit, hónapjait. Ekkor jött a hír Rómából, hogy döntöttek, és a Szentatya – július 12-én – kinevezte az utódját Marton Zsolt személyében.

Beer Miklós szerint a váciak már hozzá lehetnek szokva a püspökszentelésekhez, hiszen Varga Lajos segédpüspököt is a városban szentelték fel, akárcsak Pintér Gábor belaruszi nunciust, így nem lesz szokatlan dolog számukra az augusztus 24-i esemény. A nagy ünnepre sok szeretettel hívja az egyházmegye papjait és a híveket. Mindenekelőtt azt kéri mindenkitől, hogy „imádkozzanak az új püspökért és imádkozzanak értem is, (…) hogy jó püspökök, jó papok legyünk”.

Váci püspöki szolgálatának több mint másfél évtizedére visszatekintve Beer Miklós megköszönte egyházmegyéje papjainak a bizalmát és készségességét, az együttmunkálkodást, mindennapos munkájukat és egyre nehezedő szolgálatukat, hiszen egyre kevesebben vannak. Majd azt kérte tőlük, akárcsak a hívektől, fogadják bizalommal az új püspöküket, s az együttmunkálkodás, együtt gondolkodás, egymásért való imádság jellemezze az elkövetkezendő éveket, évtizedeket, a szám szerint várható 22 év szolgálati időt.

Sokan kérdezik Beer Miklóstól: „Mit csinál egy nyugdíjas püspök?” Elmondása szerint ő is tanulni fogja ezt. Sok helyről hívták plébánosnak, hogy lakjon náluk. Valóban nem tudja még, mi az, amit idős emberként, nyugdíjas püspökként tenni tud majd, de az az álma, hogy több időt szánjon a személyes találkozásokra, a beszélgetésekre. Talán kicsit több ideje lesz nemcsak a papokra és barátaira, de az idős, magányos emberekre, a betegekre vagy a cigány testvérekre is.

A nyugdíjba vonuló főpásztor rövidesen költözködik, méghozzá Nagymarosra, ahol a támogató szolgálatának a központja, a magányos, idős emberek házi gondozását végző csapat tevékenykedik. A plébániatemplomtól nem messze levő ház egyik lakásában fog valószínűleg élni, de hogy ez mennyire lesz tartós állomáshely, ez attól is függ, hogy milyen feladatot fog ellátni a továbbiakban.

Hírdetés

Marton Zsolttal mint az utódjával július 12-én, pénteken találkozott először. A napi zsolozsmáskönyvben aznap éppen Dávid király utolsó rendelkezéséről olvastak, aki fiára, Salamonra hagyta a székét. „Mondtam is Zsolt atyának, milyen érdekes, hogy ezen a napon adom át jelképesen a püspöki székemet.”

Beer Miklós utódjának sok, papjaival, híveivel közös örömet kíván, sok egymásra találást, hogy élje meg az egyházközségek között bontakozó kapcsolatokat. Ugyanakkor aggódva imádkozik érte is, akárcsak a többi papért, mert tudja, hogy a világ gyors változása miatt nem lehet elővenni a régi recepteket, meg kell küzdeni az új megoldásokért.

Biztos benne, hogy nem lesz könnyű Marton Zsolt szolgálata, hiszen a papság száma csökken, igaz, hogy sok jó diakónusra, akolitusra, katekétára és más munkatársra lehet számítani, de mégiscsak nagyon gyorsan átrendeződik az élet. Elsősorban Nógrádban elöregszenek a falvak, a cigányok helyzete továbbra is megoldatlan, és új problémákkal kell küzdeni: a családok helyzetével, a gyermekek új függőségi problémáival. Zsolt atya pedagógus, különösen is érzékenyen érintheti az a nehézség, hogy miként lehet visszacsábítani a fiatalokat az elektronikus eszközöktől a személyesség irányába.

A jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való részvétel már Marton Zsolt feladata lesz, és egy nagyszerű lehetőség is ez a szolgálata kezdetén, hogy újra rácsodálkozhassunk Jézus szeretetére, aki a szentmisén ott van velünk – hangsúlyozta Beer Miklós. „Kívánom neki, hogy a feltámadott Jézussal való találkozás lendületével és örömével vezesse tovább vezesse tovább az egyházközségeinket, az egyházmegyénket.”

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Videó: Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió

Magyar Kurír
(asz)


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »