A kassai Ipari – 150 éve a szaktudás, emberség és magyarság szolgálatában

A kassai Ipari – 150 éve a szaktudás, emberség és magyarság szolgálatában

A kassai Ipari, a ma már az alapítója és első igazgatója nevét viselő Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola 2022. szeptember 30-án ünnepli fennállásának jubileumi 150. esztendejét. Az intézmény a jeles évforduló alkalmából ünnepi rendezvénysorozatot tart ezen a napon, amelynek keretén belül az iskola épületében megrendezésre kerül a „Műszaki szakközépiskolák intézményi kapacitásának fejlesztése határon átnyúló együttműködéssel” című projekt zárókonferenciája, az iskola nevezetes pedagógusainak (dr. Kováts Miklós és Veres József) domborműavatása, a volt iparista diákok (Cselényi Árpád, Ferenc Rita, Jacsmenyik József, Lengyel Tamás, Pál Gergely, Szabó Zsolt, ifj. Szaszák György, Terebesi Gyula) műalkotásainak kiállítása. A rendezvénysorozat a Művészetek Házában ünnepi műsorral és fogadással zárul.

Az iskola alapítása óta eltelt 150 év alatt a szakközépiskola rengeteg jelentős esemény, rendezvény, előadás, verseny, iskolai program színtere volt. Kassa városa és vele a szakközépiskola megélték, sok esetben meg is szenvedték a három évszázadot is érintő nagy tragédiákat: háborúkat, forradalmakat, diktatúrákat, az országhatárok és államalakulatok változásait,

A jubiláló iskolában végzett több mint 11 700 diák az élet forgatagában helyüket becsülettel megálló emberekké váltak, máig öregbítve alma materük hírnevét egész Szlovákiában és a határainkon túl is. Az egykori iparisták között jócskán akadnak világszerte ismert, elismert és kiváló szakemberek, írók, történészek, művészek, egyetemi tanárok.

Iskolánk az utolsó évtizedek rohamosan fejlődő és változó korszerű világában is megállja a helyét. Lépést tart a modern korral, megőrizve a régi hagyományokat és értékeket, de mindig reagálva az újszerű kihívásokra. Tanulóink műszaki és digitális felkészültsége megfelel a modern szakmai elvárásoknak.

Az érettségivel rendelkező diákok hároméves felsőfokú szakképzésen vehetnek részt számítógépes gépszerkesztés vagy közúti szállítmányozás logisztikája és menedzselése szakon, aminek keretén belül diplomás specialista képesítést szerezhetnek. A középiskolában a tanulók a magyar nyelv mellett kiváló képzést kapnak szlovák, angol és német nyelvből. Gyűjtőiskola vagyunk, mivel Losonctól egészen Tiszacsernyőig érkeznek hozzánk a tanulni vágyó magyar diákok. Az iskola saját felújított kollégiummal is rendelkezik.

Reméljük, a magyar diákok ezen kassai élesztőtégelye és nagy múltú oktatási intézménye még sok jubileumi évet ünnepelhet, és az iparista szellemiség és összetartozás a felgyorsult világunkban is megmarad, és tovább virágzik.

A Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, vagy közismertebb nevén az IPARI, mindig nagy hangsúlyt fektetett és fektet a tanulók szakmai képzésére, valamint a szakképzési többnyelvűségre. Mivel az iskola diákjai olyan földrajzi tájakról érkeznek hozzánk, ahol nagyon kevés az álláslehetőség és álláskínálat, a hallgatók célzott munkaerőpiaca a határ menti térség és külföld.

Több éve tartó együttműködés eredményeként vált projektpartnerünké a Miskolci Szakképzési Centrum, amely a régiójuk 10 szakközépiskoláját irányítja. Kidolgoztak egy projektet, amelynek nagyravágyó célja: elkészíteni és megismertetni a tanulókat a 4.0 ipari forradalommal, és ezzel növelni esélyeiket a határ menti munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. A „Szakközépiskolák intézményi kapacitásainak fejlesztése határon átnyúló együttműködéssel“ című projekt nagyon összetett, de tartalmát az INTERSKILL 2021 mozaikmegnevezés pontosan kifejezi, ami rámutat az új készségek szükségességére a nemzetközi és a globális munkaerőpiacon.

A pályázatot 2019-ben írták és nyújtották be, de csak 2021-ben került sor a kiválasztásra és szerződéskötésre. A két projektpartner 2020. október 30-án és november 3-án írta alá a partnerségi megállapodást. A támogatási szerződés aláírására 2021. március 2-án és 23-án került sor. A projekt hivatalos kezdete 2021. március 1. volt, a befejezést 2023. február 28-ra tervezik, tehát a pályázat hossza 24 hónap.

Hírdetés

Mindkét partner költségvetése 367 893,89 euró. A Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola keretösszege 169 494,49 euró, amelyből 144 070,31 euró uniós forrásból támogatott, a Szlovák Köztársaság költségvetési társfinanszírozása 16 949,44 euró, saját forrás pedig 8 474,74 euró.

Itt szükséges nagy köszönetet mondanunk az iskola fenntartójának, Kassa megye önkormányzatának, ing. Rastislav Trnkával az élén. A megye önkormányzata nem habozott, és segítséget nyújtott a pályázat elindításához, jóváhagyta a kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi támogatást, mivel ez a pályázat refinanszírozási rendszerrel működik. A projekt költségének nagy része (127 690,50 euró,) 75%-a gépek és berendezések beszerzéséből áll.

A legnagyobb pénzügyi tételt az elektrolaboratóriumi berendezések megvásárlása jelentette  50 258,50 euró értékben. Ezek az eszközök az egyes elektromos elemek (tranzisztor, tirisztor, funkciógenerátor, programozható egyenáramforrás, bipoláris tranzisztormodul, unipoláris tranzisztormodul, műveleti erősítő modul, ellenállás dekád) csatlakoztatásának egyszerűsítésére szolgálnak.

A laboratóriumban találhatunk modulokat az elektrotechnikához, az analóg és digitális elektronikához, valamint az irányítástechnikához. A tanulók tesztelhetik a bekötéseket, és az eredményeket az alaplapmodulhoz csatlakoztatott speciális számítógép képernyőjén jeleníthetik meg. Ugyanakkor kész bekötésen keresztül különféle szimulációkat végezhetnek anélkül, hogy végtelen számításokat folytatnának.

A „rácsos szerkezet“ taneszköz megvásárlására 19 840,80 eurót fordítottunk. A rácsos szerkezetek olyan rácsos tartók, amelyek több, a végükön összekapcsolt rúdból állnak. A kötés megoldható szegecsekkel és hegesztéssel. A kialakított kötéseket csomópontoknak nevezzük. A rácsos szerkezetet síkbeli erőrendszerként kezeljük, és a számításokat a statika alaptételei alapján végezzük.

Meghatározzuk a reakcióerőket és a csomópontok szerinti rúderőket. A külső erővel leterhelt rácsos szerkezet egy mérőberendezéssel és PC-vel van összekötve. A számítógépes programnak köszönhetően pillanatok alatt eljutunk a számítás végeredményéhez. A taneszköz célja a statikai számítások elsajátítása, valamint a diákok műszaki és gyakorlatias gondolkodásának ösztönzése.

A CNC tantermet 12 új, nagy teljesítményű számítógéppel szereltük fel 18 172,80 euró értékben, a zökkenőmentes átállás érdekében a projekt- és szerkezeti szoftverek legmodernebb verzióit használják 2D AutoCAD-ben, 3D Inventorban és Solid Edge-ben. Ezek a megszerkesztett elemek tovább használhatók a számítógéppel vezérelt gyártásban, amelyet CNC gépek, 3D nyomtatók, gravírozógépek és programozható robotok képviselnek. Ezek is a pályázat keretén belül kerültek megvásárlásra (11 980,40 euró értékben).

A diákok körében közkedvelt a sebváltó taneszköz, ami egy mobilalkalmazásnak köszönhetően bemutatja a sebváltó működését és lehetőséget ad annak lépésről lépésre való összeszerelésére.

Az utolsó rész a pneumatika területét érinti, ahol lego építőkockákat vásároltunk, a diák az egyes modelleket összerakhatja, majd bizonyos részeit pneumatika segítségével mozgatni is tudja. Festo szimulációs szoftver segítségével kapcsolási rajzok alapján vizuálisan is tudjuk tervezni, bemutatni a pneumatikus elemek működését és vezérlését. (3888 euró értékben vásároltuk meg)

Az unalmasabb elméleti órák felpezsdítése érdekében 3 db nagy képernyős, 75 hüvelykes (kb. 190 cm) képernyőmérettel rendelkező érintőmonitort vásároltunk, amelyek a szintén pályázati pénzből vásárolt kamerákkal, vizualizerekkel és mikroszkópokkal is összekapcsolhatók.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »