A katolikus püspökök meghívják Ferenc pápát Romániába

A katolikus püspökök meghívják Ferenc pápát Romániába

Szeptember 26. és 28. között megrendezett őszi ülése végén a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményt és nyilatkozatot adott ki. Mindkét dokumentum magyar nyelvű fordítását teljes terjedelmében közöljük.


Sajtóközlemény

Kifejezve az ország katolikus híveinek óhaját is, a romániai katolikus püspökök elhatározták, hogy meghívót küldenek Ferenc pápának egy romániai látogatásra. A Szentatya látogatása minden bizonnyal Szent Péter utóda atyai gondoskodásának volna a jele mindenki számára.

Ferenc pápa meghívása, a katolikus egyházi élet különböző területeinek elemzése, illetve a helyi egyházak közös irányvonalainak meghatározása – tekintettel az irgalmasság évének lezárására – voltak azok a témák, amelyek 2016. szeptember 26–28. között a római és görögkatolikus püspökök tárgyalásának középpontjában álltak Nagyváradon, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi plenáris ülésén. Az esemény házigazdája a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség volt.

Az ülés megnyitóján részt vett Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, aki többek között köszönetet mondott az ukrajnai katolikus hívek javára végzett gyűjtésért, amelyet Ferenc pápa kezdeményezésére hirdettek meg a világ minden egyházmegyéjében.

A püspökök egyeztettek továbbá a 2017-ben Temesváron tartandó országos hittanolimpiászról, hangsúlyozva azt, hogy a katolikus nevelés országos, központi irányítást igényelne. Jogi, ökumenikus és gazdasági témák is terítékre kerültek, illetve a 2016. december 11-én tartandó parlamenti választásokkal kapcsolatban nyilatkozatot is megfogalmaztak, melyben minden katolikus hívőt és jóakaratú embert a választásokon való részvételre buzdítanak a főpásztorok, hiszen „minden állampolgár erkölcsi kötelessége, hogy részt vegyen a politikai életben”.

Az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva a püspökök együtt imádkoznak a nemrég elhunyt Tempfli József megyéspüspök sírjánál, illetve látogatást tettek a Caritas Catolica egyházmegyei szervezete által működtetett Szent Erzsébet Idősotthonban, ahol az intézet lakóival és munkatársaival találkoztak.

A püspökök ellátogattak továbbá a nagyváradi várba, ahol együtt imádkoztak a Szent László király által építtetett és a régészek által nemrég feltárt ősi székesegyház bejáratánál, majd szentmisét mutattak be a vártemplomban. A plenáris ülés utolsó napját görögkatolikus szentmisével kezdték a főpásztorok a nagyváradi szeminárium kápolnájában.

Az egyeztetéseket folytatva leszögezték, hogy a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia következő plenáris ülését Kolozsváron tartják 2017. május 3–5. között a Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Püspökség székhelyén.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

Francisc Ungureanu
titkár

* * * 

Nyilatkozat a 2016-os parlamenti választásokkal kapcsolatban

Mi, a romániai római és görögkatolikus püspökök, akik 2016. szeptember 26–28. között Nagyváradon gyűltünk össze a konferencia őszi plenáris ülésén, arra buzdítunk minden keresztény hívőt és jóakaratú embert, hogy éljen szavazati jogával és ezt felelősséggel gyakorolja a folyó év december 11-én sorra kerülő parlamenti választások alkalmával.

Minden katolikus állampolgár erkölcsi kötelessége, hogy állampolgári jogát gyakorolva részt vegyen a politikai életben. Ezért bátorítjuk különösképpen a fiatalokat, akik a társadalom és az egyház jövőjét képezik, hogy vegyenek részt az egyeztetéseken és a választásokon, tevékenyen bekapcsolódva az emberi és erkölcsi, a Szentírás és az egyház tanításával megegyező értékek védelmezésébe és terjesztésébe.

Egy katolikus hívő sem lehet közömbös aziránt, hogy országunkban ki gyakorolja majd a törvényhozói hatalmat a következő időszakban. A közelmúltban és a jelenben is olyan törvényeket kezdeményeznek és hoznak, amelyek sokszor veszélyeztetik az élet és a személy méltóságát, az élet szentségét, az egy férfi és egy nő házasságára épülő családot, a tulajdonhoz való jogot, az ország történelmi és vallási örökségét stb.

Éppen ezért arra bátorítunk minden keresztény embert, hogy azokra a jelöltekre adja le szavazatát, akik programjukban az élet kultúráját hirdetik, a család méltóságát, a teremtett világ védelmét, akik támogatják a gyengéket és a védteleneket, a születendő gyermekeket, a szegényeket, a társadalom peremére szorult embereket, a fogyatékkal élőket és az időseket. Fontos volna egy olyan párt támogatása, amely előnyben részesíti a fiatalokat, amely politikáját a szubszidiaritás, a szolidaritás és a társadalmi egyenlőség elvére építi, amely óvja a közjót és a keresztény értékeket mint a romániai társadalom alappilléreit, hirdeti a vallásszabadságot és a szabad vallásgyakorlás jogát mint minden demokratikus társadalom alapvonásait.

Így buzdítva mindenkit, emlékeztetni szeretnénk a katolikus híveket a társadalomban betöltött szerepük fontosságára, és kérjük a jóságos Istent országunk és népeink boldogulásáért.

Főpásztori áldással,
Románia katolikus püspökei

Forrás és fotó: Romániai Katolikus Püspöki Konferencia

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »