A felvidéki Nagykéren Boldog Apor Vilmos közbenjárásáért imádkoztak

A Nagykéri Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás szervezésében május 27-én, Szentháromság vasárnapján a Nyitra közelében található nagykéri egyházközségben imadélutánra került sor.

Az imanapot a magyar szentek és hitvallók közbenjárásáért folytatott Felvidéki Imakilenced keretében, annak idei 2. állomásaként tartották, magyar nemzetünk lelki megújulásáért valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozva.

Az imadélután keretében a résztvevők először Boldog Apor Vilmos vértanú püspök és Boldog Brenner János vértanú áldozópap életéről tekintettek meg videofilmet a helyi kultúrházban. Ezután Andrusko Gyula érsekújvári káplán vezetésével keresztúti ájtatosságra került sor a templomkertben található Kálvárián, majd rózsafüzér imádsággal készültek a szentmisére az egybegyűltek. Az ünnepi koncelebrált szentmise főcelebránsa Dr. Schmatovich János győri székesegyházi kanonok, emeritus professzor volt, aki Dr. Farkas Zsolt esperes-plébánossal, a Jópásztor Alapítvány elnökével és Kiss Róbert komáromi kanonokkal, a Nagyszombati Főegyházmegye magyar helynökével s több,  különböző felvidéki egyházmegyékből érkező lelkipásztorral közösen mutatta be a legszentebb áldozatot közel 150 zarándok és helybeli hívő részvételével.

Hírdetés

Az Imakilenced következő állomása a Besztercebányai Egyházmegyében, Nagycsalomján lesz június 24-én, vasárnap, ahova szintén szeretettel várják a híveket és lelkiatyákat.

 

 

Karaffa János/ Pázmaneum


Forrás:pazmaneum.com
Tovább a cikkre »