A Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága plenáris ülést tartott a Vatikánban

A Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága plenáris ülést tartott a Vatikánban

Ferenc pápa 2014 márciusában közzétett rendeletével jött létre a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága, melynek tagjai a múlt héten, szeptember 5. és 11. között Rómában gyűltek össze, hogy megtartsák munkacsoportjaik találkozóit és plenáris ülését.

A Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága tagjai papok és világiak, férfiak és nők; elnöke Sean Patrick O’Malley bostoni bíboros érsek.

Fontos témákról tárgyalt a bizottság: egyetemes imanap létrehozása a szexuális visszaélések áldozataiért, irányelvek megfogalmazása a püspöki konferenciák részére, valamint a bizottság honlapjának létrehozása. A megbeszéléseken hangsúlyozták Ferenc pápa Mint egy szerető anya kezdetű motu propriójának jelentőségét, amely rámutat a püspökök felelősségére.

A munkacsoportok a következő témákat vitatták meg: irányelvek, gyógyítás és gondozás, nevelés-oktatás, képzés, teológia és spiritualitás, kánonjogi és polgári szabályok. A bizottság kidolgozta az irányelvek modelljét a gyermekek, fiatalkorúak és sebezhető felnőttek védelmét illetően. Ezt hamarosan a Szentatya elé terjesztik.

A plenáris ülés fontos napirendi pontját képezte a tagok beszámolója arról, hogyan halad előre a nevelési program helyi szinteken, illetve a Vatikánban.

A bizottság egyik kezdeményezése, hogy szaktudását a helyi egyházak és egyházi vezetők rendelkezésére bocsátja. A bizottság tagjai mind az öt földrészen tartottak konferenciákat és műhelyfoglalkozásokat, az utóbbi hónapokban mintegy 70-80 találkozóra került sor Ausztráliában, a Fülöp-szigeteken, Kolumbiában, Új-Zélandon, az Egyesült Államokban, Afrikában, Argentínában; megbeszélést folytattak továbbá Szlovákia és a Cseh Köztársaság püspökeivel és kánonjogászaival; Olaszországban szemináriumot szerveztek a Bencés Konföderáció apátjainak. A Vatikánban a bizottság tagjait felkérték, hogy intézzenek beszédet a Pápai Egyházi Akadémia és a Megszentelt Élet Kongregációja találkozóinak résztvevőihez. A tagokat arra is felkérték, hogy az elkövetkező napokban tartsanak képzést az újonnan kinevezett püspököknek.

Egy pap által egykor szexuálisan zaklatott áldozat javasolta a bizottságnak az imanap bevezetését. A Szentatya azt kérte, hogy az egyes nemzeti püspöki konferenciák jelöljenek ki egy megfelelő napot, amelyen imádkoznak a szexuális visszaélések áldozataiért. A bizottság örömmel állapította meg, hogy számos püspöki konferencia már tett lépéseket a javaslat megvalósítására, például Ausztráliában, a Fülöp-szigeteken, Dél-Afrikában.

Az ülésen megvitatták a Szentatya idén június 4-én közzétett, Mint egy szerető anya kezdetű motu proprióját. A klérus által gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések botrányával kapcsolatban a bizottság kezdettől fogva fontosnak tartotta a felelősség megállapítását. 2015 februárjában javaslatot tett a Szentatyának a püspökök felelősségére vonatkozóan. A bizottság örömmel üdvözölte, hogy Ferenc pápa említett motu propriója túlmutat ezen, és a felelősséget a püspökökön túl egyéb egyházi vezetőkre is kiterjeszti.

A Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága kulcsfontosságúnak tartja jelenlétét a digitális világban ahhoz, hogy minél jobban együttműködhessen a helyi egyházakkal, és hangsúlyozza a kiskorúak és sebezhető felnőttek védelmének jelentőségét. Mint ahogy Ferenc pápa a bizottságot létrehozó saját kézzel írott levelében meghatározta: feladata az, hogy megfelelő kezdeményezéseket javasoljon a pápának a kiskorúak és a sebezhető felnőttek védelmére. Biztosítani kell, hogy a szexuális visszaélés bűntettei az egyházban soha többé ne ismétlődhessenek meg. Ezt kívánja elősegíteni a bizottság (angol rövidítése alapján: PCPM) honlapja is, amely a tervek szerint a következő hónapokban jön létre abban a reményben, hogy hasznos forrást jelent az egyház és minden jóakaratú ember számára a közös cél eléréséhez, hogy egyházunk és társadalmunk biztonságos otthon legyen mindenki számára.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »