A leszalonnázott állam: A svájci szövetségi adminisztráció (közigazgatás)

A NIF-en elindított REFORMOK mozgalom a háttérben intenzíven dolgozik. Egy lehetséges árnyékkormányt kellene összeállítani! Feltevődik a kérdés: Hány minisztériuma legyen egy ország közigazgatásának? Az Antall kormány minisztériumainak se szeri, se száma nem volt, de pontosabban is megmondhatjuk: összesen 23 minisztériummal működött úgy, hogy elrabolták közben a nemzeti vagyont. A Horn-kormánynak 15 minisztériuma volt. A jelenlegi Orbán-kormánynak 12. A REFORMOK-Mozgalom javaslata 16 minisztérium (lásd táblázatot legalul). Az én javaslatom, Dr. Ing. STI, a svájci modell szerint csak 7 minisztérium lenne összesen. Az egyik svájci minisztériumot mindig a Szövetségi Tanács Elnöke (miniszterelnök) vezeti. Tehát ez a gazdag ország nem tart fenn egy külön miniszterelnöki pozíciót!!! A TA által javasolt Elszámoltatási Minisztériumot is hozza lehetne kapcsolni, mint államtitkárság az Igazságügyi minisztériumhoz. Nem javasolok egy saját listát. Inkább lefordítottam és kiegészítettem a svájci közigazgatási struktúrákat. Az olvasók maguk is beküldhetnek egy listát, milyen minisztériumokat, hány államtitkársággal, és hány osztállyal működtetnének, amennyiben államfők lennének. Még megemlítem, hogy a Szövetségi Tanács Elnöke (miniszterelnök) évente változik, és akkor sincs nagyobb arculat megjelenése a médiákban, mint a többinek. A svájciak tudatosan kerülik a személyi kultusz kialakulását. tehát felhívunk mindenkit a közös gondolkodásra és cselekvésre! Várjuk az anyagokat a szerkesztőség email címére: nif.info@gmail.com

Svájc 8 millió lakóssal a világ egyik leggazdagabb állama. A legstabilabb pénznemmel a svájci Frankkal (CHF) rendelkezik, amit a pénzpiacon menekülési valutának is neveznek. Mégis a vele szemben szegény Magyarországhoz képest egy rendkívül „szegényes” (leszallonázott- abgespeckt) állami adminisztrációja van. A jelenlegi Orbán kormánynak 12 minisztériuma van, ill. miniszteri rangú tárcás minisztere.

A svájciak megtartották az adminisztrációban a régi elnevezéseket. A fordítás jobb megértéséhez közlöm a következőket:

-Eidgenosse szószerint esküdttársat jelent; (a svájci polgár hivatalos neve)

-Genossenschaft – Szövetkezet, szövetség

-Eidgenossenschaft Esküdtszövetség, Esküdttársaság, Esküdttársi, vagy egyszerűen szövetségi.

A svájci közigazgatás a következőképpen van felépítve:

Szövetségi kancellária (Schweizerische Bundeskanzlei BK)Esküdttársi (Szövetségi) Külügyek Osztály (Külügyminisztérium); Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA; Eidgenössisches=Esküdttársi, ugyanis minden svájci polgár egy esküdttárs, emlékeztetve azokra a szörnyű időkre, mikor a Habsburgok kiebrudalására össze kellett esküdjenek.Esküdttársi (Szövetségi) Belügyek Osztály (Belügyminisztérium);Esküdttársi Igazságügyi és Rendőrségi Osztály (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD)Esküdttársi Honvédelmi, Lakosságvédelmi és Sport Osztály (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS)Esküdttársi Pénzűgyi Osztály (Eidgenössisches Finanzdepartement EFD)Esküdttársi Gazdasági, Képzési és Kutatási Osztály (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF)Esküdttársi Környezetvédelmi, Közlekedési, Energia és Kommunikáció Osztály (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK)Parlamentenkivüli Bizottságok (és intézmények) (Ausserparlamentarische Kommissionen)

A Svájci Esküszövetség (Schweizerischen Eidgenossenschaft ) 7 Osztállyal működik, a Szövetségi kancelláriával, és a decentralizált igazgatási egységekkel (összesen majdnem 90 hivatal), és a Szövetségi tanácsnak vannak alárendelve (Bundesrat). Minden szövetségi tanácsosnak egy osztály van alárendelve az osztályelv alapján, aki az osztályért viseli a politikai felelősséget. Az egész szövetségi adminisztrációnak 37’000 alkalmazottja van.

A hatalommegosztás céljából a következő független hatóságok vannak: a Szövetségi Közgyűlés a Parlamenti Szolgáltatások és a Szövetségi Bíróság.

A nemzetgyűlés (mindkét kamara) és a Szövetségi tanács székhelye, Bern, Schweiz

A Svájci Szövetségi Kancellária

A kancellár jelenleg Walter Thurnherr, a nemzetgyűlés által megválasztva. Nem tagja a kormánynak!

Igazgatósági Vezérkar: vezetési és koordinálási feladatok a szövetségi kancellárnak

A szövetségi kancellár területe:

Tervezés és stratégia szakasz (Sektion Planung und Strategie); Jelentés a törvényhozás tervről, a Szövetségi tanács évi céljairól, és az ügyvitel évi jelentései a nemzetgyűlés számára.

Politikai Jogok Szakasz: megvizsgálja a népszavazási kezdeményezéseket, ellenőrzi a beadott aláírás listákat, megszervezi a népszavazásokat, és a parlamenti választásokat (alsó kamara), és feldolgozza az ezzel kapcsolatos panaszokat.

A Szövetség Krízismenedzsment Képzési Szakasza

Akták és Folyamatok Adminisztrációjának Szakasza

Belső Szolgálatok: Személyzeti menedzsment, Pénzügyi és számviteli, Logisztikai és Informatikai

Szövetségi Tanács Területe (az alkancellár vezeti):

Szövetségi Tanács Ügyviteli Szakasz: előkészíti a feldolgozza a Szövetségi Tanács üléseit

Jogi Szakasz: Ellenőrzési és tanácskozási szerepe van a jogalkotási folyamatban

Központi nyelvi Szolgáltatások (Svájcban 4 hivatalos nyelv van; minden anyanyelven be lehet adni dokumentumokat, beszédeket lehet tartani)

Hivatali Közlemények Kompetencia centruma (KAV):kiadja a Szövetségi lapot, a Rendszeres Joggyűjtemény Hivatali Gyűjteményét

A Kommunikáció és Információ Terület (a Szövetségi tanács szóvivője és alkancellár vezeti)

Kommunikáció és Információ Szakasz: informálja a médiákat és a nyilvánosságot a Szövetségi tanács és a kancellária tevékenységéről

E-kormányzati Szakasz: A Svájci Esküdtszövetség internetes fellépését vezeti és gondozza

Kommunikációs Támogatás Szakasz

Esküdttársi (Szövetségi) Külügyek Osztály (Külügyminisztérium)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Svájci nemzetközi jelenlét

Államtitkárság

Protokoll

Politikai Igazgatóság

Európai Ügyek Igazgatósága

Források Igazgatóság

Konzuláris Igazgatóság

Nemzetközi Egyezmények Igazgatóság

Fejlesztési és Együttműködési Svájci Ügynökség

Esküdttársi (Szövetségi) Belügyek Osztály (Belügyminisztérium)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Szövetségi Bizottság a rasszizmus ellen

Szövetségi Alapítvány Felügyelőség

Fogyatékosok Esélyegyenlőségi Szövetségi Hivatala

Szövetségi Hivatal a nők és férfiak közötti egyenlőség

Szövetségi Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi szolgáltatások

Virológia és Immunológia Intézet

Kulturális Szövetségi Hivatal

Svájci Nemzeti Könyvtár (STI: számítógépes nemzeti könyvtár; bárhol is van Svájc területén az a könyv, amit olvasni szeretnél, ráklikkelsz és postán, ingyen leszállítják neked)

Svájci Szövetségi Archivum

WSzövetségi Meteorológiai és Klimatológiai Hivatal

Szövetségi Statisztikai Hivatal

Szövetségi Szociális Biztosítási Hivatal

Adminisztratívan a Belügyminisztériumhoz tartozik:

Svájci Ügynökség Gyógyászati Termékek

Svájci Nemzeti Múzeum

Pro Helvetia Alapitvány

Felügyelő Bizottság Foglalkoztatói Nyugdíj

Esküdttársi Igazságügyi és Rendőrségi Osztály (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Szövetségi Szerencsejáték Felügyelet

Szövetségi Döntőbizottság az a szerzői jogok értékesítése és hasonló védjogok

Felügyeleti Szolgálata Posta és Távközlés

A kínzás megakadályozásával foglalkozó Bizottság

Szövetségi Igazságügyi Hivatal

Szövetségi rendőrségi Hivatal

Migrációs Államtitkárság

Adminisztratívan a Belügyminisztériumhoz tartozik:

Svájci Összehasonlító Jogtudományi Intézet

Svájci Szövetségi Szellemi Tulajdon Intézet (STI: találmányi Hivatal)

Szövetségi Mérésügyi Hivatal

Szövetségi könyvvizsgálati felügyeleti hatóság

Kantonok útlevél irodái

Esküdttársi Honvédelmi, Lakosságvédelmi és Sport Osztály

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Főállamügyész

Szövetségi Hírszerző Szolgálat

Védelmi Csoport (hadsereg vezetője André Blattmann altábornagy)

Szárazföldi Vezérkar

Fegyveres erők egyesített vezérkar

Szárazföldi Fegyveres Erők

Fegyveres Légi erők

Magasabb szakmai képzés

A fegyveres erők logisztikája

A parancs Támogatási Bázis

Szövetségi polgári védelem Hivatal

Spiez laboratórium

Országos Katasztrófavédelmi Műveleti Központ

Szövetségi Sport Hivatal

Armasuisse Csoport

Szövetségi topográfiai Hivatal

Esküdttársi Pénzügyi Osztály (Eidgenössisches Finanzdepartement EFD)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

A Szövetség számítástechnika ellenőrző szerve

Államtitkárság Nemzetközi pénzügyi kérdésekben

Szövetségi Pénzügyi Hivatal

Központi Kompenzációs Hivatal (STI: A kantonok közötti egyenlőtlen fejlettséget kiegyensúlyozó hivatal)

A Svájci Államszövetség Hivatalos pénzverdéje

Szövetségi Hivatal Személyzeti

Szövetségi Adóhivatal

Szövetségi Vámhivatal

Határőrség

Svájci Alkohol Igazgatóság

Szövetségi Épületek és Logisztikai Hivatal

A Szövetség Közbeszerzési Bizottsága

Szövetségi számítástechnika és a távközlés Hivatal

Adminisztratívan az Esküdttársi Pénzügyi Osztályhoz tartozik:

Svájci Pénzpiaci Felügyelet

Szövetségi Pénzügyi Ellenőrzés

Szövetségi Nyugdíjpénztár

Esküdttársi Gazdasági, Képzési és Kutatási Osztály (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Ár felügyelő

Fogyasztóvédelmi Hivatal

Központi Civil Szolgálat Hivatal (STI: Azon fiataloknak, akik nem akarnak bevonulni a svájci hadseregbe fegyveres szolgálatra)

Államtitkárság Gazdasági

Államtitkárság oktatási, kutatási és innovációs

Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal

Szövetségi Kutatóintézetek

Szövetségi Nemzeti Gazdasági ellátási Hivatal

Szövetségi lakásügyi Hivatal

Közigazgatásilag a Esküdttársi Gazdasági, Képzési és Kutatási Osztályhoz rendelt :

ETH terület (tartomány) (STI: ETH Esküdttársi Műszaki magasiskola, vagyis a Műszaki Egyetem; a világ egyik legnagyobb kutató intézete; a világranglistán mindig előkelő helyen van elhelyezve)

A Innovációs és Technológiai Bizottság (ide kell benyújtani minden kutatási projekt pályázatot)

Verseny Bizottság (Wettbewerbskommission (WEKO))

Svájci Szövetségi Szakképzési Intézet

Esküdttársi Környezetvédelmi, Közlekedési, Energia és Kommunikáció Osztály (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK)

Vezető: egy Szövetségi Tanácsos

Főtitkárság

Független Rádió és Televízió Panaszok Hatóság

Szövetségi Posta Bizottság

Svájci biztonsági vizsgálat hatóság

Svájci Nukleáris Biztonsági Felügyelőség

Döntőbírói Bizottság vasúti közlekedés

Szövetségi Elektromossági Bizottság

Szövetségi Hírközlési Tanács

Szövetségi Erősáramú Felügyelőség

Szövetségi csővezetékek Felügyelőség

Civil Légiközlekedési Biztonsági Hivatal

A svájci Szövetségi tanács tagjai 2016-ban. KözÉpen az elnök, és jobboldalt a kancellár, aki nem tartozik a kormány tagjai közé!

 

Források:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverwaltung_(Schweiz)#Siehe_auch

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesversammlung_(Schweiz)

https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentsdienste

Fordította Dr. Ing. Sebestyén-Teleki István

Magyarország kormányainak miniszteriális felépítése

Összeállította Takács András (TA), ÖMP-elnöke

Orbán-kormány

2016Antall-kormány 1990Horn-kormány

1994Az általam javasolt

megoldás (T.A.)       1. 

MiniszterelnökMiniszterelnök MiniszterelnökMiniszterelnök       2.BelügyminiszterBelügyminiszterBelügyminiszter       3.Miniszterelnökséget vezető miniszterKülügyminiszterKülügyminiszterKülügyminiszter       4.miniszterelnök kabinetfőnökePénzügyminiszterPénzügyminiszterPénzügyminiszter       5.belügyminiszterIpari és kereskedelmi miniszterIpari és kereskedelmi miniszterIpari és kereskedelmi miniszter       6.emberi erőforrások minisztereFöldművelésügyi miniszterFöldművelésügyi miniszterFöldművelésügyi miniszter       7.földművelésügyi miniszterIgazságügy-miniszterIgazságügy-miniszterIgazságügyi miniszter       8.nemzeti fejlesztési miniszterNépjóléti miniszterNépjóléti miniszterNépjóléti, szociális miniszter       9.honvédelmi miniszterMűvelődési és közoktatási miniszterMűvelődési és közoktatási miniszterMűvelődési és közoktatási miniszter   10.külgazdasági és külügyminiszterMunkaügyi miniszterMunkaügyi miniszterMunkaügyi miniszter   11.igazságügyi miniszterHonvédelmi miniszterHonvédelmi miniszter 

Honvédelmi miniszter   12.nemzetgazdasági miniszterKörnyezetvédelmi és területfejlesztési miniszterKörnyezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 

 

Környezetvédelmi miniszter   13. Közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterKözlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 

Közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter   14. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztereA titkosszolgálatokért felelős tárca nélküli miniszterÉrdekvédelmi, társadalmi kontroll miniszter   15.A titkosszolgálatokért felelős tárcanélküli miniszterPrivatizációért felelős tárcanélküli miniszter (1995. március 1-jétől)Elszámoltatási miniszter.   16.Kárpótlásért felelős tárcanélküli miniszter Egészségügyi miniszter   17.Privatizációért felelős tárcanélküli miniszter    18.Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságot vezető tárcanélküli miniszter    19.Bankügyekért felelős tárcanélküli miniszter (a tisztség 1992. január 23-án megszűnt)    20.Az MTA és a tudománypolitika felügyeletéért felelős tárcanélküli miniszter (a tisztség 1993. február 22-én megszűnt)    21.A politikai foglyok szervezeteivel foglalkozó tárcanélküli miniszter (a tisztség 1991. január 16-án megszűnt)    22.Határon túli magyar ügyekben felelős tárcanélküli miniszter (a tisztség 1992. január 23-án megszűnt)    23.Az Országgyűléssel való kapcsolattartás és sportfelelős tárcanélküli miniszter (a tisztség 1993. február 22-én megszűnt) 

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:REFORMOK Tagged: Eidgenossenschaft, Esküdttársi, Közép-Európai Konföderáció


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »