A megszűnés szélére juttatja a Turul Szövetséget egy alattomos NAV-büntetés

Siklósi András, a Turul Szövetség elnöke írja:

Úgy vélem, a minket ért skandalum mások számára is tanulságos lehet, ugyanakkor jól mutatja az orbáni éra hivatalainak barbár viselkedését, s a nem kormánypárti civil szervezetek ellehetetlenítésére irányuló központi törekvést. Fellebbezésem tényszerű, udvarias hangnemű, ugyanakkor határozottan szemükbe vágja az igazságot, mellőz bármilyen megalázkodást és könyörgést. Ennek dacára (vagy éppen ezért) nem hiszem, hogy komolyabb eredménye lenne, s az illetékesek különösebben meghatódnának tőle. Viszont közreadásával talán sikerül egy csekély nyomást gyakorolni az elfajzott hatalmi szervekre.

Kérelem és fellebbezés egy súlyos büntetés ügyében

Hírdetés

Tisztelt Adóhivatal!

Ismerjük a mondást, mi szerint „a törvény nem ismerete nem mentesít senkit annak hatálya alól”. Ez általában respektálható igazság, ám mégsem mindig. Éppen ezért most a Turul Szövetség nevében szeretnék panasszal élni a minket nemrég a legszigorúbb mulasztásos bírsággal (büntetéssel) sújtó rendelkezésük ellen. A méltányosság és az emberség nevében kérjük Önöket, hogy a folyamatban levő inkasszót megszüntetni szíveskedjenek, vagy legalább büntetésünk túlnyomó részét engedjék el.

Esetünk röviden a következő. Kb. 20 éve történt megalakulásunk óta a hivatalos szervekkel, hatóságokkal (bíróságok, rendőrség, APEH stb.) soha semmilyen problémánk nem volt. A törvényeket, utasításokat mindig tisztességesen betartottuk, jogkövető magatartást tanúsítottunk, a szükséges iratokat és dokumentumokat az előírt időre (vagy korábban) benyújtottuk. A NAV-val, ill. elődjével sem kerültünk konfliktusba, hiszen elvárásaikat rendre pontosan teljesítettük. A mostani szerencsétlen ügyben – melyben a rajtunk múló hibákat, mulasztásokat, figyelmetlenségeket nem tagadjuk! – szerintünk a felelősség nem csupán minket terhel. A NAV megtehette volna, hogy – miután sem a Cégkapun (melyre csupán a napokban regisztráltunk), sem pedig a már sok éve megszűnt régi e-mail-címünkön nem tudott elérni bennünket – más utakat is megpróbál értesítésünkre. Küldhetett volna legalább egyszer felszólító (figyelmeztető), papíralapú levelet a Turul Szövetség székhelyére, vagy éppenséggel felhívhatott volna bennünket telefonon, s mi ezután azonnal intézkedtünk volna. Miután azonban semmilyen értesítést nem kaptunk, úgy gondoltuk, hogy minden a legnagyobb rendben van, s a szokásos éves adóbevallásunkat ezúttal is elfogadták.

Úgy véljük, ha az Adóhivatal valóban az elvárható jóhiszeműség és méltányosság szerint cselekszik, a problémát már régen megoldottuk volna. Megítélésünk szerint szükségtelen és eléggé bizarr lépés volt rögtön a legszigorúbb pénzbeli büntetés kiszabása. Kivéve persze, ha Önöknek eleve ez volt a célja, nem pedig az ügy békés megoldása. A magunk részéről teljesen megértjük és támogatjuk, ha a rosszhiszemű adócsalókkal, pénzmosókkal, szélhámosokkal és egyéb bliccelőkkel szemben szigorúan járnak el, esetünkben azonban távolról sem áll fenn ilyesmi. Mellesleg szólva mi nem egy gazdálkodó szervezet vagyunk, így ebből eredő bevételünk sincsen, tehát adót sem kellett fizetnünk soha, kizárólag az évenkénti bevallásra vagyunk kötelezve; azaz nem áll érdekünkben ennek elmulasztása, amit 20 év alatt még véletlenül sem követtünk el. Szeretnénk megjegyezni, hogy a Turul Szövetség egy parányi szervezet (mindössze 12 fővel), igen szerény költségvetéssel, mely semmilyen külső támogatást nem kap, csupán tagjaink csekély adományaiból és a tagdíjakból tartja fenn magát. Az Önök által kirótt brutális 105 000 Ft-os büntetés (bírság) gyakorlatilag hazavágja eddig is komoly anyagi gondokkal küzdő szervezetünket, s lényegében a megszűnés szélére juttatja. Ezt a számunkra hatalmas összeget képtelenek vagyunk kigazdálkodni (nagyobb mint az éves összköltségvetésünk!), ill. pótolni.

Kérjük tehát annak átgondolását, hogy mi mindig jóhiszeműen jártunk el, s a mostani balvégzetű fejlemények is inkább a körülmények szerencsétlen összejátszásának következményei, mintsem a mi tudatos mulasztásunk eredményei. Ezért nem is feltételezzük, hogy a NAV hátsó szándéka a jobb napokat is látott egyesületünk bármi áron való tönkretétele lenne. Mert a most foganatosított inkasszó gyakorlatilag éppen ide vezet. Egy hivatal humánus megértését, valódi közösségi (közszolgálati) szellemét leginkább az mutatja, ha képes bármikor felülbírálni saját helytelen döntését, avagy eltúlzott intézkedését is. Nincs kétségünk afelől, hogy Önök az erősebbek, tehát mi nem keressük a bajt. Higgyék el, hogy fölösleges velünk szemben ilyen keményen eljárni, értünk mi a szép szóból is, ha eljut hozzánk.

Végezetül még egyszer nyomatékosan kérjük Önöket, hogy a fentiek mérlegelésével vonják vissza az ellenünk kirótt súlyos inkasszót, vagy legalább annak töredékére mérsékeljék. Ennek fejében mi is arra törekszünk (miként eddig is), hogy hasonló eset a jövőben ne forduljon elő, s tőlünk telhetően mindenkor betartsuk a NAV előírásait. Bízunk megértésükben, jóindulatukban és nagylelkűségükben!

Köszönettel és tisztelettel Siklósi András, a Turul Szövetség elnöke

P.S.: 2019. 02. 18-án kelt levelükre [ügyintéző neve] reagálva azonnal bementem a NAV szegedi központjába, ahol újra megnyitottuk a befagyott Ügyfélkaput, majd regisztráltam a Cégkapura is. Ezután szerettem volna ezen keresztül elküldeni a 2018-as évről szóló bevallást (1801) + TAONY, valamint pótlólag az előző évit (1701) + TAONY (ezeket tavaly papíralapon adtuk be), de egyelőre ez technikai okok miatt nem sikerült. Ezért ideiglenesen e-mailben, csatolt fájlként postáztam a címükre, amit már meg kellett kapniuk. Természetesen keresem a szabályszerű, Önök által is elfogadható megoldást, ami – beleolvasva az ide vágó internetes kommentekbe – nem lesz egyszerű feladat.


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »