A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

Pályázni a következő kisebbségvédelmet érintő írással lehet:

III. Kisebbségi jogok érvényesülése az egészségügyben, különös tekintettel az anyanyelv használatra

A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk.

4. A pályázatra vonatkozó formai követelmények:

A szövegközi idézeteket idézőjelben kérjük betoldani, lábjegyzetben megadva, hogy az idézet, a forrásszövegnek pontosan melyik oldalán található.

A tanulmányban szereplő hivatkozásokat a szövegen belül lábjegyzetként kérjük megjelentetni, a következő formában:

 

Közvetlenül egymást követő hivatkozásnál ugyanarra a forrásra történő hivatkozás esetén a másodiktól: Uo., 110.

Amennyiben nem közvetlenül követi egymást a két hivatkozás, de azonos műre vonatkozik, akkor a másodiktól: Kardos 2004 i.m., 111.

Ha azonos szerzőtől egynél több mű szerepel hivatkozásként ugyanabból az évből, akkor az évszámokhoz rendelt latin betűk segítségével teszünk ezek között különbséget (pl.: 2013a; 2013b; 2013c).

Több mű egy lábjegyzetben történő felsorolásakor az oldalszámot követő pont után pontosvesszőt használunk. Minden lábjegyzet ponttal végződik. A kiadónak székhelyül szolgáló város nevét olyan alakban közöljük, ahogy a hivatkozott szöveg nyelvéből adódik. Így például szerb nyelvű szöveg esetén Beograd-ot írunk, nem Belgrádot; ha Kolozsváron megjelent magyar szöveget hivatkozunk, akkor Kolozsvárt írunk, de ha románt, akkor Clujt, Cluj– Napocát. Kétnyelvű kiadás esetén mindkét változat szerepelhet.

A Kuratórium tagjai különdíjat és/vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

Budapest, 2017. október 4.

Csóti György igazgató


Forrás:erdely.ma
Tovább a cikkre »