A magyar irodalom keresztény szemmel

Gyakran méltatjuk irodalmunkat, és annyiban jogosan, amennyiben a krisztusi igazságokat tükrözteti vissza. Egyrészt ennek konkrétumaira világít rá ezen előadás, másrészt arra, hogy ugyanakkor mégsem minden arany, ami fénylik, ugyanis számos mégoly tehetséges, sőt zseniális költőnk-írónk messze nem teljesen keresztény.

E sorok írójának mindezekről tartandó, fenti címen tartandó előadása 2020. február 29-én lesz 16:45 órától a Szent Mihály templomban (1056 Budapest, Váci u. 47/b).

Hírdetés

Az előadás témájához elsősorban az alábbi összefoglaló alapművek tanulmányozása ajánlatos:

Alszeghy Zsolt: A XIX: század magyar irodalma, Bartha József: Az új magyar irodalom kis tükre (1896-1936), Bartha József: Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban, Bánhegyi Jób OSB: A magyar irodalom története I-II., Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914 , Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. I-VIII., Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája, Pitroff Pál: Keresztény forma és stílus, Sík Sándor: Esztétika, Sík Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka, Sik Sándor: Pázmány, Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, Várdai Béla: Katholicizmus és irodalom, Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom (1880-1940), Zoltvány Irén: Erotika és irodalom, Zulawski Andor, ifj.: Irodalompolitika. Új élet – új irodalom

Ifj. Tompó László – Hunhír.info


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »