A Honti Múzeum a kettős évforduló tükrében

A Honti Múzeum a kettős évforduló tükrében

Idén kettős évfordulót ünnepel az ipolysági székhelyű Honti Múzeum. Alapításának 120. évfordulója mellett idén emlékeznek meg az újranyitás 30. évfordulójáról is. E kettős ünnepről tartott előadást az Ipoly nap keretén belül Pálinkás Tibor, a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője.

„A Honti Múzeum 1902-es létrejötte nagyon céltudatos munka eredménye volt, a megye akkori társadalma, művelt részének teljes spektruma részt vett benne”  – kezdte az előadását a jelenlegi intézményvezető.

Az alapításának megvoltak az előzményei. A 18. és a 19. század első felében megindult a térség hagyományainak felkutatása. A jeles tudósok közt találjuk Szeder Fábiánt, a palócság első kutatóját.

1896 novemberében a Honti Kaszinó egyeztetést tartott egy nagy szabású kiállítás megszervezése ügyében. Ennek gondolatát Pongrácz Elemér vetette fel. Mint az előadó elmondta:

A kiállítás előkészítésére intéző bizottságot hoztak létre. Tagjai közt leljük a térség jelentősebb közéleti személyeit. A kiállítás anyagának összeállítását Pongrácz Elemérre bízták. Már ekkor felvetődött a kiállítás megszervezése mellett egy állandó tárlat, egy múzeum létrehozása.

A tervezett kiállításra Hont vármegye számos pontjáról érkeztek kiállítandó tárgyak. Magánszemélyek mellett egyes települések is támogatták a kezdeményezést. Anyagot küldött többek között Korpona, Ipolyság, Ipolybél, avagy Ipolypásztó.

Az 1898. augusztus 13-tól 26-ig tartó Hont vármegyei történeti kiállítás szenzációként került a köztudatba. A Honti Lapok mellett számos sajtótermék írt az eseményről, méltatva a kiállítás létrejöttét. A kiállításról Pongrácz Elemér katalógust szerkesztett, amely mintegy ezer tárgyat tartalmazott.

Hont vármegye vezetői már a kiállítás lezárásakor jelezték, támogatják a múzeum létrejöttét. A tervek szerint a tárlatanyag alapját a kiállításon bemutatott és a nemes cél érdekében átadományozott tárgyak alkották volna.

Hírdetés

1898. december 29-én létrejött a Hontvármegyei Múzeumi Társulás, amely a leendő múzeum javára gyűjtést indított. Gyűjteményes tárgyak mellett a vármegye tehetősebb személyei pénzben is támogatták a múzeum megalakulását.

Tudatosan készültek a múzeum alapítására. Szorgos munkájuk eredményeként 1902. június 6-án a megyeháza épületében megnyílt a Honti Múzeum. Az intézmény vezetője Pongrácz Elemér lett.

Tervben volt saját épület építése is, ehhez a város ingyenesen ajánlott fel telket. Sajnos erre sohasem került sor. A múzeum soha nem rendelkezett saját épülettel.

A múzeumot létrehozó társulás 1913-ban feloszlott. A vagyonát a megyének adta át. Pongrácz Elemér lemondott a vezetői posztjáról, az új kurátor pedig Szokolyi Alajos lett.

Ipolyságon ezt követően időnként felmerült a múzeum újjáalapításának a gondolata. Ám a megvalósításra 1990. május 25-ig kellett várni. Ekkor Danis Ferenc iskolaigazgató szervező munkájának köszönhetően a helyi Mezőgazdasági Szakközépiskola udvarán kimondottan erre a célra épített létesítményben nyílt meg a múzeum – jegyezte meg Pálinkás Tibor.

Itt nem álltak meg, teljes egészében újjá szerették volna szervezni az egykori intézményt. Az önkormányzat 1992. április 30-án létrehozta a Honti Múzeumot, vezetésével Danis Ferencet bízta meg. Ezzel egy időben elindult az intézménynek jelenleg is otthont adó épület átalakítása.

Honti Galéria néven 1992. május 29-én Simonyi Lajos képeinek kiállításával nyitották meg. A Honti Múzeum 1994. szeptember 17-én a Honti Kulturális Napok keretén belül nyílt meg.

A Honti Galéria Simonyi Lajos halálát követően 2000-ben vette fel a festőművész nevét. 2008-ban a képtár átköltözött a jelenlegi helyére, a városháza oldalsó szárnyába.

A kettős évforduló évében a Honti Múzeum és a Simonyi Lajos Galéria meghatározó szerepet játszik az Ipoly menti város kulturális életében. A város és a régió életében egyaránt fontos és megbecsült helyet foglal el.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »